***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:21
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.831 0
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Transferler
20 123.908 1.527.046 -1.650.954
Dönem Karı (Zararı)
20 1.008.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 231.157
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 296.637 566.052 7.864.206 3.545.595 55.429.604 0 55.429.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.713.767 983.516
Dönem Karı (Zararı)
1.008.387 1.650.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.548.048 2.394.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 762.860 453.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
778.257 975.245
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 778.257 975.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
555.200 181.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 555.200 181.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
846.872 290.582
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.433.568 388.994
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -586.696 -98.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 433.848 490.621
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
171.011 3.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.086.260 -2.725.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.926.154 -1.855.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -4.926.154 -1.855.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -398.965 -1.165.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -343.622 -351.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 10.126 -724.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 10.126 -724.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 474.171 -4.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 118.546 143.141
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 118.546 143.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.020.362 1.233.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.487.137 706.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-533.225 527.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.529.825 1.320.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.659 -29.871
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -179.283 -306.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.100.747 -685.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.257.446 -685.971
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.257.446 -684.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -1.864
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.156.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.188.579 1.334.117
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.188.579 1.334.117
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 5.188.579 1.334.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
374.065 1.631.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
374.065 1.631.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.644.267 3.671.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.018.332 5.303.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.018.332 7.644.267
Finansal Yatırımlar
6 2.003.956 4.160.655
Ticari Alacaklar
22.895.278 18.160.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 22.895.278 18.160.685
Diğer Alacaklar
494.926 95.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 5.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 494.926 90.010
Stoklar
10 19.873.032 19.529.410
Peşin Ödenmiş Giderler
6.637.141 3.340.782
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.637.141 3.340.782
Diğer Dönen Varlıklar
3.171.066 3.980.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.171.066 3.980.288
ARA TOPLAM
63.093.731 56.912.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.093.731 56.912.048
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
29.843.591 27.339.907
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 27.934.087 25.421.278
Taşıtlar
13 419.106 452.849
Mobilya ve Demirbaşlar
13 277.792 278.906
Özel Maliyetler
13 1.212.606 1.186.874
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.497.138 2.645.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.002 219.100
Diğer Haklar
14 210.002 219.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 878.808 662.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.429.539 30.866.345
TOPLAM VARLIKLAR
96.523.270 87.778.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.237.194 18.814.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.237.194 18.814.104
Banka Kredileri
7 12.227.957 8.229.352
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.816.669 9.503.708
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.192.568 1.081.044
Ticari Borçlar
6.316.957 4.873.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.316.957 4.873.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 845.093 370.922
Diğer Borçlar
583.910 465.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 15.817 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29 568.093 465.364
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
845.566 1.387.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 845.566 1.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 329.746 191.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
319.277 196.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 319.277 196.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
86.157 77.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 86.157 77.737
ARA TOPLAM
34.563.900 26.375.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.563.900 26.375.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.136.724 5.539.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.755.958 3.878.945
Banka Kredileri
7 1.769.352 1.721.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 986.606 2.157.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.380.766 1.660.704
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.380.766 1.660.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
805.168 686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 805.168 686.051
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.587.874 1.178.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.529.766 7.403.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.093.666 33.779.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.429.604 53.998.643
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
296.637 65.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
296.637 65.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 296.637 65.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
566.052 442.144
Yasal Yedekler
20 566.052 442.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.401.414 6.145.743
Net Dönem Karı veya Zararı
20 1.008.387 4.188.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.429.604 53.998.643
TOPLAM KAYNAKLAR
96.523.270 87.778.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 17.694.278 12.097.414
Satışların Maliyeti
21 -14.621.778 -9.182.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.500 2.914.625
BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.500 2.914.625
Genel Yönetim Giderleri
22 -823.632 -893.150
Pazarlama Giderleri
22 -135.886 -117.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.903.638 1.626.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.352.857 -896.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.663.763 2.634.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 215.370 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.878.225 2.634.070
Finansman Giderleri
25 -1.435.990 -492.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.442.235 2.141.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.848 -490.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -317.876 -315.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -115.972 -175.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.387 1.650.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.387 1.650.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.008.387 1.650.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
231.157 96.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 308.209 123.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.052 -27.158
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
26 -77.052 -27.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.157 96.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.239.544 1.747.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.239.544 1.747.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933544


BIST
'
16:3510.889
Değişim :  -0,05% |  -5,85
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:33
ORCAY 14,85 282.868.778 % 10,00  
BJKAS 32,78 2.841.161.367 % 10,00  
EUKYO 28,60 3.442.008 % 10,00  
MARKA 88,10 35.999.697 % 9,99  
TETMT 10.795,00 50.030.753 % 9,98  
16:33 Alış Satış %  
Dolar 32,1802 32,1835 % 0,09  
Euro 34,8979 34,9091 % -0,17  
Sterlin 40,7869 40,9913 % 0,40  
Frank 35,0197 35,1953 % -0,20  
Riyal 8,5348 8,5776 % 0,14  
16:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,62 31,65 % 0,66  
Platin 1.051,69 1.054,10 % 0,66  
Paladyum 1.004,04 1.007,58 % 0,66  
Brent Pet. 81,85 81,85 % 0,66  
Altın Ons 2.411,25 2.411,57 % 0,66