BASIN BÜLTENİ-İş Bankası ve Koç Üniversitesi bilimsel ve akademik faaliyetler için iş birliği yapıyor

11.08.2020 18:10
BASIN BÜLTENİ-İş Bankası ve Koç Üniversitesi bilimsel ve akademik faaliyetler için iş birliği yapıyor


Türkiye İş Bankası ve Koç Üniversitesi, toplum sağlığı alanında
ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunmak
amacıyla yeni bir iş birliğine imza atıyor.
“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma
Merkezi”nde enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma
yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının
geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci
insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, aşı
ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.
Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim
programlarına Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon
hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil
edilmesi Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır
Hastaneleri’nin de yer alması planlanıyor.
“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma
Merkezi”nin tanıtımı vesilesiyle, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Bayındır Sağlık Grubu
Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Merkezin Direktörü Prof. Dr. Önder
Ergönül’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.
Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, şu anda her ne kadar
dünya gündeminde Covid-19 olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin
seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını
söyledi. Veba, kolera, sarıhumma, İspanyol gribi, çiçek gibi
salgınların milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu, 2000’li
yıllardan sonra SARS, domuz gribi, kuş gribi, ebola nedeniyle de çok
sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bali, global
salgınların yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye özgü
salgınlar ve enfeksiyon hastalıklarının da bulunduğuna dikkat çekti.
Bali, bu açıdan ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması,
buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve
hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İş Bankası’ndan Merkez için 5 yılda 25 milyon lira kaynak

Koç Üniversitesi ile hayata geçirilecek olan Merkezin, ülkemizde
bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım
olduğunun altını çizen Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı
çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Merkezdeki çalışmaların,
ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa
bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri
aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi
ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası
olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi.
Bali, bu yılın Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığımız ‘Yapay Zekâ
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ile ‘Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma
Merkezi’ arasında bilimsel çıktılar itibarıyla da iyi bir sinerji
oluşacağına, bu sayede sağlıkta yapay zekâ ve makine öğrenimi
uygulamaları, robotbilim, ortak klinik çalışmalar ve çapraz
disiplinler arası etkileşimlerin sağlayacağı avantajdan
faydalanılabileceğine işaret etti. Bali, Banka olarak, Enfeksiyon
Hastalıkları Araştırma Merkezi için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon
TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirtti.
Bayındır Sağlık Grubu uzmanları da araştırmalara ve eğitim
programlarına katılacak
Pandeminin, Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok büyük
ülkenin baş etme kapasitesini zorladığını, bu süreçte tıp alanında
gelişmiş, laboratuvar kapasitesi yüksek ülkelerin baş etme gücüne
sahip olduklarını söyleyen Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz,
ülkemizdeki insan kaynağına güveniyoruz, bu Merkeze katkı sağlayacak
çok kıymetli isimler var. Koç Üniversitesi bünyesindeki bu Merkezin şu
ana kadar planlanan altyapısı ve bundan sonraki yatırımlarla
genişletilecek donanımının, yürütülecek çalışmalar için son derece
yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle bir Merkezin gelecekte, hepimizin
bugün dünyadaki isimlerine imrenerek baktığımız Almanya, Fransa,
ABD’deki merkezlere yakınsayacağını, Türkiye’nin aşı ve ilaç
çalışmalarında dünyada örnek olacağını umut ediyoruz.”
Adnan Bali, işbirliği kapsamında ayrıca, Merkezde yürütülecek
araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bankanın sağlık
alanındaki iştiraki olan ve yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle ülkemizde bu
alanda önemli bir birikime sahip kuruluşu Bayındır Sağlık Grubu’nda
görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık
çalışanlarının dahil edileceğini Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda
Bayındır Hastaneleri’nin de yer alacağını ifade etti. Bali, “Üç
değerli kurum arasındaki bu işbirliğini, söz konusu insan sağlığı
olunca çok daha kıymetli buluyorum” dedi.
Prof. Dr. Umran İnan, “Toplumsal yaşama değer katacak işbirlikleri
gerçekleştiriyoruz”
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında İş
Bankası gibi güzide bir kuruluşla ülkemizin bilimsel ve akademik
faaliyetlerine katkıda bulunarak toplumsal yaşama değer katacak
işbirlikleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Umran İnan şöyle devam etti: “Ülkemizin önde gelen
üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim
en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Bu yüzden de yürüttüğümüz
araştırmalarımız Türkiye’de ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor,
teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.”
Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Üniversitenin
Türkiye’de en ön sıralarda yer aldığına vurgu yapan Prof. İnan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok prestijli Avrupa Araştırma Konseyi
(ERC) destekleriyle ülkemizdeki yürütülen aktif 24 projenin 13’ü
üniversitemizde yürütülüyor. Üniversitemizde Ocak 2004'ten bugüne AB
ile birlikte Türkiye’de başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları ve
özel sektör destekli çerçeve programlarında fonlanan 984 projenin
toplam bütçesi 504,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu projelerde
çalışmaları için her yıl yarısı yurt dışından olmak üzere 100’den
fazla doktora öğrencisi alıyoruz.”
Araştırmalarında disiplinler arası çalışmalara odaklandıklarını,
gençleri yarınlara hazırlarken en büyük güçlerinin geniş tabanlı
eğitim olduğunu dile getiren Prof. İnan, “Özellikle tıp fakültemizin
varlığı çok önemli, zira önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde insanlığı ve
toplumları en çok etkileyecek olan yeni buluşların çoğu disiplinlerin
örtüştüğü yerlerden çıkacak tıp ile mühendisliğin örtüşmelerinde
gerçekleşen her buluşun topluma katkısını hukuksal, sosyal, toplumsal
etkilerini, sonuçlarını analiz edebilecek ortamlar belirleyecek” dedi.
Covid-19’un araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha gösterdiğini hatırlatan Prof. İnan, “Covid-19’dan çıkış yolu
bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır. Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin son yıllarda giderek
daha çok öne çıkan muazzam başarıları oldu. Farklı disiplinlerin
işbirliğiyle Covid-19’a odaklanan 40’dan fazla projeyi devreye alarak
bilginin sınırlarını zorluyor ve bilimin önemini bir kez daha ortaya
koyuyoruz” dedi.
Yeni açılan merkezin disiplinlerin örtüştüğü bir noktada
faaliyetlerini gerçekleştireceğine dikkat çeken Prof. İnan, “Merkez,
Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk
halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon
hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın
azaltılması için çalışılacak” dedi. Prof. İnan şöyle devam etti:
“Merkezde farklı disiplinlerin eşgüdümlü şekilde çalışacak, enfeksiyon
hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırmalar yapılacak, tanı ve
tedavi yöntemleri geliştirilecek, insan kaynağı geliştirecek, aşı ve
ilaç çalışmaları yapılacak ve elde edilen bilginin topluma yayılması
sağlanacak. Bir araştırma üniversitesi olarak, diğer merkezlerimizde
olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezimizde de önemli
çalışmalara tanık olacağımıza ve ülkemizin geleceğine doğrudan ve
dolaylı katkıda bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum.”
Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma
Merkezi
Koç Üniversitesi bünyesinde İş Bankası’nın desteğiyle kurulacak
olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde enfeksiyon
hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı
sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, halk sağlığı gibi
alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Merkez ile Koç
Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve
İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eşgüdümlü
çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da
bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek.
Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Prof. Dr. Levent Doğancı
(Bayındır Hast.), Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH), Prof.
Dr. Alpay Azap (Ankara Ü, Tıp Fak), Prof. Dr. Kenan Midilli
(Cerrahpaşa Tıp Fak), Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus,ESCMID), Prof.
Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID), Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc
(Slovenya), Prof. Dr. Larry Madoff (Int Soc ID, Harvard), Prof. Dr.
Dennis Bente (UTMB), Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Ü. Tıp Fak),
Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Ü. Tıp Fak), yer alıyor.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31