***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:26
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 101.150.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243
Transferler
4.889.450 23.317 -1.642.478 -3.270.289
Dönem Karı (Zararı)
1.584.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.357 -90.357
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 915.710 -12.665 172.464 2.003.377 1.584.459 19.663.345 0 19.663.345
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336
Dönem Karı (Zararı)
1.411.386 1.411.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.035 -7.035
Sermaye Arttırımı
7.562.500 19.594.614 27.157.114
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 89.276 442.144 6.145.743 1.411.386 51.245.663 0 51.245.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.876.651 -371.705
Dönem Karı (Zararı)
1.411.386 1.584.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.411.386 1.584.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.269.109 3.053.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 914.945 866.125
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.274.369 944.399
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.274.369 944.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
367.853 175.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 367.853 175.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
225.099 690.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 18.526 128.630
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 214.855 734.401
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -8.282 -172.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 460.157 376.916
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.840.843 -4.650.791
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.500.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.210.999 -3.389.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -3.210.999 -3.389.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
643.930 2.376.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-27 643.930 2.376.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.471.474 1.402.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.720 -3.587.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 -736.720 -3.587.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -201.041 253.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.319 -447.204
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 -161.319 -447.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.203.220 -1.259.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.799.295 2.820.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-403.925 -4.080.180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.160.348 -13.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -93.871 -111.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -622.432 -246.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
544.889 -4.727.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.678
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 674.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.605.111 -3.251.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.603.246 -3.011.702
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.865 -240.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 2.150.000 -2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.149.958 2.044.729
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.992.844 2.044.729
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 2.992.844 2.044.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.818.196 -3.054.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 18.818.196 -3.054.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.671.848 3.505.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.490.044 451.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.490.044 3.671.848
Finansal Yatırımlar
6 6.500.000
Ticari Alacaklar
12.808.186 10.863.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.808.186 10.863.274
Diğer Alacaklar
108.681 752.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 4.932 679.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 103.749 73.185
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 7.020.727 3.549.253
Peşin Ödenmiş Giderler
4.360.696 2.297.070
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.360.696 2.297.070
Diğer Dönen Varlıklar
1.532.090 1.796.421
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.532.090 1.796.421
ARA TOPLAM
54.820.424 22.930.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.820.424 22.930.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 2.150.000
Maddi Duran Varlıklar
13 14.892.358 14.187.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.727.676 3.275.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 226.296 240.793
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 482.974 371.800
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.329.304 20.225.687
TOPLAM VARLIKLAR
74.149.728 43.155.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.314.646 3.614.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.314.646 3.614.354
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.078.114 655.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.236.532 2.959.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.617.209 6.268.198
Ticari Borçlar
3.793.087 4.314.952
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.793.087 4.314.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 471.734 672.775
Diğer Borçlar
263.503 424.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 205 449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 263.298 424.373
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
144.773 584.728
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 144.773 584.728
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 215.896 306.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
192.660 93.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 192.660 93.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.401 57.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 93.401 57.370
ARA TOPLAM
17.106.909 16.337.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.106.909 16.337.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.638.862 3.197.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.638.862 3.197.619
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.676.248 2.620.149
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.962.614 577.470
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
494.926 310.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 494.926 310.970
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 663.368 625.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.797.156 4.133.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.904.065 20.471.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.245.663 22.684.198
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.276 96.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.276 96.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 89.276 96.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 442.144 172.464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 6.145.743 1.919.087
Net Dönem Karı veya Zararı
1.411.386 4.496.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.245.663 22.684.198
TOPLAM KAYNAKLAR
74.149.728 43.155.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 17.579.418 20.417.439 5.482.004 10.019.786
Satışların Maliyeti
21 -13.550.386 -15.833.269 -4.367.597 -7.828.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.029.032 4.584.170 1.114.407 2.191.103
BRÜT KAR (ZARAR)
4.029.032 4.584.170 1.114.407 2.191.103
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.817.941 -1.501.773 -924.791 -662.796
Pazarlama Giderleri
22 -229.256 -268.044 -111.414 -195.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.223.858 3.052.131 597.196 1.529.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.296.721 -2.954.050 -400.496 -943.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.908.972 2.912.434 274.902 1.919.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 430.907 0 169.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -450.726 0 -450.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.908.972 2.892.615 274.902 1.638.193
Finansman Gelirleri
25 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25 -1.037.429 -931.240 -544.934 -607.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.871.543 1.961.375 -270.032 1.031.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-460.157 -376.916 30.464 -166.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -531.329 -432.495 -215.896 -219.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 71.172 55.579 246.360 53.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.411.386 1.584.459 -239.568 864.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.411.386 1.584.459 -239.568 864.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
692.590 777.520 -117.560 424.414
Ana Ortaklık Payları
718.796 806.939 -122.008 440.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.035 -90.357 -103.324 -206.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -9.019 -115.842 -132.466 -264.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.984 25.485 29.142 58.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 1.984 25.485 29.142 58.248
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.035 -90.357 -103.324 -206.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.404.351 1.494.102 -342.892 658.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
689.138 733.180 -168.263 323.072
Ana Ortaklık Payları
715.213 760.922 -174.629 335.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867491


BIST
'
16:5510.878
Değişim :  -0,15% |  -16,84
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:55
BJKAS 32,78 2.905.859.795 % 10,00  
ORCAY 14,85 284.222.489 % 10,00  
EUKYO 28,60 3.442.008 % 10,00  
MARKA 88,10 36.015.379 % 9,99  
TETMT 10.795,00 50.333.013 % 9,98  
16:55 Alış Satış %  
Dolar 32,1894 32,1919 % 0,12  
Euro 34,8923 34,9044 % -0,18  
Sterlin 40,7932 40,9977 % 0,42  
Frank 35,0520 35,2277 % -0,11  
Riyal 8,5364 8,5791 % 0,16  
16:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,29 31,33 % 0,66  
Platin 1.046,82 1.049,17 % 0,66  
Paladyum 999,32 1.004,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,03 82,03 % 0,66  
Altın Ons 2.399,69 2.400,00 % 0,66