***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 18:44
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.545.804 -21.919.685
Dönem Karı (Zararı)
4.758.427 4.188.162
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.758.427 4.188.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.952.019 5.788.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.767.837 2.091.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
990.702 1.000.908
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 990.702 1.000.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
437.133 482.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 437.133 482.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
989.895 849.664
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.191.803 972.026
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -201.908 -122.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.746.737 1.267.134
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.019.715 96.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.079.226 -30.739.875
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.160.655 -4.160.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.472 -8.175.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 144.472 -8.175.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.813 656.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-27 -76.813 656.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -15.172.056 -15.980.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.200.219 -413.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 1.200.219 -413.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 453.574 -301.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.052.028 40.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 4.052.028 40.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.695 -2.404.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.481.948 -3.227.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.640.643 822.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.631.220 -20.763.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -28.898 -44.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.056.518 -1.111.792
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.473.221 -13.072.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.665
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 90.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.563.886 -15.222.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.563.886 -15.209.165
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.865
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.302.919 38.964.134
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.157.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.302.919 11.807.020
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 8.302.919 11.807.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.375.502 3.972.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.375.502 3.972.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.644.267 3.671.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.019.769 7.644.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336 22.684.198
Transferler
269.680 4.226.656 -4.496.336 0
Dönem Karı (Zararı)
20 4.188.162 4.188.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -30.831 -30.831
Sermaye Arttırımı
20 7.562.500 19.594.614 27.157.114
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
20 235.160 235.160
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803
Transferler
20 289.438 3.898.724 -4.188.162
Dönem Karı (Zararı)
20 4.758.427 4.758.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -11.891 -11.891
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 0 58.980.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.019.769 7.644.267
Finansal Yatırımlar
6 0 4.160.655
Ticari Alacaklar
17.227.419 18.160.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.227.419 18.160.685
Diğer Alacaklar
172.774 95.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 5.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 172.774 90.010
Stoklar
10 34.701.466 19.529.410
Peşin Ödenmiş Giderler
3.477.673 3.340.782
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.477.673 3.340.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
6.325.345 3.980.288
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 6.325.345 3.980.288
ARA TOPLAM
74.924.446 56.912.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.924.446 56.912.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 34.079.551 27.339.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.474.737 2.645.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 184.840 219.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.019.070 662.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.758.198 30.866.345
TOPLAM VARLIKLAR
112.682.644 87.778.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 28.363.234 17.544.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.363.234 17.544.385
Banka Kredileri
7 19.017.366 6.940.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.864.403 9.503.708
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.481.465 1.100.598
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.140.317 1.269.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.140.317 1.269.719
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.140.317 1.269.719
Ticari Borçlar
7.265.285 4.873.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.265.285 4.873.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 824.496 370.922
Diğer Borçlar
4.517.392 465.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 3.587.220 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 930.172 465.364
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.087.843 1.387.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.087.843 1.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 360.302 191.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
130.996 196.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 130.996 196.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.748 77.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 17.748 77.737
ARA TOPLAM
46.707.613 26.375.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.707.613 26.375.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.767.267 5.539.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.767.267 5.539.649
Banka Kredileri
7 1.139.153 1.721.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.628.114 3.818.521
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.175.207 686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.175.207 686.051
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.052.218 1.178.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.994.692 7.403.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.702.305 33.779.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.980.339 53.998.643
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.589 65.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.589 65.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 53.589 65.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
731.582 442.144
Yasal Yedekler
20 731.582 442.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.279.627 6.145.743
Net Dönem Karı veya Zararı
4.758.427 4.188.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.980.339 53.998.643
TOPLAM KAYNAKLAR
112.682.644 87.778.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 67.618.396 37.847.765
Satışların Maliyeti
21 -50.232.487 -27.947.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.385.909 9.900.684
BRÜT KAR (ZARAR)
17.385.909 9.900.684
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.895.074 -3.379.721
Pazarlama Giderleri
22 -337.164 -479.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.613.511 4.612.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.785.913 -3.419.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.981.269 7.234.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 643.132 361.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908 -8.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.623.493 7.588.244
Finansman Giderleri
25 -5.118.329 -2.132.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.505.164 5.455.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.746.737 -1.267.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.225.667 -995.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -521.070 -271.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.758.427 4.188.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.758.427 4.188.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.758.427 4.188.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.891 -30.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -15.855 -41.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.964 10.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 3.964 10.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.891 -30.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.746.536 4.157.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.746.536 4.157.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002871


BIST
'
17:1410.909
Değişim :  0,13% |  14,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:14
BJKAS 32,78 2.918.024.689 % 10,00  
ORCAY 14,85 284.342.447 % 10,00  
EUKYO 28,60 3.442.008 % 10,00  
MARKA 88,10 36.015.379 % 9,99  
TETMT 10.795,00 50.602.888 % 9,98  
17:14 Alış Satış %  
Dolar 32,1835 32,1898 % 0,11  
Euro 34,8907 34,9042 % -0,18  
Sterlin 40,7724 40,9768 % 0,36  
Frank 35,0328 35,2084 % -0,16  
Riyal 8,5364 8,5791 % 0,16  
17:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,29 31,33 % 0,66  
Platin 1.046,82 1.049,17 % 0,66  
Paladyum 999,32 1.004,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,03 82,03 % 0,66  
Altın Ons 2.399,69 2.400,00 % 0,66