***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:09***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
253.242.842 234.176.833 84.553.254 70.629.595
Satışların Maliyeti
-197.455.011 -196.756.819 -65.502.489 -57.498.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.787.831 37.420.014 19.050.765 13.130.824
BRÜT KAR (ZARAR)
55.787.831 37.420.014 19.050.765 13.130.824
Genel Yönetim Giderleri
-16.235.320 -16.199.561 -5.215.098 -5.375.159
Pazarlama Giderleri
-9.114.712 -6.462.284 -3.701.858 -2.040.628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-412.754 -466.641 -201 -150.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 20.043.135 7.591.142 4.504.701 3.351.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.230.285 -7.408.667 -3.473.111 -2.621.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.837.895 14.474.003 11.165.198 6.294.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
67.393 167.960 1.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.392 -68.327 -13.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.891.896 14.573.636 11.153.606 6.294.363
Finansman Gelirleri
19 6.565.898 4.202.857 210.022 1.322.674
Finansman Giderleri
19 -13.227.488 -9.838.600 -3.093.279 -4.607.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.230.306 8.937.893 8.270.349 3.009.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.658.596 -2.002.819 -1.607.010 -538.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.451.077 -2.074.732 -2.322.276 -365.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 792.481 71.913 715.266 -172.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,00540000 0,00190000 0,00190000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545
Transferler
293 2.616.888 -2.617.181 -293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.967 -334.967 8.624 -328.123 -328.123 6.935.074 6.935.074 6.280.608 6.280.608
Dönem Karı (Zararı)
6.935.074 6.935.074 6.935.074 6.935.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.967 -334.967 8.624 -328.123 -328.123 -654.466 -654.466
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-835.878 835.878 -835.878 -835.878 -1.671.756 -1.671.756
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -835.878 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.322.475 0 10.491.908 0 0 0 0 0 0 8.139 -108.001 0 0 -108.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.511.636 0 0 0 62.561.397 6.935.074 69.496.471 118.564.275 0 118.564.275
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
519.470 10.291.162 -10.810.632 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.597 0 88.597 0 0 0 0 0 0 18.041 -1.068.493 0 0 -1.068.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.571.710 19.571.710 18.609.855 18.609.855
Dönem Karı (Zararı)
19.571.710 19.571.710 19.571.710 19.571.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.597 88.597 18.041 -1.068.493 -1.068.493 -961.855 -961.855
Kar Payları
-5.172.890 -5.172.890 -5.172.890 -5.172.890
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.431.390 0 10.382.993 0 0 0 0 0 0 36.270 -3.262.143 0 0 -3.262.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.364 0 0 0 67.407.411 19.571.710 87.498.591 133.331.466 0 133.331.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.529.595 594.731
Dönem Karı (Zararı)
19.571.710 6.935.074
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.571.710 6.935.074
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.182.365 15.641.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 8.496.929 7.814.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.660 60.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
816.372 1.845.138
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.159.809 4.017.794
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.658.596 2.002.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.001 -99.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.000 -19.610.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.439.395 -11.732.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.732 -347.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.364.323 7.256.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.671.807 -2.589.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-716.217 -9.564.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
583.251 -1.234.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
903.031 73.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.137.114 -1.471.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.644.075 2.966.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -479.509 -833.929
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.634.971 -1.538.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.728.633 -26.362.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.893 121.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.883.270 -17.037.872
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.039.321 -9.929.394
Alınan Faiz
124.065 482.819
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.172.408 26.971.487
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.737.707 70.351.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.153.680 -40.463.040
Ödenen Temettüler
16 -5.233.705 0
Ödenen Faiz
-1.177.914 -2.917.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.630 1.203.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.041 8.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.589 1.211.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.558.498 10.761.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.549.909 11.973.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.597 -334.967 -190.038 -302.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
110.748 -418.710 -237.547 -377.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.151 83.743 47.509 75.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-22.151 83.743 47.509 75.535
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.050.452 -319.499 -289.382 -729.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.041 8.624 7.892 -408
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.335.616 -410.153 -371.592 -911.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.335.616 -410.153 -371.592 -911.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
267.123 82.030 74.318 182.380
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
267.123 82.030 74.318 182.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-961.855 -654.466 -479.420 -1.032.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.609.855 6.280.608 6.183.919 1.438.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.609.855 6.280.608 6.183.919 1.438.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.549.909 14.558.498
Ticari Alacaklar
91.966.663 80.777.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 1.331.129 1.758.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 90.635.534 79.018.688
Diğer Alacaklar
518 114.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
518 114.699
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 62.107.106 55.571.132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.774.739 2.998.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 10.390.149 25.514.550
ARA TOPLAM
180.789.084 179.534.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.789.084 179.534.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
52 52
Diğer Alacaklar
16.006 16.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.006 16.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
157.894.356 142.431.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.332.375 1.486.376
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.070.670 479.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.313.459 144.414.177
TOPLAM VARLIKLAR
350.102.543 323.948.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 41.924.155 29.730.985
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 30.853.031 10.055.377
Ticari Borçlar
81.621.149 82.489.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 35.699.013 35.318.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.922.136 47.170.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.581.659 998.408
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Türev Araçlar
3.196.938 139.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 3.196.938 139.154
Ertelenmiş Gelirler
12 1.570.820 2.128.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.338.796 1.522.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.659 2.218.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
675.000 802.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.300.659 1.416.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 340.665 327.952
ARA TOPLAM
165.402.872 129.611.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.402.872 129.611.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 38.374.244 60.619.058
Türev Araçlar
4 1.445.246 3.167.415
Ertelenmiş Gelirler
12 1.461.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.485.210 6.015.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.485.210 6.015.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.602.380 4.639.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.368.205 74.442.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.771.077 204.053.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.331.466 119.894.501
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.382.993 10.294.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.382.993 10.294.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.814.383 11.814.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.431.390 -1.519.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.225.873 -2.175.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.270 18.229
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.262.143 -2.193.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -3.262.143 -2.193.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.303.364 3.783.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.407.411 62.289.139
Net Dönem Karı veya Zararı
19.571.710 10.810.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.331.466 119.894.501
TOPLAM KAYNAKLAR
350.102.543 323.948.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640482


BIST
12:41119.972
Değişim :  -0,68% |  -819,98
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451
En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
YKGYO 4,27 133.572.246 % 17,96  
BOSSA 11,91 29.044.499 % 12,36  
TSPOR 6,27 271.766.750 % 12,16  
MTRYO 6,78 907 % 11,51  
HALKS 2,75 83.960 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8648 7,9042 % 0,36  
Frank 6,1632 6,2004 % 0,42  
Riyal 1,6131 1,6212 % 0,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 7,62  
Altın Gr. 310 310 2,88  
Cumhuriyet 2.052 2.083 15,00  
Tam 2.045 2.096 15,82  
Yarım 988 1.014 7,65  
Çeyrek 496 507 3,83  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,11  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,04  
B. Petrol 56,57 56,57 -1,10