***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2022 18:28
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
235.160 235.160
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803
Transferler
289.438 3.898.724 -4.188.162
Dönem Karı (Zararı)
2.393.255 2.393.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.638 6.638
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.279.627 4.758.427 58.980.339 58.980.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.562.500 19.594.614 53.589 731.582 10.235.884 4.758.427 58.936.596
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-43.743 -43.743
Transferler
4.758.427 -4.758.427
Dönem Karı (Zararı)
2.425.377 2.425.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.452
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 83.041 731.582 14.994.311 2.425.377 61.391.425 61.391.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.666.492 4.431.644
Dönem Karı (Zararı)
2.425.377 2.393.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.425.377 2.393.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.324.106 5.897.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.394.684 2.729.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.053.358 1.156.694
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.053.358 1.156.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.366.341 410.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.366.341 410.995
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.147.937 846.872
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.770.739 1.433.568
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -622.802 -586.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 910.638 419.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-548.852 333.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.566.042 -3.328.909
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.160.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.321.723 -2.594.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-27 -25.321.723 -2.594.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.460 -81.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-27 96.460 -81.326
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.187.066 -5.177.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.596.080 -2.458.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-27 7.596.080 -2.458.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.070.963 113.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.642.092 2.047.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-27 4.642.092 2.047.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.537.152 1.661.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.617.429 2.013.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.154.581 -351.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-816.559 4.961.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -28.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -849.933 -501.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.421.161 -7.459.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 90.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.421.161 -7.550.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.421.161 -7.550.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.190.775 4.004.321
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.190.775 4.004.321
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 15.190.775 4.004.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.103.122 976.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.103.122 976.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.019.769 7.644.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.122.891 8.620.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.122.891 13.019.769
Ticari Alacaklar
41.118.586 17.227.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 41.118.586 17.227.419
Diğer Alacaklar
76.314 172.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 76.314 172.774
Stoklar
10 36.888.532 34.701.466
Peşin Ödenmiş Giderler
5.858.850 3.477.673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.858.850 3.477.673
Diğer Dönen Varlıklar
9.561.597 6.325.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 9.561.597 6.325.345
ARA TOPLAM
110.626.770 74.924.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.626.770 74.924.446
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 40.129.003 34.079.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 6.309.303 2.474.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 161.865 184.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.755.684 1.019.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.355.855 37.758.198
TOPLAM VARLIKLAR
158.982.625 112.682.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.869.219 29.503.551
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.869.219 29.503.551
Banka Kredileri
7 45.105.699 28.056.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.763.520 1.447.205
Ticari Borçlar
16.632.104 7.265.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.632.104 7.265.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.895.459 824.496
Diğer Borçlar
9.159.484 4.517.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 7.328.271 3.587.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.831.213 930.172
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.260.172 4.087.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 12.260.172 4.087.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 354.188 360.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
630.028 130.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 630.028 130.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 17.748
ARA TOPLAM
87.800.654 46.707.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.800.654 46.707.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.921.831 3.767.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.921.831 3.767.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 4.921.831 1.908.689
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.858.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.004.267 1.175.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.004.267 1.175.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.864.448 2.052.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.790.546 6.994.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.591.200 53.702.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.391.425 58.980.339
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.041 53.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.041 53.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 83.041 53.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
944.582 731.582
Yasal Yedekler
20 944.582 731.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.781.311 10.279.627
Net Dönem Karı veya Zararı
2.425.377 4.758.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.391.425 58.980.339
TOPLAM KAYNAKLAR
158.982.625 112.682.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 101.370.918 49.842.891 35.430.442 15.259.195
Satışların Maliyeti
21 -81.849.889 -40.052.789 -26.866.649 -10.588.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.521.029 9.790.102 8.563.793 4.670.233
BRÜT KAR (ZARAR)
19.521.029 9.790.102 8.563.793 4.670.233
Genel Yönetim Giderleri
22 -8.206.899 -3.116.705 -3.370.197 -1.672.350
Pazarlama Giderleri
22 -277.046 -290.471 -87.201 -67.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.092.073 3.706.213 962.059 362.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -7.101.700 -3.959.849 -1.665.791 -679.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.027.457 6.129.290 4.402.663 2.613.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 597.258 263.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.027.457 6.725.640 4.402.663 2.876.565
Finansman Giderleri
25 -6.691.442 -3.913.100 -2.457.749 -1.221.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.336.015 2.812.540 1.944.914 1.654.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-910.638 -419.285 -571.005 129.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -843.819 -310.304 -354.188 243.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -66.819 -108.981 -216.817 -114.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.425.377 2.393.255 1.373.909 1.784.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.452 6.638 -325.292 -223.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 38.249 8.621 -422.457 -297.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.797 -1.983 97.165 74.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -8.797 -1.983 97.165 74.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.452 6.638 -325.292 -223.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.454.829 2.399.893 1.048.617 1.560.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.454.829 2.399.893 1.048.617 1.560.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074800


BIST
'
12:1410.765
Değişim :  -0,26% |  -27,89
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.730
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:12
BJKAS 39,64 1.309.693.298 % 9,99  
BURCE 297,50 196.449.806 % 9,98  
ARZUM 66,90 237.128.142 % 9,94  
BRKO 11,49 2.413.693 % 9,43  
BURVA 157,70 131.612.817 % 9,36  
12:12 Alış Satış %  
Dolar 32,2528 32,2583 % 0,25  
Euro 34,9257 34,9314 % 0,25  
Sterlin 40,6717 40,8756 % 0,09  
Frank 34,9913 35,1667 % -0,02  
Riyal 8,5332 8,5760 % 0,01  
12:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,56 30,58 % 0,66  
Platin 1.023,65 1.025,34 % 0,66  
Paladyum 972,90 978,61 % 0,66  
Brent Pet. 81,11 81,11 % 0,66  
Altın Ons 2.342,15 2.342,51 % 0,66