BASIN BÜLTENİ-Türk finans sektörünün altı bankası sürdürülebilir gelecek için öncü oldu

04.10.2019 13:15Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI)
tarafından hayata geçirilen, dünya çapında toplam aktif büyüklükleri
47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu
Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22
Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
toplantısında lanse edildi. Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık
Prensiplerini uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye’den de
Garanti BBVA, ING, Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank, TSKB ve Yapı
Kredi sürdürülebilirlik için tüm sektörlere örnek olacak küresel
sorumluluk üstlendi.
Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalayan Türk finans sektörünün
önde gelen altı bankası, bu doğrultuda bankacılığın tüm iş
süreçlerinde gerçekleştireceği dönüşümlerin, topluma ve sürdürülebilir
bir geleceğe nasıl katkıda bulunacağını aktarmak üzere ortak bir basın
toplantısı düzenleyerek konunun önemine dikkat çekti. Toplantı
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, ING Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Satı Balcı, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek,
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü ve Yapı Kredi Grup Direktörü
Mehmet Erkan Akbulut’un ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın katılımı
ile gerçekleşti.

“Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Türkiye’den Garanti BBVA’nın da
aralarında yer aldığı bankaların ortak çalışması sonucunda belirlendi”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan 30 kurucu banka
arasında yer alan Garanti BBVA’nın Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar
Edin konuyla ilgili ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları
hakkında bilgi verdi: “Bundan yaklaşık 2 yıl önce, Birleşmiş Milletler
Çevre Programının Finans İnisiyatifi, bu konuda Bankalara ortak bir
yol haritası oluşturmak için düğmeye bastı. Tüm dünyadan 30 tane
Bankayı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni yazmaya davet etti.Sorumlu
Bankacılık Prensipleri, Türkiye’den Garanti BBVA’nın da aralarında yer
aldığı bu bankaların ortak çalışması sonucunda belirlendi. Yaklaşık 2
yıldır, 500’ün üzerinde paydaşa danışarak bu 6 prensibi nasıl hayata
geçireceğimizi çalıştık. 22 Eylül’de de Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda bu prensipleri imzaya açtık. Daha ilk imzaya açtığımız
tarihte, tam 130 Banka imza attı. Bu bankalar aktif büyüklük olarak
küresel çapta tüm sektörün üçte birini temsil ediyor. Türkiye’den de
bu masada oturan 6 Banka bu prensiplere uyacağını taahhüt etti.”

“BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin oluşturulmasına katkı
sunmuş 30 kurucu bankadan birisi olmaktan gurur duyuyoruz”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni uygulamayı taahhüt eden bankalar
arasında yer alan ING adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar,
“ING Grubu olarak, BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin
oluşturulmasına katkı sunmuş 30 kurucu bankadan birisi olmaktan gurur
duyuyoruz. 10 yılı aşkın süredir sürdürülebilirliği
önceliklendirdiğimiz yolculuğumuzda, 2003 yılından bu yana 10 milyon
ABD doları ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması
öngörülen Ekvator Prensipleri’ni gönüllü olarak kabul ediyoruz. Ayrıca
ING Grubu olarak yaptığımız çalışmaları geçen yıl açıkladığımız Terra
yaklaşımı ile çerçevelendirdik. Her bir sektöre iklime uyum yolunda
bir yol haritası çıkararak bu sektörlerin iklim karnesini
oluşturduğumuz bu girişimin ilk raporunu geçtiğimiz günlerde
açıkladık. ING Türkiye olarak da bu çerçevede, proje finansmanında
sosyal sorumluluk ve çevre risklerini gözetiyor ve ilgili prensipler
paralelinde hareket ediyoruz. Finans sektörü, sürdürülebilirlik
yolunda fark yaratabilecek hamlelerde bulunacak kaynaklara sahip.
İklim değişikliğiyle mücadelede başarılı olabilmek için diğer
bankalarla birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu işbirliği
sayesinde sürdürülebilir bir dünyaya geçişe destek vereceğiz” dedi.

“44 yıldır finanse ettiğimiz projelerle ülkemizin kalkınmasına
destek oluyor ve bu misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin finans sektöründe
sürdürülebilir bir gelecek için önemine değinen Kalkınma Yatırım
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı “Kalkınma Yatırım Bankası
olarak temel yaklaşımımız sürdürülebilir kalkınmadır ve bankamız bu
anlayışa hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Sorumlu
Bankacılık Prensiplerine attığımız imzayla bugüne kadar sürdürülebilir
kalkınma ve sürdürülebilir gelecek için yürüttüğümüz faaliyetlerimizi
teyit ediyor bu faaliyetlerimize ivme kazandırması adına önemli bir
sorumluluk alıyoruz” dedi.
Sürdürülebilirlik yaklaşımının, içerdiği başlıklar ve bu bilincin
şekillendireceği gelecek anlayışının derinliğine dikkat çeken Satı
Balcı iklim değişikliğinin etkileri hissedildikçe sürdürülebilir
yaklaşımların önem kazandığını, hayatımıza yeni kavramlar girmeye
başladığını ve ilerleyen yıllarda daha da yenilerinin gireceğini
söyledi. Bugün atılan bu imzaların finans sektöründeki
sürdürülebilirlik çalışmalarını derinleştireceğine ve yeni kavramlar
oluşmasında önemli rol oynayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Aybala Şimşek: “66 yıldır sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında
öncü rol üstleniyoruz”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne dünyadan kurucu imzacı olarak
katılan 130 bankadan biri olan Şekerbank’ın Genel Müdür Yardımcısı
Aybala Şimşek ise küresel finans sektörünün üçte birinin imza attığı
bu prensiplerin dünya ekonomisini dönüştürme gücüne sahip olduğunun
altını çizdi. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “UNEP FI Sorumlu
Bankacılık Prensipleri, katılan tüm bankalara global bir çerçeve
veriyor ancak her bankanın kendi stratejisi bağlamında bu prensipleri
uygulaması bekleniyor. Kuruluşundan bu yana 66 yıldır sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanında sektöründe öncü role sahip olmuş, bu alanda
birçok ilke imza atmış bir banka olarak, biz sorumlu bankacılığı,
Bankamızın kurucuları olan Anadolu çiftçisinden aldığımız bir miras
olarak görüyoruz. Kredilerimizin tabana yaygın yapısı ve kırsal
bölgelerde yaygın şube ağımız sayesinde ulaştığımız yüzbinlerce
hanenin refahını artırmak, kırsal kalkınmayı ve üretimi desteklemek
için çalışıyoruz.” Türkiye’nin ilk enerji verimliliği finansmanı ürünü
olan EKOkredi ile enerji verimliliği alanında bugüne dek 1 milyar
TL’yi aşkın finansman desteği sağlayarak bu sayede toplamda 109 bine
yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırıp 6.4 milyon ton CO2
salımını engellediklerini, 30 milyar kw saat enerji tasarrufu
sağladıklarını belirten Şimşek, sürdürülebilir kalkınmanın sektörün
alternatif kaynak edinimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu
vurgulayarak "EKOkredi ile elde ettiğimiz başarı sayesinde bugün
bilançomuzdaki yabancı kaynağın yüzde 45'ini enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak üzere edinmiş
bulunmaktayız” dedi. Aybala Şimşek, iklim değişikliği ile mücadele
başlığı kadar önemli olan ekosistemin yok olmasının önlenmesi
konusunda da küresel finans sektörünün üzerine önemli görevler
düştüğünü söyleyerek bu kapsamda tarımsal üretimin artırılması ve
tarımın özendirilmesi için önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.
Şimşek konuyla ilgili “Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak dünya
genelinde sürdürülebilir kalkınma konusunda en öne çıkan başlıklardan
biridir. Kuruluş amacı sürdürülebilir tarımın finansmanı olan bir
banka olarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin
artırılması konusunda Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşması için
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’de ve dünyada bir ilk
olarak ve ana hedefi kırsaldan kente göçü önlemek olan “Aile
Çiftçiliği Bankacılığı” ile dört yılı aşkın sürede 109 bin çiftçi
ailesine 8 milyar TL finansman sağladık. Bugün toplam kredi
portföyünün %58’ini KOBİ’lere ayıran ve Türkiye genelinde 350.000’i
aşkın çiftçiye dokunan bir banka olarak finansmana erişimin ve refahın
yaygınlaştırılması için Türkiye’de ilk ve tek olan kredilendirme
süreçlerimizi geliştirmeye, daha çok insana, topluma ve çevreye değer
katmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kredi portföyümüzün yaklaşık dörtte üçü sürdürülebilirlik temalı
yatırımlardan oluşuyor”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin kurucu imzacılarından TSKB’nin
Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü de “70 yıldır sürdürülebilir ve
kapsayıcı kalkınma misyonuyla çalışan bir banka olarak geleceği
koruyarak üreten yatırımlara finansman sağlıyor, tutardan bağımsız
olarak tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçümlüyoruz. Bugün
geldiğimiz noktada toplam kredi portföyümüzün yaklaşık %73’ü
yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları,
kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli bölgelerin desteklenmesi, iş
sağlığı ve güvenliği gibi çevre ve sosyal temalı yatırımlardan
oluşuyor. Global kalkınma finansmanı kurumlarından sağladığımız
fonların yanı sıra Türkiye’de öncüsü olduğumuz sürdürülebilir
tahvillerle de bu tür yatırımlara ilave kaynak yaratıyoruz. TSKB
olarak tüm bu faaliyetlerimiz ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi’nden 14’üne doğrudan katkı sağladığımızı memnuniyetle belirtmek
isterim. Finanse ettiğimiz yatırımlarla ülkemizin düşük karbonlu
ekonomiye geçişini desteklerken kurum içindeki sürdürülebilirlik
uygulamalarımızla da fark yaratıyor, karbon-nötr bankacılıkta 10.
yılımızı geride bırakıyoruz. Diğer yandan, iklim değişikliğini
önleyici ve doğal kaynakları koruyucu etkisi olan bir finansman
anlayışının yerleşmesi için bankaların ortak hareket etmesini çok
önemli buluyoruz. 2009 yılında üye olduğumuz UNEP FI tarafından hayata
geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri bu anlamda çok doğru bir
örnek oluşturuyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bankalarıyla
böylesi bir güç birliğine kurucu imzacı olarak katılım sağlamaktan
dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek sürdürülebilirlik konusunda
imza attıkları çalışmaları özetleyerek konunun önemini dile getirdi.

“Yapı Kredi olarak 75. yaşımızı kutladığımız bu yıl UNEP FI
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olmak bizler için özel
bir anlam taşıyor”

İmzacı bankalar arasında yer alan Yapı Kredi’nin Grup Direktörü
Mehmet Erkan Akbulut ise şu değerlendirmeyi yaptı: “75. yaşımızı
kutladığımız bu yıl UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni kurucu
imzacı olarak taahhüt etmek bizler için özel bir anlam taşıyor. 2014
yılından itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ve 2017
yılından itibaren Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman
Bildirgesi’nin imzacıları arasındayız. Diğer yandan çevresel ve sosyal
performansımızı 2011 yılından beri sürdürülebilirlik raporlarımızda
şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Dolayısıyla Sorumlu
Bankacılık Prensipleri, Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik
yolculuğumuzda bir başlangıcı değil tamamlayıcı bir çerçeveyi
oluşturuyor. Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayan kurucu
bankalar olarak bizler toplumun, paydaşlarımızın, yatırımcılarımızın,
müşterilerimizin ve özellikle de gelecek kuşakların ihtiyaçlarına
yanıt vermek istiyoruz. Bu bağlamda, prensiplerin tüm paydaşlarımıza
ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir değer yaratma anlamında bankamıza,
sektörümüze rehberlik edeceğine inanıyorum.”

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık İlkeleri Hakkında

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için tüm dünyada
küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık için yol haritası
belirleyen prensipler, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir
bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. Bir anlamda
bankacılık sektörünün 21’inci yüzyıl toplumu ve ekonomisindeki yerini
tanımlayan ve şekillendiren Sorumlu Bankacılık Prensipleri,
toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine
ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisini en üst seviyeye taşımayı
hedefliyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.084
Değişim :  -1,49% |  -16,43
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096
En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3514 7,3563 % 0,21  
Euro 8,7099 8,7443 % 0,76  
Sterlin 9,6227 9,6710 % 0,64  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9609 1,9707 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 -9,04  
Altın Gr. 461 461 -0,27  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,41 26,47 -1,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,22  
B. Petrol 44,94 44,94 -0,02