***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 22:04***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701
Transferler
9.062.500 17.384.543 -26.447.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.313 13.989.914 13.501.601 0 13.501.601
Dönem Sonu Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 0 106.082.302
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 0 106.082.302
Transferler
54.375.000 -11.016.254 870.030 -30.238.862 -13.989.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
295.992 929.945 1.225.937 0 1.225.937
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.209 3.038.645 3.608.309 929.945 107.308.239 0 107.308.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.283.219 -51.147.154
Dönem Karı (Zararı)
929.945 13.989.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.230.234 26.926.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.527.343 2.480.317
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
442.007 472.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
866.920 711.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.152.379 13.449.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.152.379 13.449.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
115.185 448.384
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
306.458 1.106.007
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.223 4.143.417
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-302.281 971.893
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.143.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.979.268 -87.702.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.556.691 -82.476.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-80.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.462 233.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
32.871.299 -21.199.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
333.986 -4.479.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.672.340 26.145.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-821.324 -493.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.456.067 -18.353.845
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.499.753 -95.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.065.732 13.017.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.761.191 16.346.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-695.459 -3.329.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.139.447 -46.786.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-366.174 -206.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-490.054 -4.154.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
537.625 5.929.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
928.265 6.094.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.532.527 -1.397.539
Alınan Faiz
1.141.887 1.232.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.265.678 49.565.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.069.392 305.747.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-364.218.208 -241.578.351
Ödenen Faiz
-9.116.862 -14.603.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.555.166 4.346.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.555.166 4.346.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.002.480 1.655.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.557.646 6.002.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.637.646 6.002.480
Ticari Alacaklar
59.341.888 120.814.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 59.341.888 120.814.958
Diğer Alacaklar
407.480 122.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 103 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 407.377 82.247
Türev Araçlar
0 306.458
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 0 306.458
Stoklar
8 18.973.481 51.975.180
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.204.579 7.538.565
Diğer Dönen Varlıklar
16 36.472.143 42.299.552
ARA TOPLAM
135.037.217 229.059.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.037.217 229.059.440
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
192.503 159.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7b 192.503 159.274
Maddi Duran Varlıklar
7.167.428 9.132.020
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.410.683 1.878.165
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 5.756.745 7.253.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.294.913 1.253.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.452.379 160.509
Diğer Duran Varlıklar
16 25.938.947 39.872.723
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.047.170 50.578.928
TOPLAM VARLIKLAR
171.084.387 279.638.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.099.115 71.963.728
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.018.735 9.672.818
Ticari Borçlar
27.887.535 58.466.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 27.887.535 58.466.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13a 788.058 1.229.992
Diğer Borçlar
6.948.861 6.526.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 2.500.000 1.992.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7c 4.448.861 4.534.745
Ertelenmiş Gelirler
15 8.040.456 4.540.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 998.037 817.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
360.828 238.881
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 360.828 238.881
ARA TOPLAM
58.141.625 153.457.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.141.625 153.457.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.725.615 15.063.146
Diğer Borçlar
288.083 3.166.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7d 288.083 3.166.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.620.825 1.869.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13b 1.620.825 1.869.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.634.523 20.098.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.776.148 173.556.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.308.239 106.082.302
Ödenmiş Sermaye
17 99.687.500 45.312.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.332.049 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.288.209 -1.584.201
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.209 -1.584.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.209 -1.584.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.038.645 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.608.309 33.847.171
Net Dönem Karı veya Zararı
929.945 13.989.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.308.239 106.082.302
TOPLAM KAYNAKLAR
171.084.387 279.638.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 610.176.472 707.347.068
Satışların Maliyeti
18 -580.734.952 -657.987.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.441.520 49.360.066
BRÜT KAR (ZARAR)
29.441.520 49.360.066
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.671.119 -7.095.099
Pazarlama Giderleri
19 -12.418.942 -10.071.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.782.711 1.248.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.835.425 -1.638.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.298.745 31.803.408
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -306.458 166.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.992.287 31.970.164
Finansman Gelirleri
21 1.194.614 1.235.302
Finansman Giderleri
21 -9.134.733 -15.072.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.052.168 18.133.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-122.223 -4.143.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.488.091 -4.971.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.365.868 828.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
929.945 13.989.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
929.945 13.989.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
929.945 13.989.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
295.992 -488.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 369.990 -610.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.998 122.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -73.998 122.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.992 -488.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.225.937 13.501.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.225.937 13.501.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744908


BIST
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7367 7,7400 % 0,24  
Euro 9,0809 9,0997 % 0,48  
Sterlin 9,9401 9,9900 % 0,14  
Frank 8,3888 8,4394 % 0,70  
Riyal 2,0570 2,0673 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 22,65  
Altın Gr. 475 475 7,85  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 0,72  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 0,22  
B. Petrol 40,37 40,37 -1,93