***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 22:07
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.188.162 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.831 0
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
289.438 1.121.948 -1.411.386 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20 609.242 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 229.849 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 295.329 731.582 7.502.851 3.386.018 55.072.894 55.072.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.698.287 -11.895.177
Dönem Karı (Zararı)
609.242 1.411.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.776.122 2.951.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.727.402 914.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
778.257 975.245
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 778.257 975.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
595.041 367.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 595.041 367.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
846.872 206.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.433.568 214.855
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -586.696 -8.282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 548.406 460.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
280.144 26.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.145.659 -15.541.719
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.049.566 -6.500.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -3.442.291 -2.911.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -264.932 643.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -849.680 -3.471.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -3.677.486 -736.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 127.271 -201.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 1.227.950 -161.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683.943 -2.203.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.113.792 -1.799.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-429.849 -403.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.239.705 -11.178.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -28.898 -93.871
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -512.520 -622.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.382.547 544.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.667 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 90.667 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.473.214 -1.605.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.473.214 -1.603.246
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -1.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.131.940 30.168.484
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.157.114
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.157.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.131.940 3.011.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.680 18.818.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.680 18.818.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.644.267 3.671.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.091.947 22.490.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.091.947 7.644.267
Finansal Yatırımlar
6 1.111.089 4.160.655
Ticari Alacaklar
21.411.415 18.160.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.411.415 18.160.685
Diğer Alacaklar
360.893 95.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 5.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360.893 90.010
Stoklar
10 20.379.090 19.529.410
Peşin Ödenmiş Giderler
1.261.237 3.340.782
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.261.237 3.340.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.946.041 3.980.288
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.946.041 3.980.288
ARA TOPLAM
58.561.712 56.912.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.561.712 56.912.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 31.013.248 27.339.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.270.126 2.645.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 200.904 219.100
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 966.606 662.192
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.450.884 30.866.345
TOPLAM VARLIKLAR
93.012.596 87.778.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.506.968 18.814.104
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.506.968 18.814.104
Banka Kredileri
7 25.411.399 17.713.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.016.699 1.081.044
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 78.870 19.554
Ticari Borçlar
2.629.345 4.873.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.629.345 4.873.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 498.193 370.922
Diğer Borçlar
1.693.314 465.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.062.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 631.139 465.364
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
984.211 1.387.211
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 984.211 1.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 232.365 191.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
356.000 196.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 356.000 196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.888 77.737
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 50.888 77.737
ARA TOPLAM
32.951.284 26.375.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.951.284 26.375.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.648.689 5.539.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.648.689 5.539.649
Banka Kredileri
7 1.253.676 3.878.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.395.013 1.660.704
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
785.791 686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 785.791 686.051
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.553.938 1.178.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.418 7.403.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.939.702 33.779.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.072.894 53.998.643
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Sermaye Avansı
20 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 295.329 65.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
295.329 65.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 295.329 65.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 731.582 442.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.279.627 6.145.743
Net Dönem Karı veya Zararı
20 609.242 4.188.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.072.894 53.998.643
TOPLAM KAYNAKLAR
93.012.596 87.778.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 34.583.696 17.579.418 16.889.418 5.482.004
Satışların Maliyeti
21 -29.463.827 -13.550.386 -14.842.049 -4.367.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.119.869 4.029.032 2.047.369 1.114.407
BRÜT KAR (ZARAR)
5.119.869 4.029.032 2.047.369 1.114.407
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.444.355 -1.817.941 -620.723 -924.791
Pazarlama Giderleri
22 -223.470 -229.256 -87.584 -111.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.343.939 2.223.858 440.301 597.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.279.910 -1.296.721 -927.053 -400.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.516.073 2.908.972 852.310 274.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 333.910 0 118.540 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.849.075 2.908.972 970.850 274.902
Finansman Gelirleri
25 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25 -2.691.427 -1.037.429 -1.255.437 -544.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.157.648 1.871.543 -284.587 -270.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-548.406 -460.157 -114.558 30.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -553.732 -531.329 -235.856 -215.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 5.326 71.172 121.298 246.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
609.242 1.411.386 -399.145 -239.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
609.242 1.411.386 -399.145 -239.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
609.242 1.411.386 -399.145 -239.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.849 -7.035 -1.308 -103.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 306.465 -9.019 -1.744 -132.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.616 1.984 436 29.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -76.616 1.984 436 29.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.849 -7.035 -1.308 -103.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
839.091 1.404.351 -400.453 -342.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
839.091 1.404.351 -400.453 -342.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954262


BIST
'
12:4310.746
Değişim :  -0,43% |  -46,79
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.730
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:43
BURCE 297,50 199.925.796 % 9,98  
ARZUM 66,90 239.302.191 % 9,94  
BJKAS 39,60 1.352.639.307 % 9,88  
BRKO 11,49 2.413.693 % 9,43  
BURVA 156,60 138.533.274 % 8,60  
12:43 Alış Satış %  
Dolar 32,2585 32,2623 % 0,26  
Euro 34,9292 34,9334 % 0,25  
Sterlin 40,6987 40,9027 % 0,16  
Frank 35,0038 35,1793 % 0,02  
Riyal 8,5371 8,5799 % 0,06  
12:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,51 30,54 % 0,66  
Platin 1.021,69 1.023,33 % 0,66  
Paladyum 968,16 974,12 % 0,66  
Brent Pet. 80,78 80,78 % 0,66  
Altın Ons 2.337,81 2.338,12 % 0,66