***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 19:20***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
163.547.238 135.327.374 82.764.421 69.490.134
Satışların Maliyeti
-139.258.048 -117.915.090 -68.702.659 -59.570.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.289.190 17.412.284 14.061.762 9.919.778
BRÜT KAR (ZARAR)
24.289.190 17.412.284 14.061.762 9.919.778
Genel Yönetim Giderleri
-10.824.402 -9.591.644 -5.466.126 -5.035.702
Pazarlama Giderleri
-4.421.656 -4.058.415 -2.526.213 -2.046.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-315.750 -340.644 -165.202 -136.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.239.511 5.477.091 2.739.009 3.240.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.787.253 -4.839.491 -3.320.209 -2.570.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.179.640 4.059.181 5.323.021 3.370.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
167.960 55.446 41.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.279.273 4.114.627 5.364.606 3.370.268
Finansman Gelirleri
19 2.880.183 2.476.569 1.749.915 1.213.449
Finansman Giderleri
19 -5.231.104 -4.885.682 -2.929.896 -2.693.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.928.352 1.705.514 4.184.625 1.890.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.464.285 -582.407 -988.259 -408.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.709.185 -760.102 -1.134.074 -557.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 244.900 177.695 145.815 149.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.464.067 1.123.107 3.196.366 1.481.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.464.067 1.123.107 3.196.366 1.481.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.464.067 1.123.107 3.196.366 1.481.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 kr. Nominal Değerli Pay Başına Kazanç 0,00120000 0,00030000 0,00090000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -637.029 11.177.354 639.132 639.132 2.500.551 69.014.050 7.586.461 76.600.511 126.917.548 126.917.548
Transferler
174.914 7.411.547 -7.586.461 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.308 -184.308 -818.965 -818.965 1.123.107 1.123.107 119.834 119.834
Dönem Karı (Zararı)
1.123.107 1.123.107 1.123.107 1.123.107
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.308 -184.308 -818.965 -818.965 -1.003.273 -1.003.273
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -821.337 0 10.993.046 0 0 0 0 0 0 0 -179.833 0 0 -179.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.675.465 0 0 0 76.425.597 1.123.107 77.723.618 127.037.382 0 127.037.382
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545
Transferler
2.617.181 -2.617.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.827 0 -32.827 0 0 0 0 0 0 9.032 401.402 0 0 401.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.464.067 4.464.067 4.841.674 4.841.674
Dönem Karı (Zararı)
4.464.067 4.464.067 4.464.067 4.464.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.827 -32.827 9.032 401.402 401.402 377.607 377.607
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.020.335 0 10.794.048 0 0 0 0 0 0 8.547 621.524 0 0 621.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.675.465 0 0 0 63.397.568 4.464.067 67.861.635 117.961.219 0 117.961.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.292.580 -156.170
Dönem Karı (Zararı)
4.464.067 1.123.107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.464.067 1.123.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.583.530 8.006.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.158.008 5.036.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -20.373 47.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.796.629 1.039.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.659.520 1.196.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-374.906 159.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.464.285 582.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.633 -55.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-99.633 -55.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.810.724 -8.217.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.400.964 -15.265.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.437 -182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
641.657 -1.518.071
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.068.329 365.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.896.080 10.964.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.307.387 260.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-253.667 350.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.312.677 -3.372.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.236.873 912.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -559.400 -739.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-384.893 -328.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.415.122 -3.241.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.566 55.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.800.385 -3.434.869
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.071.043
Alınan Faiz
334.740 138.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.744.013 6.042.474
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.356.089 21.122.935
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.624.819 -14.526.088
Ödenen Faiz
-1.987.257 -554.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.621.471 2.645.259
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.630.503 2.645.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.761.758 11.041.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.392.261 13.686.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.464.067 1.123.107 3.196.366 1.481.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.795 -184.308 -267.801 -529.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.035 -230.385 -339.883 -661.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.032 4.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.208 46.077 67.976 132.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.208 46.077 67.976 132.343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
401.402 -818.965 -67.725 -839.079
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
501.752 -1.023.706 -84.657 -1.048.849
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
501.752 -1.023.706 -84.657 -1.048.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-100.350 204.741 16.932 209.770
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-100.350 204.741 16.932 209.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.607 -1.003.273 -335.526 -1.368.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.841.674 119.834 2.860.840 113.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.841.674 119.834 2.860.840 113.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.392.261 10.761.758
Ticari Alacaklar
76.304.749 65.096.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.372.540 1.477.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 74.932.209 63.618.795
Diğer Alacaklar
12.721 6.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.721 6.834
Türev Araçlar
4 303.136 119.772
Stoklar
6 52.090.397 52.566.009
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.284.531 2.213.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 146.516
Diğer Dönen Varlıklar
8 30.115.195 21.758.711
ARA TOPLAM
176.502.990 152.669.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.502.990 152.669.795
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
52 52
Diğer Alacaklar
17.016 17.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.016 17.466
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
209.550
Maddi Duran Varlıklar
117.943.819 118.538.116
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.550.834 1.502.139
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.095.198 26.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.606.919 120.294.087
TOPLAM VARLIKLAR
301.109.909 272.963.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.891.090 11.828.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.101.251 22.747.366
Ticari Borçlar
91.915.742 72.787.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 41.508.402 32.029.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.407.340 40.757.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 914.676 2.222.063
Ertelenmiş Gelirler
12 1.150.776 1.404.443
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.177.776 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
481.691 115.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
380.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
101.691 115.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 243.511 199.709
ARA TOPLAM
125.876.513 111.304.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.876.513 111.304.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 45.260.543 36.969.213
Türev Araçlar
4 90.739 409.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.996.770 5.085.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.996.770 5.085.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 5.924.125 6.076.883
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.272.177 48.540.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.148.690 159.844.337
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.961.219 113.119.545
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.794.048 10.826.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.794.048 10.826.875
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.814.383 11.814.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.020.335 -987.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
630.071 219.637
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 8.547 -485
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
621.524 220.122
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 621.524 220.122
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.675.465 2.675.465
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.397.568 60.780.387
Net Dönem Karı veya Zararı
4.464.067 2.617.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.961.219 113.119.545
TOPLAM KAYNAKLAR
301.109.909 272.963.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553805


BIST
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8830 7,9226 % 0,14  
Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 15,32  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,62 18,66 0,14  
Gümüş Gr. 3,66 3,67 0,04  
B. Petrol 55,70 55,70 -2,24