***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 18:25
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 10.110.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243
Transferler
20 4.889.450 23.317 -1.642.478 -3.270.289
Dönem Karı (Zararı)
3.629.557 3.629.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 22.064 22.064
Dönem Sonu Bakiyeler
20 15.000.000 915.710 99.756 172.464 2.003.377 3.629.557 21.820.864 21.820.864
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 2.353.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.744 32.744
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 27.157.114
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 63.567 442.144 6.145.743 2.353.669 52.162.237 52.162.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.832.952 4.467.181
Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 3.629.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.353.669 3.629.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.880.082 3.367.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.484.196 1.279.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.998.434 557.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.998.434 557.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
222.971 167.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 222.971 167.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
436.501 386.795
Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmeleFinansman Gideri
8 472.105 410.109
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -54.130 -151.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 717.948 975.731
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.032 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.122.875 -1.939.039
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.627.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.343.460 -1.766.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -4.343.460 -1.766.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 583.334 3.505.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.720.670 -882.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -303.080 -174.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -337.232 383.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -114.140 -372.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.259.986 -2.632.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.905.102 9.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-354.884 -2.642.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.889.124 5.058.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -93.871 -124.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -849.957 -466.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.682.245 -6.373.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 768.822
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 768.822
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.832.245 -4.992.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.819.380 -4.746.803
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.865 -245.313
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 2.150.000 -2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.162.418 1.553.545
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.005.304 1.553.545
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 2.005.304 1.553.545
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.647.221 -352.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.647.221 -352.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.671.848 3.505.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.319.069 3.153.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.319.069 3.671.848
Finansal Yatırımlar
6 5.627.641 0
Ticari Alacaklar
12.736.195 10.863.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.736.195 10.863.274
Diğer Alacaklar
169.277 752.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 719 679.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 168.558 73.185
Stoklar
10 14.269.923 3.549.253
Peşin Ödenmiş Giderler
4.012.258 2.297.070
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.012.258 2.297.070
Diğer Dönen Varlıklar
2.986.335 1.796.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.986.335 1.796.421
ARA TOPLAM
51.120.698 22.930.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.120.698 22.930.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.150.000
Maddi Duran Varlıklar
13 18.548.339 14.187.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.326.717 3.275.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
228.198 240.793
Bilgisayar Yazılımları
14 228.198 240.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 674.268 371.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.777.522 20.225.687
TOPLAM VARLIKLAR
73.898.220 43.155.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.786.915 9.227.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.786.915 9.227.515
Banka Kredileri
7 6.004.820 6.268.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.748.646 2.900.325
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 33.449 58.992
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.081.577 655.037
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.081.577 655.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.081.577 655.037
Ticari Borçlar
3.957.742 4.314.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.957.742 4.314.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 335.543 672.775
Diğer Borçlar
310.682 424.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 310.682 424.373
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
167.725 584.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 167.725 584.728
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 257.278 306.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.452 93.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 27.452 93.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
119.490 57.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 119.490 57.370
ARA TOPLAM
16.044.404 16.337.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.044.404 16.337.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.307.072 3.197.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.307.072 3.197.619
Banka Kredileri
7 1.611.784 444.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.265.172 2.620.149
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 430.116 132.994
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
548.213 310.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 548.213 310.970
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
836.294 625.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 836.294 625.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.691.579 4.133.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.735.983 20.471.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.162.237 22.684.198
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 16.000.000
Sermaye Avansı
20 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.567 96.311
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
20 0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.567 96.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 63.567 96.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
442.144 172.464
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 442.144 172.464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 6.145.743 1.919.087
Net Dönem Karı veya Zararı
2.353.669 4.496.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.162.237 22.684.198
TOPLAM KAYNAKLAR
73.898.220 43.155.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 25.521.109 26.979.034 7.941.691 6.561.595
Satışların Maliyeti
21 -18.666.172 -19.331.558 -5.115.786 -3.498.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.854.937 7.647.476 2.825.905 3.063.306
BRÜT KAR (ZARAR)
6.854.937 7.647.476 2.825.905 3.063.306
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.534.320 -2.135.501 -716.379 -633.728
Pazarlama Giderleri
22 -356.690 -403.382 -127.434 -135.338
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.007.393 3.377.112 783.535 324.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.669.180 -2.394.765 -1.372.459 559.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.302.140 6.090.940 1.393.168 3.178.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 205.549 433.026 205.549 2.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -536.684 0 -85.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.507.689 5.987.282 1.598.717 3.094.667
Finansman Gelirleri
25 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25 -1.436.072 -1.381.994 -398.643 -450.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.071.617 4.605.288 1.200.074 2.643.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-717.948 -975.731 -257.791 -598.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -800.236 -662.212 -268.907 -229.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 82.288 -313.519 11.116 -369.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.353.669 3.629.557 942.283 2.045.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.353.669 3.629.557 942.283 2.045.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.353.669 3.629.557 942.283 2.045.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.744 22.064 -25.709 112.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -41.979 28.287 -32.960 144.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.235 -6.223 7.251 -31.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 9.235 -6.223 7.251 -31.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.744 22.064 -25.709 112.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.320.925 3.651.621 916.574 2.157.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.320.925 3.651.621 916.574 2.157.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885092


BIST
'
17:4210.894
Değişim :  -0,01% |  -1,13
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:42
BJKAS 32,78 2.986.090.240 % 10,00  
ORCAY 14,85 284.852.560 % 10,00  
HUBVC 12,43 71.850.946 % 10,00  
EUKYO 28,60 3.442.008 % 10,00  
MARKA 88,10 36.461.341 % 9,99  
17:42 Alış Satış %  
Dolar 32,1811 32,1854 % 0,10  
Euro 34,8860 34,8967 % -0,20  
Sterlin 40,7612 40,9655 % 0,34  
Frank 35,0175 35,1930 % -0,21  
Riyal 8,5361 8,5789 % 0,16  
17:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,26 31,30 % 0,66  
Platin 1.046,43 1.048,61 % 0,66  
Paladyum 1.000,77 1.005,09 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.389,50 2.389,85 % 0,66