***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 19:37***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701
Transferler
26.447.043 -26.447.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.052 4.314.178 4.374.230 0 4.374.230
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.035.836 2.168.615 42.909.671 4.314.178 96.954.931 0 96.954.931
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 0 106.082.302
Transferler
54.375.000 -11.016.254 870.030 -30.238.862 -13.989.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.334 484.853 658.187 0 658.187
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.410.867 3.038.645 3.608.309 484.853 106.740.489 0 106.740.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.296.551 -23.674.154
Dönem Karı (Zararı)
484.853 4.314.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.833.715 8.774.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.431.307 1.143.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-157.362 51.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
698.404 648.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.318.798 5.581.435
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4.318.798 5.581.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
115.184 5.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-342.722 639.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
770.106 1.184.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-479.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.022.340 -36.521.617
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -2.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.627.958 -30.498.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 0 -5.091.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.238 -108.860
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.663.365 -8.269.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.293.822 -4.105.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.136.829 23.164.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-185.717 -691.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.446.858 -18.652.640
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.461.338 3.261.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.333.739 4.472.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.721.896 7.899.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.611.843 -3.426.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.340.908 -23.433.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.357 -201.325
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -39.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-432.713 5.980.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
553.762 6.583.140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
553.762 6.583.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.364.425 -1.059.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.364.425 -1.059.852
Alınan Faiz
377.950 457.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.584.957 17.283.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.044.914 149.353.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.720.257 -126.479.475
Ödenen Faiz
-5.909.614 -5.590.896
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.278.881 -409.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.278.881 -409.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.002.480 1.655.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.281.361 1.245.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.281.361 6.002.480
Ticari Alacaklar
42.157.492 120.814.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 42.157.492 120.814.958
Diğer Alacaklar
35.008 122.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 483 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 34.525 82.247
Türev Araçlar
649.180 306.458
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 649.180 306.458
Stoklar
8 78.818.058 51.975.180
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.832.387 7.538.565
Diğer Dönen Varlıklar
14a 16.929.070 42.299.552
ARA TOPLAM
159.702.556 229.059.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.702.556 229.059.440
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
194.275 159.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7b 194.275 159.274
Maddi Duran Varlıklar
8.474.787 9.132.020
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.708.497 1.878.165
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 6.766.290 7.253.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.289.992 1.253.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 160.509
Diğer Duran Varlıklar
14b 57.521.309 39.872.723
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.481.363 50.578.928
TOPLAM VARLIKLAR
227.183.919 279.638.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.819.303 71.963.728
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.685.563 9.672.818
Ticari Borçlar
65.383.528 58.466.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 65.383.528 58.466.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.463.307 1.229.992
Diğer Borçlar
4.651.763 6.526.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 1.992.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7c 4.651.763 4.534.745
Ertelenmiş Gelirler
13 9.002.041 4.540.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 817.406
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 2.668.130 238.881
ARA TOPLAM
106.673.635 153.457.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.673.635 153.457.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.634.668 15.063.146
Diğer Borçlar
1.594.390 3.166.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7d 1.594.390 3.166.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.887.806 1.869.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.887.806 1.869.459
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 652.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.769.795 20.098.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.443.430 173.556.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.740.489 106.082.302
Ödenmiş Sermaye
15 99.687.500 45.312.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.332.049 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.410.867 -1.584.201
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.410.867 -1.584.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.410.867 -1.584.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.038.645 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.608.309 33.847.171
Net Dönem Karı veya Zararı
484.853 13.989.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.740.489 106.082.302
TOPLAM KAYNAKLAR
227.183.919 279.638.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 357.881.531 324.787.111
Satışların Maliyeti
16 -342.803.792 -303.789.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.077.739 20.997.959
BRÜT KAR (ZARAR)
15.077.739 20.997.959
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.212.506 -3.398.348
Pazarlama Giderleri
17 -6.324.951 -4.596.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.872.608 246.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-265.600 -1.828.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.147.290 11.421.019
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 642.560 219.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.789.850 11.640.694
Finansman Gelirleri
18 389.586 459.585
Finansman Giderleri
18 -5.924.477 -6.601.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.254.959 5.498.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-770.106 -1.184.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.414.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -770.106 229.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
484.853 4.314.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
484.853 4.314.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
484.853 4.314.178
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
173.334 60.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
216.668 75.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.334 -15.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-43.334 -15.013
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.334 60.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
658.187 4.374.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
658.187 4.374.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702156


BIST
18:051.198
Değişim :  -1,09% |  -13,19
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216
En Düşük
1.197
BIST En Aktif Hisseler18:05
TKNSA 10,45 331.627.493 % 10,00  
KONYA 756,80 236.578.620 % 10,00  
ARMDA 61,05 15.373.303 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.954.542 % 10,00  
KARTN 1.125,70 1.383.485 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9354 7,9413 % 0,04  
Euro 9,3791 9,3971 % 0,06  
Sterlin 10,3556 10,4076 % 1,13  
Frank 8,7161 8,7686 % 1,41  
Riyal 2,1106 2,1212 % 1,63  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -0,11  
Altın Gr. 486 486 2,60  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,00  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,00  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,03