***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2022 18:11
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643
Diğer Düzeltmeler
192.725 192.725
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.339.468 4.188.162 54.191.368
Transferler
289.438 3.898.724 -4.188.162
Dönem Karı (Zararı)
1.008.387 1.008.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.849
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 295.329 731.582 10.237.192 1.008.387 55.429.604 55.429.604
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-43.743 -43.743
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596
Transferler
4.758.427 -4.758.427
Dönem Karı (Zararı)
1.051.468 1.051.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
244.593
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 298.182 731.582 14.994.311 1.051.468 60.232.657 60.232.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.903.967 2.698.287
Dönem Karı (Zararı)
1.051.468 609.242
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.051.468 609.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.966.534 5.161.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.224.753 1.727.401
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.812.461 778.257
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.812.461 778.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.057.332 595.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.057.332 595.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.147.937 1.231.918
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.770.739 1.293.920
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -622.802 -62.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 339.633 548.406
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-615.582 280.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.588.117 -2.530.706
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.049.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.057.570 -3.966.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -14.057.570 -3.966.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.481 -264.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-27 -115.481 -264.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.033.955 -849.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.617.006 -3.537.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 4.617.006 -3.537.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 286.539 127.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.455.389 1.227.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 5.455.389 1.227.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-807.955 1.683.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.885.565 2.113.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.077.610 -429.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.429.885 3.239.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 -28.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -525.918 -512.520
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.646.158 -5.382.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90.667
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 90.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.646.158 -5.473.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.646.158 -5.473.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.640.837 5.131.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.640.837 5.131.940
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 10.640.837 5.131.940
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.898.646 2.447.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.898.646 2.447.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.019.769 7.644.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.918.415 10.091.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.918.415 13.019.769
Ticari Alacaklar
30.095.330 17.227.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 30.095.330 17.227.419
Diğer Alacaklar
288.255 172.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 288.255 172.774
Stoklar
10 33.667.511 34.701.466
Peşin Ödenmiş Giderler
3.880.626 3.477.673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.880.626 3.477.673
Diğer Dönen Varlıklar
7.807.957 6.325.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 7.807.957 6.325.345
ARA TOPLAM
97.658.094 74.924.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.658.094 74.924.446
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 36.516.470 34.079.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 6.728.051 2.474.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 169.326 184.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.537.276 1.019.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.951.123 37.758.198
TOPLAM VARLIKLAR
142.609.217 112.682.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.980.984 29.503.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.980.984 29.503.551
Banka Kredileri
7 40.555.761 28.056.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.425.223 1.447.205
Ticari Borçlar
13.653.030 7.265.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 13.653.030 7.265.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.111.035 824.496
Diğer Borçlar
9.972.781 4.517.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 8.388.300 3.587.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.584.481 930.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.183.202 4.087.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.183.202 4.087.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 324.015 360.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
500.141 130.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 500.141 130.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 17.748
ARA TOPLAM
73.725.188 46.707.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.725.188 46.707.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.612.146 3.767.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.612.146 3.767.267
Banka Kredileri
7 0 1.858.578
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 4.612.146 1.908.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.545.740 1.175.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.545.740 1.175.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.493.486 2.052.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.651.372 6.994.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.376.560 53.702.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.232.657 58.980.339
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
298.182 53.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
298.182 53.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 298.182 53.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
944.582 731.582
Yasal Yedekler
20 944.582 731.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.781.311 10.279.627
Net Dönem Karı veya Zararı
1.051.468 4.758.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.232.657 58.980.339
TOPLAM KAYNAKLAR
142.609.217 112.682.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 65.940.476 34.583.696 42.477.993 16.889.418
Satışların Maliyeti
21 -54.983.240 -29.463.827 -35.698.748 -14.842.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.957.236 5.119.869 6.779.245 2.047.369
BRÜT KAR (ZARAR)
10.957.236 5.119.869 6.779.245 2.047.369
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.836.702 -1.444.355 -2.480.149 -620.723
Pazarlama Giderleri
22 -189.845 -223.470 -142.132 -87.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.130.014 3.343.939 1.346.726 440.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.435.909 -3.279.910 -1.631.035 -927.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.624.794 3.516.073 3.872.655 852.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 333.910 0 118.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -908 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.624.794 3.849.075 3.872.655 970.850
Finansman Giderleri
25 -4.233.693 -2.691.427 -1.822.568 -1.255.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.391.101 1.157.648 2.050.087 -284.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-339.633 -548.406 -553.228 -114.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -489.631 -553.732 -324.015 -235.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 149.998 5.326 -229.213 121.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.051.468 609.242 1.496.859 -399.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244.593 229.849 -110.151 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 317.653 298.505 -143.053 7.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.060 -68.656 32.902 -7.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -73.060 -68.656 32.902 -7.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.593 229.849 -110.151 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.296.061 839.091 1.386.708 -399.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.296.061 839.091 1.386.708 -399.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053528


BIST
'
13:4610.723
Değişim :  -0,64% |  -69,49
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.704
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:46
DIRIT 19,80 3.234.149 % 10,00  
BJKAS 39,64 1.667.057.851 % 9,99  
BURVA 158,60 152.565.689 % 9,99  
BURCE 297,50 201.377.894 % 9,98  
ARZUM 66,90 241.936.981 % 9,94  
13:46 Alış Satış %  
Dolar 32,2397 32,2462 % 0,21  
Euro 34,9525 34,9610 % 0,33  
Sterlin 40,7419 40,9461 % 0,26  
Frank 35,0131 35,1886 % 0,05  
Riyal 8,5385 8,5812 % 0,07  
13:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,58 30,61 % 0,66  
Platin 1.027,03 1.029,23 % 0,66  
Paladyum 972,23 978,29 % 0,66  
Brent Pet. 80,72 80,72 % 0,66  
Altın Ons 2.340,25 2.340,60 % 0,66