***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:24***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -606.239 2.168.615 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307
Transferler
42.503.703 -42.503.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-498.824 21.444.425 20.945.601 0 20.945.601
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.105.063 2.168.615 16.462.628 21.444.425 87.568.908 0 87.568.908
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701
Transferler
26.447.043 -26.447.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.052 4.314.178 4.374.230 0 4.374.230
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.035.836 2.168.615 42.909.671 4.314.178 96.954.931 0 96.954.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.674.154 -30.766.967
Dönem Karı (Zararı)
4.314.178 21.444.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.774.108 9.177.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.143.292 1.965.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.006 311.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
648.429 375.942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.581.435 5.305.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.617 -22.923
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
639.289 2.077.782
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.184.496 829.617
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-479.456 -1.665.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.521.617 -60.960.171
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.030 -1.116.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.498.888 -19.099.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 -5.091.844 87.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.860 -8.883.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.269.048 162.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.105.912 -410.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.164.701 -6.231.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-691.668 386.055
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.652.640 -13.035.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.261.582 8.244.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.472.990 -21.063.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.899.843 -18.906.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.426.853 -2.157.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.433.331 -30.338.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-201.325 -428.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.498 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.980.927 10.489.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.583.140 20.138.258
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.583.140 20.138.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.059.852 -9.666.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.059.852 -9.666.038
Alınan Faiz
457.639 17.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.283.475 24.710.039
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.353.846 147.925.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.479.475 -118.187.408
Ödenen Faiz
-5.590.896 -5.027.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.752 4.432.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.752 4.432.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.655.546 2.545.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.245.794 6.977.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.337.638 1.655.546
Finansal Yatırımlar
2.030 0
Ticari Alacaklar
69.850.777 39.442.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 196.376 441.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 69.654.401 39.001.624
Diğer Alacaklar
474.685 365.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 410.000 352.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 64.685 12.961
Türev Araçlar
559.406 1.167.217
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 559.406 1.167.217
Stoklar
8 39.350.809 31.152.567
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.165.089 3.059.177
Diğer Dönen Varlıklar
14a 31.633.026 21.620.025
ARA TOPLAM
155.373.460 98.463.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.373.460 98.463.072
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
149.274 149.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7b 149.274 149.274
Türev Araçlar
213.770 245.248
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 213.770 245.248
Maddi Duran Varlıklar
13.126.866 19.502.795
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 5.105.343 10.663.162
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 8.021.523 8.839.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.392.226 1.203.421
Diğer Duran Varlıklar
14b 58.986.357 76.899.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.869.493 98.000.939
TOPLAM VARLIKLAR
229.242.953 196.464.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 25.623.687 29.393.873
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.937.261 1.261.525
Ticari Borçlar
55.359.969 32.359.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 13.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 55.359.969 32.345.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.001.494 1.402.495
Diğer Borçlar
5.117.173 24.877.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 18.212.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7b 5.117.173 6.664.953
Ertelenmiş Gelirler
13 7.897.883 4.636.301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.374.640 2.873.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 141.453 694.542
ARA TOPLAM
108.453.560 97.499.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.453.560 97.499.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.825.581 1.349.570
Diğer Borçlar
4.277.043 3.168.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7d 4.277.043 3.168.914
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.156.412 1.075.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.156.412 1.075.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 575.426 790.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.834.462 6.383.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.288.022 103.883.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.954.931 92.580.701
Ödenmiş Sermaye
15 36.250.000 36.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.348.303 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.035.836 -1.095.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.168.615 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.909.671 16.462.628
Net Dönem Karı veya Zararı
4.314.178 26.447.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.954.931 92.580.701
TOPLAM KAYNAKLAR
229.242.953 196.464.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 324.787.111 336.391.678
Satışların Maliyeti
16 -303.789.152 -301.567.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.997.959 34.824.664
BRÜT KAR (ZARAR)
20.997.959 34.824.664
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.398.348 -3.360.383
Pazarlama Giderleri
17 -4.596.252 -3.342.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
246.416 1.133.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.828.756 -2.187.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.421.019 27.068.213
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 219.675 193.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.640.694 27.261.703
Finansman Gelirleri
18 459.585 43.391
Finansman Giderleri
18 -6.601.605 -5.031.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.498.674 22.274.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.184.496 -829.617
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.414.138 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 229.642 -829.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.314.178 21.444.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.314.178 21.444.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.314.178 21.444.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.052 -498.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.065 -623.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.013 124.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.013 124.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.052 -498.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.374.230 20.945.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.374.230 20.945.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624050


BIST
18:051.107
Değişim :  0,42% |  4,59
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110
En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 6,16 12.311.374 % 10,00  
MMCAS 4,84 4.332.006 % 10,00  
ARMDA 64,90 14.508.501 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.563.983 % 10,00  
PETUN 21,56 124.888.101 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4923 7,4947 % 0,30  
Euro 8,8922 8,8998 % 0,51  
Sterlin 9,6209 9,6691 % 0,91  
Frank 8,2254 8,2749 % 0,45  
Riyal 1,9918 2,0017 % 0,28  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 16,28  
Altın Gr. 472 472 5,48  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,14 27,17 0,44  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,13  
B. Petrol 39,58 39,58 -0,25