***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 19:07
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 250.319.784 452.302.072 0 452.302.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.774.372 16.919.503 -41.693.875 -24.774.372 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
25.934.716 25.934.716 25.934.716 0 25.934.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-708.506 -708.506 -708.506 -708.506 0 -708.506
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-13.155.910 -13.155.910 -13.155.910 0 -13.155.910
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.625.029 -1.625.029 -1.625.029 -1.625.029
Transferler
18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.905.361 1.905.361 1.905.361 0 1.905.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.682 -310.682 -310.682 -310.682 0 -310.682
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
34.829 34.829 34.829 -704.418 669.589 669.589
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.536.693 21.875.736
Dönem Karı (Zararı)
1.905.361 25.934.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.905.361 25.934.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.347.687 43.846.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 23 37.959.587 28.576.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
67.689 484.634
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8, 24b 67.689 484.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.328.872 3.846.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.903.386 1.162.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 537.715 586.138
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -61.747 -203.903
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.949.518 2.302.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.943.539 12.108.209
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.093.959 -1.623.133
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 27.541.568 13.590.213
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 495.930 141.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.414.457 311.028
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.414.457 311.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 52.086 151.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -532.727 5.629.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.723.988 -7.261.032
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.723.988 -7.261.032
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12, 25 -10.925.289 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5, 13 4.592.375 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.146.501 -34.731.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.823.335 25.403.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.823.335 25.403.952
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.959.503 -29.533.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.923 -20.299.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.323.923 -20.299.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.334.256 -10.303.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
957.385 -8.921.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
376.871 -1.381.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.399.549 35.049.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.009.577 -2.330.895
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8, 16 -3.172.380 -2.452.808
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 319.101 -8.389.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.562.133 -18.840.384
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12 12.010.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.779.532 7.538.222
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.779.532 7.538.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -24.439.083 -28.028.903
Alınan Faiz
1.086.929 1.650.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.608.949 -1.120.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.664.846.857 1.257.789.718
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.664.846.857 1.257.789.718
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.669.846.857 -1.236.189.718
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.669.846.857 -1.236.189.718
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.122.608 0
Ödenen Temettüler
20 0 -13.155.910
Ödenen Faiz
5 -21.486.341 -9.564.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.365.611 1.914.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.365.611 1.914.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.850.144 33.935.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.215.755 35.850.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.225.228 35.852.587
Ticari Alacaklar
8 131.822.277 117.088.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.350.236 595.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
130.472.041 116.493.458
Diğer Alacaklar
2.441.722 778.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.441.722 778.430
Türev Araçlar
6 147.478 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
147.478 0
Stoklar
11 63.307.053 104.269.450
Peşin Ödenmiş Giderler
705.716 2.740.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 705.716 2.740.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 752.932
Diğer Dönen Varlıklar
6.691.755 8.359.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 6.691.755 8.359.280
ARA TOPLAM
255.341.229 269.841.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.341.229 269.841.654
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.524.804 1.212.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.524.804 1.212.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 14.084.786 136.872
Maddi Duran Varlıklar
13 365.481.584 372.417.468
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 54.101.207 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.483.077 14.198.447
Şerefiye
12 0 11.452.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.483.077 2.746.406
Peşin Ödenmiş Giderler
376.700 4.330.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 376.700 4.330.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.052.158 392.295.911
TOPLAM VARLIKLAR
694.393.387 662.137.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.135.025 68.782.556
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.135.025 68.782.556
Banka Kredileri
5 61.446.583 68.782.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.688.442 0
Ticari Borçlar
8 82.678.311 97.573.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 25.101.357 28.171.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
57.576.954 69.401.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.389.870 1.572.815
Diğer Borçlar
1.639.722 1.936.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.639.722 1.936.284
Türev Araçlar
0 1.266.979
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 1.266.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.455.373 3.353.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.455.373 3.353.627
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.937.300 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.810.099 5.497.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.321.126 1.076.928
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.488.973 4.420.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
346.533 87.428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
346.533 87.428
ARA TOPLAM
186.392.233 180.070.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.392.233 180.070.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.422.057 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.422.057 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.422.057 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.393.117 7.636.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.393.117 7.636.275
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 6.843.958 10.058.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.659.132 17.694.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.051.365 197.765.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
464.342.022 464.372.372
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.926.955 -1.651.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.926.955 -1.651.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.926.955 -1.651.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.929.760 49.299.885
Yasal Yedekler
20 66.929.760 49.299.885
Diğer Yedekler
3.316.952 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 215.717.533 212.389.502
Net Dönem Karı veya Zararı
1.905.361 25.934.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.342.022 464.372.372
TOPLAM KAYNAKLAR
694.393.387 662.137.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 480.620.117 512.312.836
Satışların Maliyeti
21 -419.518.699 -451.848.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.101.418 60.464.697
BRÜT KAR (ZARAR)
61.101.418 60.464.697
Genel Yönetim Giderleri
22 -37.826.480 -34.365.762
Pazarlama Giderleri
22 -10.122.099 -10.517.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.498.990 18.152.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.212.675 -5.807.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.439.154 27.926.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 15.144.381 7.792.542
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -52.086 -151.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.531.449 35.568.016
Finansman Gelirleri
26 2.508.416 9.897.221
Finansman Giderleri
26 -33.667.231 -13.901.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.372.634 31.563.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
532.727 -5.629.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.113.266 -4.837.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.645.993 -791.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.905.361 25.934.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.905.361 25.934.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.905.361 25.934.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-310.682 -708.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -388.353 -885.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.671 177.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 77.671 177.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-310.682 -708.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.594.679 25.226.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.594.679 25.226.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821265


BIST
18:052.830
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8611 17,8627 % -0,04  
Euro 18,3618 18,3790 % -0,19  
Sterlin 21,7115 21,8204 % -0,25  
Frank 18,8499 18,9634 % -0,16  
Riyal 4,7380 4,7617 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -6,34  
Altın Gr. 1.025 1.025 -4,71  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.858 6.956 -28,00  
Yarım 3.342 3.401 -13,00  
Çeyrek 1.676 1.700 -7,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 -0,12  
Gümüş Gr. 11,74 11,77 -0,07  
B. Petrol 97,15 97,15 -0,25