***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2018 18:10
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.067.386 -1.067.386 -1.067.386 8.702.027 179.701.588 48.982.440 414.718.040 0 414.718.040
Transferler
4.159.942 44.822.498 -48.982.440 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
53.651.382 53.651.382 0 53.651.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.736 41.736 41.736 41.736 0 41.736
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-23.680.642 -23.680.642 0 -23.680.642
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 -1.025.650 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 444.730.516 0 444.730.516
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 -1.025.650 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 444.730.516 0 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.987.838 -53.651.382 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.693.875 41.693.875 0 41.693.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.054 83.054 83.054 83.054 0 83.054
Kar Payları
-34.205.373 -34.205.373 0 -34.205.373
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 452.302.072 0 452.302.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.671.047 73.753.737
Dönem Karı (Zararı)
41.693.875 53.651.382
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.693.875 53.651.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.113.486 34.481.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 27.273.621 21.374.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
70.161 170.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 70.161 170.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.644.734 828.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.824.393 2.051.203
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 748.299 626.304
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-927.958 -1.848.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.875.913 857.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.667.425 -607.427
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 11.041.528 1.734.142
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 501.810 -269.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.076.389 -3.198.623
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.154.574 -3.198.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -78.185 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.847 388.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.642.600 14.263.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.459.085 -204.576
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.459.085 -204.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.209.942 -1.240.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.843.315 -11.026.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.843.315 -11.026.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.140.864 -22.511.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.681.791 20.213.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.681.791 20.213.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.907.554 12.084.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.419.833 10.337.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
512.279 1.747.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.597.419 86.892.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -669.565 -511.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -9.256.807 -12.627.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.717.269 -51.860.575
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
15 -12.511.600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.533.093 223.110
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.533.093 223.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -25.377.580 -52.784.179
Alınan Temettüler
0 93.067
Alınan Faiz
1.638.818 607.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.223.801 -23.127.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.366.822.057 237.884.211
Kredilerden Nakit Girişleri
2.366.822.057 237.884.211
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.327.423.039 -235.884.211
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.327.423.039 -235.884.211
Ödenen Temettüler
20 -34.205.373 -23.680.642
Ödenen Faiz
-10.417.446 -1.447.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.729.977 -1.234.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.729.977 -1.234.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.205.596 28.440.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.935.573 27.205.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.965.180 27.205.596
Finansal Yatırımlar
6 0 3.198.623
Ticari Alacaklar
143.770.018 101.970.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.837 659.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 143.726.181 101.310.465
Diğer Alacaklar
1.565.909 693.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.565.909 693.357
Stoklar
11 74.736.388 56.183.480
Peşin Ödenmiş Giderler
572.090 1.111.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 572.090 1.111.801
Diğer Dönen Varlıklar
3.523.516 2.484.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.523.516 2.484.442
ARA TOPLAM
258.133.101 192.847.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.133.101 192.847.369
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
924.007 738.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
924.007 738.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 288.372 2.799.830
Maddi Duran Varlıklar
13 373.580.700 370.205.832
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.859.524 2.956.094
Şerefiye
15 11.452.041 0
Diğer Haklar
14 2.407.483 2.956.094
Peşin Ödenmiş Giderler
2.646.519 168.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.646.519 168.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 306.063 394.509
Diğer Duran Varlıklar
74.765 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
74.765 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
391.679.950 377.263.109
TOPLAM VARLIKLAR
649.813.051 570.110.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.612.633 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.612.633 2.000.000
Banka Kredileri
5 43.612.633 2.000.000
Ticari Borçlar
119.176.872 94.381.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 30.756.803 33.481.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 88.420.069 60.899.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 659.661 534.391
Diğer Borçlar
4.652.892 2.700.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.652.892 2.700.390
Türev Araçlar
955.951 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 955.951 0
Ertelenmiş Gelirler
1.935.896 2.664.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.935.896 2.664.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.799.069 2.332.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.502.178 5.435.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.302.053 2.185.367
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.200.125 3.249.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.227.264 1.572.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.227.264 1.572.496
ARA TOPLAM
181.522.416 111.621.561
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.522.416 111.621.561
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.238.580 4.908.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.238.580 4.908.883
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 9.749.983 8.849.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.988.563 13.758.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.510.979 125.379.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.302.072 444.730.516
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-942.596 -1.025.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-942.596 -1.025.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-942.596 -1.025.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 24.525.513 12.861.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 208.625.909 200.843.444
Net Dönem Karı veya Zararı
41.693.875 53.651.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.302.072 444.730.516
TOPLAM KAYNAKLAR
649.813.051 570.110.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 506.104.463 421.337.768
Satışların Maliyeti
21 -415.171.408 -330.281.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.933.055 91.056.539
BRÜT KAR (ZARAR)
90.933.055 91.056.539
Genel Yönetim Giderleri
22 -29.614.811 -24.643.029
Pazarlama Giderleri
22 -7.798.538 -5.940.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 8.837.911 9.780.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -3.724.944 -2.399.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.632.673 67.853.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 10.847 -468.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.643.520 67.385.489
Finansman Gelirleri
25 4.734.483 2.263.277
Finansman Giderleri
26 -11.041.528 -1.734.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.336.475 67.914.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.642.600 -14.263.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.722.952 -11.821.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -919.648 -2.442.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.693.875 53.651.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.693.875 53.651.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41.693.875 53.651.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.054 41.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 103.817 52.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.763 -10.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -20.763 -10.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.054 41.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.776.929 53.693.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.776.929 53.693.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661511


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9292 17,9575 % 0,04  
Euro 18,2742 18,3195 % 0,12  
Sterlin 21,5875 21,6957 % -0,01  
Frank 18,6849 18,7975 % -0,04  
Riyal 4,7544 4,7783 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -3,02  
Altın Gr. 1.029 1.029 -2,30  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.894 6.970 -17,00  
Yarım 3.359 3.407 -9,00  
Çeyrek 1.685 1.703 -4,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 0,00  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,00  
B. Petrol 96,48 96,48 -0,17