***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 19:29
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-28.653.468 -28.653.468 -28.653.468 0 -28.653.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -28.653.468 180.549.179 435.688.554 0 435.688.554
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-41.499.408 41.499.408 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-36.347.546 -36.347.546 -36.347.546 0 -36.347.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 167.703.239 -36.347.546 131.355.693 386.385.842 0 386.385.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.275.332 -7.308.762
Dönem Karı (Zararı)
-36.347.546 -28.653.468
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.347.546 -28.653.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.035.667 32.015.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 32.001.831 19.455.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -400.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -400.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.998.730 4.002.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.012.537 1.105.357
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 888.761 538.082
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.097.432 2.358.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.224.366 6.637.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.161.473 -951.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.385.839 7.589.183
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.852.496 7.679.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.367.897 147.478
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.367.897 147.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
160.841 -1.197.012
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 160.841 -1.197.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -8.766.903 -4.213.859
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.797 -94.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -67.797 -94.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.832.706 -8.247.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.821.754 -22.689.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.821.754 -22.689.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.002.465 1.211.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.002.465 1.211.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.188.268 -8.556.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.431.820 12.170.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.431.820 12.170.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
747.961 9.616.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.998.793 141.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.746.754 9.474.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.144.585 -4.884.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.643.046 -1.478.503
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.487.701 -945.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.414.186 -4.663.536
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.797 121.648
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 67.797 121.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.660.640 -5.737.996
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.660.640 -5.737.996
Alınan Faiz
3.178.657 952.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.797.706 32.705.051
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.000.000 233.130.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 140.000.000 233.130.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.750.000 -185.780.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -54.750.000 -185.780.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.316.350 -11.556.690
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
5 -3.135.944 -3.088.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.891.812 20.732.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.891.812 20.732.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.976.938 50.215.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.085.126 70.948.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.103.691 72.012.688
Ticari Alacaklar
8 253.671.488 199.037.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.650.481 3.153.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
238.021.007 195.883.816
Diğer Alacaklar
1.530.919 473.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.530.919 473.427
Türev Araçlar
4.027.085 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 4.027.085 0
Stoklar
11 83.731.303 73.543.035
Peşin Ödenmiş Giderler
7.327.584 2.155.559
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.327.584 2.155.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 176.045 454.804
Diğer Dönen Varlıklar
11.494.046 9.986.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 11.494.046 9.986.250
ARA TOPLAM
430.062.161 357.663.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
430.062.161 357.663.543
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.483.658 2.981.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.483.658 2.981.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.095.471 16.256.312
Maddi Duran Varlıklar
13 350.694.949 356.770.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 77.487.270 54.152.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.791.347 2.834.598
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.791.347 2.834.598
Peşin Ödenmiş Giderler
436.803 674.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 436.803 674.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.765.320 2.619.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.754.818 436.289.861
TOPLAM VARLIKLAR
887.816.979 793.953.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.706.932 145.979.863
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.706.932 145.979.863
Banka Kredileri
5 210.951.917 116.014.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 50.755.015 29.964.889
Ticari Borçlar
8 156.772.096 150.619.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 24.344.650 31.810.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
132.427.446 118.808.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.427.710 1.771.283
Diğer Borçlar
4.723.962 2.238.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.723.962 2.238.218
Türev Araçlar
0 2.340.812
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 2.340.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.008.810 7.064.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.008.810 7.064.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.676.848 7.914.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 896.970 1.494.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.779.878 6.419.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.200.475 540.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.200.475 540.546
ARA TOPLAM
443.516.833 318.468.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.516.833 318.468.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.559.510 35.256.281
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.559.510 35.256.281
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 43.559.510 35.256.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.859.933 11.379.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.859.933 11.379.725
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.494.861 6.115.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.914.304 52.751.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.431.137 371.220.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
386.385.842 422.733.388
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.036.181 -2.036.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.036.181 -2.036.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.036.181 -2.036.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.197.853 71.197.853
Yasal Yedekler
20 71.197.853 71.197.853
Diğer Yedekler
7.469.106 7.469.106
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 167.703.239 209.202.647
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.347.546 -41.499.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
386.385.842 422.733.388
TOPLAM KAYNAKLAR
887.816.979 793.953.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 364.213.148 218.862.987 226.494.910 133.179.648
Satışların Maliyeti
21,22 -364.046.802 -219.553.833 -211.997.381 -130.733.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.346 -690.846 14.497.529 2.445.699
BRÜT KAR (ZARAR)
166.346 -690.846 14.497.529 2.445.699
Genel Yönetim Giderleri
22 -21.516.018 -17.833.270 -11.725.794 -8.887.213
Pazarlama Giderleri
22 -6.175.420 -4.629.566 -3.050.848 -2.119.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.934.871 5.375.086 2.681.257 2.202.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.608.943 -4.689.852 -2.304.716 -3.428.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.199.164 -22.468.448 97.428 -9.786.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.863.515 609.492 2.489.798 366.890
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-160.841 1.197.012 274.820 473.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.496.490 -20.661.944 2.862.046 -8.946.439
Finansman Gelirleri
25 13.670.529 7.179.472 9.450.228 4.224.814
Finansman Giderleri
25 -32.288.488 -17.253.429 -16.535.917 -8.743.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.114.449 -30.735.901 -4.223.643 -13.465.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.766.903 2.082.433 1.080.990 -2.349.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 103.939 0 103.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 8.766.903 1.978.494 1.080.990 -2.453.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956379


BIST17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8915 17,9094 % -0,22  
Euro 18,2757 18,2963 % -0,01  
Sterlin 21,5453 21,6534 % -0,21  
Frank 18,6802 18,7927 % -0,06  
Riyal 4,7428 4,7666 % -0,26  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 6,32  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,43  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.913 6.987 0,00  
Yarım 3.368 3.416 0,00  
Çeyrek 1.689 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,50 20,52 -0,16  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,12  
B. Petrol 96,20 96,20 -0,45