***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:15
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 -1.025.650 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 254.494.826 444.730.516 0 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.987.838 -53.651.382 -11.663.544 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.147.355 3.147.355 3.147.355 0 3.147.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-520.332 -520.332 -520.332 -520.332 0 -520.332
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-34.205.371 -34.205.371 -34.205.371 0 -34.205.371
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.545.982 -1.545.982 -1.545.982 24.525.513 208.625.911 3.147.355 211.773.266 413.152.168 0 413.152.168
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 250.319.784 452.302.072 0 452.302.072
Transferler
24.774.372 16.919.503 -41.693.875 -24.774.372 0 0
Dönem Karı (Zararı)
19.991.736 19.991.736 19.991.736 0 19.991.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.444 -251.444 -251.444 -251.444 0 -251.444
Kar Payları
-13.155.911 -13.155.911 -13.155.911 0 -13.155.911
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.194.040 -1.194.040 -1.194.040 49.299.885 212.389.501 19.991.736 232.381.237 458.886.453 0 458.886.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.354.355 -17.518.343
Dönem Karı (Zararı)
19.991.736 3.147.355
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.991.736 3.147.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.524.794 23.475.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.367.842 13.488.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.125 180.090
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.125 180.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-140.796 129.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.460.120 954.817
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 299.700 252.408
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.900.616 -1.078.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.891.704 3.832.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.079.128 -605.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 5.281.494 3.622.277
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 1.689.338 815.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.949.435 5.375.403
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.949.435 5.453.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 0 -78.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 86.896 -33.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.368.518 859.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.097.810 -356.400
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.097.810 -356.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.559.918 -41.105.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.972.125 -23.377.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.972.125 -23.377.751
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.092.965 -884.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.479.987 -17.674.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.479.987 -17.674.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
985.159 832.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.626.651 -504.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.611.810 1.336.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.043.388 -14.482.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -551.765 -392.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -3.759.202 -2.643.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
102.312 -18.878.417
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
15 0 -12.511.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.375.000 358.898
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.375.000 358.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -8.363.684 -7.264.974
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
1.090.996 539.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.083.139 72.403.074
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
505.590.714 1.353.764.287
Kredilerden Nakit Girişleri
505.590.714 1.353.764.287
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.768.348 -1.243.743.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.768.348 -1.243.743.579
Ödenen Temettüler
-13.155.911 -34.205.371
Ödenen Faiz
-3.583.316 -3.412.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.168.904 36.006.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.168.904 36.006.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.935.573 27.205.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.766.669 63.211.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.784.408 33.965.180
Finansal Yatırımlar
6 993.484 0
Ticari Alacaklar
145.091.766 143.770.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 43.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 145.091.766 143.726.181
Diğer Alacaklar
1.649.343 1.565.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.649.343 1.565.909
Stoklar
11 77.829.353 74.736.388
Peşin Ödenmiş Giderler
3.570.593 572.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.570.593 572.090
Diğer Dönen Varlıklar
2.010.895 3.523.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.010.895 3.523.516
ARA TOPLAM
261.929.842 258.133.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.929.842 258.133.101
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.112.438 924.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.112.438 924.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 201.476 288.372
Maddi Duran Varlıklar
13 367.676.022 373.580.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.482.854 13.859.524
Şerefiye
15 11.452.041 11.452.041
Diğer Haklar
14 2.030.813 2.407.483
Peşin Ödenmiş Giderler
4.628.818 2.646.519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.628.818 2.646.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 306.063
Diğer Duran Varlıklar
0 74.765
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 74.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
387.101.608 391.679.950
TOPLAM VARLIKLAR
649.031.450 649.813.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.849.699 43.612.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.849.699 43.612.633
Banka Kredileri
5 76.849.699 43.612.633
Ticari Borçlar
76.114.138 119.320.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 24.579.905 30.756.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 51.534.233 88.563.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 679.379 659.661
Diğer Borçlar
4.132.060 4.652.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.132.060 4.652.892
Türev Araçlar
0 955.951
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 955.951
Ertelenmiş Gelirler
4.777.359 1.935.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 4.777.359 1.935.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.711.784 2.799.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.003.265 6.502.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.272.288 2.302.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.730.977 4.200.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.156.937 1.083.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.156.937 1.083.402
ARA TOPLAM
172.424.621 181.522.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.424.621 181.522.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.673.351 6.238.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.673.351 6.238.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 11.047.025 9.749.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.720.376 15.988.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.144.997 197.510.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
458.886.453 452.302.072
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
20 39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.194.040 -942.596
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.194.040 -942.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.194.040 -942.596
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 49.299.885 24.525.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 212.389.501 208.625.909
Net Dönem Karı veya Zararı
19.991.736 41.693.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
458.886.453 452.302.072
TOPLAM KAYNAKLAR
649.031.450 649.813.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 255.147.415 205.306.955 147.862.364 128.870.899
Satışların Maliyeti
21 -216.208.619 -185.026.535 -122.352.302 -107.894.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.938.796 20.280.420 25.510.062 20.976.859
BRÜT KAR (ZARAR)
38.938.796 20.280.420 25.510.062 20.976.859
Genel Yönetim Giderleri
-15.933.658 -13.133.213 -8.101.607 -7.149.313
Pazarlama Giderleri
-5.075.751 -3.522.970 -2.625.656 -1.680.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.257.097 6.185.782 3.784.000 2.335.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.411.473 -2.369.601 -3.967.678 -1.094.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.775.011 7.440.418 14.599.121 13.387.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.409.788 856.944 7.141.147 548.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -86.896 33.012 -139.548 -11.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.097.903 8.330.374 21.600.720 13.924.798
Finansman Gelirleri
25 6.919.344 1.002.628 4.612.042 2.298.412
Finansman Giderleri
25 -6.656.993 -5.326.083 -3.921.805 -4.845.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.360.254 4.006.919 22.290.957 11.378.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.368.518 -859.564 -3.483.880 -2.941.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.671.917 -2.387.819 -2.818.293 -2.163.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.696.601 1.528.255 -665.587 -778.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.991.736 3.147.355 18.807.077 8.436.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.991.736 3.147.355 18.807.077 8.436.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.991.736 3.147.355 18.807.077 8.436.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.444 -520.332 -251.444 -520.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.940 -650.415 -344.940 -650.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.496 130.083 93.496 130.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
93.496 130.083 93.496 130.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.444 -520.332 -251.444 -520.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.740.292 2.627.023 18.555.633 7.915.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.740.292 2.627.023 18.555.633 7.915.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701950


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0690 18,1105 % 0,17  
Euro 18,2199 18,2598 % -0,01  
Sterlin 21,4756 21,5833 % -0,08  
Frank 18,7846 18,8977 % -0,10  
Riyal 4,8001 4,8242 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,14  
Altın Gr. 1.018 1.019 -2,90  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.816 6.922 -15,00  
Yarım 3.321 3.384 -8,00  
Çeyrek 1.666 1.691 -4,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 -0,21  
Gümüş Gr. 11,22 11,25 -0,11  
B. Petrol 96,18 96,18 -0,41