***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2021 19:23
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 10.110.550 915.710 77.692 149.147 3.645.855 3.270.289 18.169.243
Transferler
20 4.973.740 23.317 -1.726.768 -3.270.289
Dönem Karı (Zararı)
4.496.336 4.496.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 915.710 18.619 18.619
Dönem Sonu Bakiyeler
20 16.000.000 915.710 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198 0 22.684.198
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 4.188.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.831 -30.831
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 27.157.114
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.919.685 5.817.845
Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 4.496.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 4.496.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.788.396 4.468.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.091.511 1.756.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.000.908 902.731
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.000.908 902.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
482.577 282.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 482.577 282.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
849.664 281.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 13.049
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 972.026 369.642
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -122.362 -101.372
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.267.134 1.245.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
96.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.739.875 -2.313.717
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.160.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.175.957 -3.172.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -8.175.957 -3.172.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 656.650 4.352.349
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -15.980.157 -763.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -413.715 693.282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 -413.715 693.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -301.853 532.389
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 40.542 -341.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.404.730 -3.614.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.227.580 -123.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
822.850 -3.491.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.763.317 6.651.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -44.576 -137.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.111.792 -695.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.072.030 -8.235.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 768.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 768.823
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.222.030 -6.854.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.209.165 -6.606.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.865 -247.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.150.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.150.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.964.134 2.583.553
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.807.020 2.583.553
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 11.807.020 2.583.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.972.419 166.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.972.419 166.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.671.848 3.505.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.644.267 3.671.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.644.267 3.671.848
Finansal Yatırımlar
4.160.655
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 4.160.655
Ticari Alacaklar
18.160.685 10.863.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.160.685 10.863.274
Diğer Alacaklar
95.961 752.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 5.951 679.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 90.010 73.185
Stoklar
10 19.529.410 3.549.253
Peşin Ödenmiş Giderler
3.340.782 2.297.070
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.340.782 2.297.070
Diğer Dönen Varlıklar
3.980.288 1.796.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.980.288 1.796.421
ARA TOPLAM
56.912.048 22.930.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.912.048 22.930.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 2.150.000
Maddi Duran Varlıklar
13 27.339.907 14.187.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.645.146 3.275.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 219.100 240.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 662.192 371.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.866.345 20.225.687
TOPLAM VARLIKLAR
87.778.393 43.155.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.463.341 2.959.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.350.763 6.923.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.350.763 6.923.235
Banka Kredileri
7 1.269.719 6.268.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.081.044 655.037
Ticari Borçlar
4.873.263 4.314.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.873.263 4.314.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 370.922 672.775
Diğer Borçlar
465.364 424.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 465.364 424.373
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.387.211 584.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.387.211 584.728
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 191.153 306.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
196.062 93.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 196.062 93.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.737 57.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 77.737 57.370
ARA TOPLAM
26.375.816 16.337.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.375.816 16.337.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.539.649 3.197.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.539.649 3.197.619
Banka Kredileri
7 3.878.945 577.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.660.704 2.620.149
Uzun Vadeli Karşılıklar
686.051 310.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 686.051 310.970
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.178.234 625.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.403.934 4.133.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.779.750 20.471.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.998.643 22.684.198
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 16.000.000
Sermaye Avansı
20 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 65.480 96.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65.480 96.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 65.480 96.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 442.144 172.464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 6.145.743 1.919.087
Net Dönem Karı veya Zararı
4.188.162 4.496.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.998.643 22.684.198
TOPLAM KAYNAKLAR
87.778.393 43.155.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 37.847.765 38.771.282
Satışların Maliyeti
21 -27.947.081 -28.688.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.900.684 10.082.406
BRÜT KAR (ZARAR)
9.900.684 10.082.406
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.379.721 -2.757.291
Pazarlama Giderleri
22 -479.066 -288.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.612.164 3.654.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.419.543 -3.007.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.234.518 7.683.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 361.815 433.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.089 -536.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.588.244 7.580.145
Finansman Giderleri
25 -2.132.948 -1.838.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.455.296 5.741.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.267.134 -1.245.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -995.946 -969.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -271.188 -276.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.188.162 4.496.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.188.162 4.496.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.188.162 4.496.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.831 18.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -39.527 23.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.696 -5.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 8.696 -5.252
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.831 18.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.157.331 4.514.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.157.331 4.514.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912416


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.673.908 % 10,00  
MARKA 88,10 36.619.569 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
OZRDN 65,60 50.311.664 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1929 32,1973 % 0,13  
Euro 34,9157 34,9294 % -0,11  
Sterlin 40,7452 40,9494 % 0,30  
Frank 35,0137 35,1892 % -0,22  
Riyal 8,5358 8,5786 % 0,15  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,25 31,28 % 0,66  
Platin 1.044,28 1.046,13 % 0,66  
Paladyum 1.001,45 1.005,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.388,91 2.389,34 % 0,66