***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:11
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.067.386 8.702.027 179.701.588 48.982.440 414.718.040 0 414.718.040
Transferler
4.159.169 44.823.271 -48.982.440
Dönem Karı (Zararı)
21.896.897 21.896.897 21.896.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.287 62.287 62.287
Kar Payları
-23.680.642 -23.680.642 -23.680.642
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.005.099 12.861.196 200.844.217 21.896.897 412.996.582 412.996.582
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 444.730.516 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.987.838 -53.651.382
Dönem Karı (Zararı)
3.147.355 3.147.355 3.147.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-520.332 -520.332 -520.332
Kar Payları
-34.205.371 -34.205.371 -34.205.371
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.047.494 1.047.494 1.047.494
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.545.982 24.525.513 209.673.405 3.147.355 414.199.662 414.199.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.930.606 10.711.783
Dönem Karı (Zararı)
3.147.355 21.896.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.063.043 15.178.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.488.349 10.505.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
180.090 -81.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 180.090 -81.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
339.085 -619.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.164.831 861.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.408 398.816
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.078.154 -1.879.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
209.964 -27.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.614.826 -3.048.463
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 3.824.790 3.021.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.453.588 -569.130
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.453.588 -569.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.012 192.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 859.564 5.864.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-356.400 -87.403
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -356.400 -87.403
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -78.185 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.105.085 -23.021.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.257.359 -34.086.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.392 -189.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-884.966 -3.507.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.903.483 8.721.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.771.483 -1.203.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
832.598 7.244.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-504.174 1.900.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.336.772 5.344.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.894.687 14.054.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -392.196 -203.738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.643.723 -3.138.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.811.808 -37.345.298
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
14 -12.511.600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.898 99.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.898 99.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.264.974 -37.750.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -7.264.974 -37.750.909
Alınan Faiz
23 605.868 306.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.815.337 5.543.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.353.764.287 85.863.692
Kredilerden Nakit Girişleri
1.353.764.287 85.863.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.243.743.579 -56.639.515
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.243.743.579 -56.639.515
Ödenen Temettüler
-21.089.980 4 TL
Finansal Ta 4 acaklar
0
İlişkili Olmayan 56.1 0 ran Varlıklar
e
94
Ertelenmiş Vergi Varlığ 168.637
İli 17 11.880 168.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
386.936.848 377.263.109
TOPLAM VARLIKLAR
635.839.860 570.110.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.020.708 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.020.708 2.000.000
Banka Kredileri
5 114.020.708 2.000.000
Ticari Borçlar
8 74.659.730 94.381.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 26.811.309 33.481.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.848.421 60.899.856
Diğer Borçlar
3.618.100 2.700.390
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.618.100 2.700.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
6 2.254.965 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.077.020 2.332.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.292.605 5.435.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.682.106 4.771.876
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.682.106 4.771.876
ARA TOPLAM
207.605.234 111.621.561
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.605.234 111.621.561
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.762.656 4.908.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.630.016 3.868.514
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.132.640 1.040.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 8.272.308 8.849.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.034.964 13.758.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.640.198 125.379.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
414.199.662 444.730.516
Ödenmiş Sermaye
19 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
19 39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.545.982 -1.025.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.545.982 -1.025.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.545.982 -1.025.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 24.525.513 12.861.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 209.673.405 200.843.444
Net Dönem Karı veya Zararı
3.147.355 53.651.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
414.199.662 444.730.516
TOPLAM KAYNAKLAR
635.839.860 570.110.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 205.306.955 206.398.907 128.870.899 128.589.253
Satışların Maliyeti
20 -185.026.535 -168.082.822 -107.894.040 -101.538.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.280.420 38.316.085 20.976.859 27.051.100
BRÜT KAR (ZARAR)
20.280.420 38.316.085 20.976.859 27.051.100
Genel Yönetim Giderleri
-13.133.213 -11.652.749 -7.149.313 -6.278.482
Pazarlama Giderleri
-3.522.970 -2.674.716 -1.680.805 -1.354.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.643.500 5.211.776 2.676.109 3.386.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.763.783 -1.510.864 -887.056 -515.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.503.954 27.689.532 13.935.794 22.289.153
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33.012 -192.706 -11.573 -80.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.536.966 27.496.826 13.924.221 22.208.991
Finansman Gelirleri
23 9.237.287 5.924.672 2.809.211 1.402.229
Finansman Giderleri
24 -11.767.334 -5.659.740 -5.355.391 -2.150.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.006.919 27.761.758 11.378.041 21.460.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-859.564 -5.864.861 -2.941.976 -4.643.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.387.819 -5.075.361 -2.163.135 -3.664.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.528.255 -789.500 -778.841 -979.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.147.355 21.896.897 8.436.065 16.817.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.147.355 21.896.897 8.436.065 16.817.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.147.355 21.896.897 8.436.065 16.817.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-520.332 -62.287 -520.332 -62.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.415 -77.859 -650.415 -77.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130.083 15.572 130.083 15.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
130.083 15.572 130.083 15.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-520.332 -62.287 -520.332 -62.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.627.023 21.834.610 7.915.733 16.754.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.627.023 21.834.610 7.915.733 16.754.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623997


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9473 17,9516 % 0,01  
Euro 18,3400 18,3500 % 0,27  
Sterlin 21,6287 21,7372 % 0,18  
Frank 18,7230 18,8358 % 0,17  
Riyal 4,7625 4,7864 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -2,83  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,22  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.905 6.972 -15,00  
Yarım 3.365 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,71 0,03  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,03  
B. Petrol 96,44 96,44 -0,21