***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 22:52
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.03.2021 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ÇALIŞLAR CADDESİ NO:24/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı huzur haklarının belirlenmesi,
8 - 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi,
9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BAYRAK EBT 2020Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 bağımsız denetim raporu-BayrakEBT-2020-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2021 TARİHLİ
2020 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN E-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı faaliyet dönemine ait genel kurul toplantısı 29.03.2021 tarihinde saat 14:00'te şirket merkezinin bulunduğu Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062688119 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus ERDAL gözetiminde toplanılmıştır.
Şirketin 23.562.500.- Türk Lirası ve 23.562.500 adet paydan ibaret şirket sermayesinin 11.604.400 adet payın asaleten olmak üzere toplantıya katılan ortaklar tarafından 49.25% oranında temsil edilmekte olduğu Yoklama ve Hazır Bulunanların Listesinin tetkikinden anlaşılmış ve bu hususa herhangi bir itiraz olmamıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.01.2021 tarih ve 10255 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı günü, saati ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından toplantı yönetim kurulu başkanı Sn.Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
1.Toplantı başkanlığına Sn.Turgut BAYRAK'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığının teklifi üzerine tutanak yazmanı olarak Sn. Engin VAROLTÜRK'ün seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerini oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2.E-genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığınca imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3.Şirketin 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4.Şirketin 2020 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı bilançosu ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı.
5.Şirketin 2020 hesap dönemi karından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme gereği Yasal Yedek Akçenin ayrılmasına, bu tutar ayrıldıktan sonra kalan tutarın ve bilançoda gösterilen geçmiş yıl karlarının dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
6.Yapılan Oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemi iş ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
7.Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı ödenmemesine yönetim kurulu bağımsız üyelerine ise 11.500 TL Ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8.2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluş olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9.(II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda, bu kapsamda değerlendirilecek türden bir iş ve işlemlerin mevcut bulunmadığı genel kurul bilgisine sunuldu.
10.Toplantıya katılanların başkaca bir söyleyeceği olup olmadığı sorulduğunda Toplantı başkanı Sn.Turgut BAYRAK söz alarak 25.03.2021 tarihinde yönetim kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifası kabul edilen Sayın Alper DURAZ'ın yerine görevi süresinin bitimine kadar Sn.Av.Kader GÜNEŞ ONAT'ın atanmasının görüşülmesini teklif etti. Daha önce ilan edilen gündeme ek madde koyulması yönündeki bu teklifin görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama ve müzakereler sonucunda Sn.Av.Kader GÜNEŞ ONAT'ın aşağıdaki görevlere atanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Bağımsız yönetim kurulu üyeliği,
Denetimden sorumlu komite üyeliği,
Kurumsal yönetim komitesi üyeliği,
Riskin erken saptanması komitesi üyeliği,
11.Gündemde görüşülmesi gereken başkaca bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 29032021EgkHazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921637


BIST'
12:4610.741
Değişim :  -0,48% |  -51,33
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.730
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:43
BURCE 297,50 199.925.796 % 9,98  
ARZUM 66,90 239.302.191 % 9,94  
BJKAS 39,60 1.352.639.307 % 9,88  
BRKO 11,49 2.413.693 % 9,43  
BURVA 156,60 138.533.274 % 8,60  
12:43 Alış Satış %  
Dolar 32,2553 32,2642 % 0,26  
Euro 34,9292 34,9339 % 0,26  
Sterlin 40,6987 40,9027 % 0,16  
Frank 35,0038 35,1793 % 0,02  
Riyal 8,5371 8,5799 % 0,06  
12:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,53 30,57 % 0,66  
Platin 1.021,88 1.023,50 % 0,66  
Paladyum 969,51 975,44 % 0,66  
Brent Pet. 80,79 80,79 % 0,66  
Altın Ons 2.339,30 2.339,65 % 0,66