***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.09.2023 18:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi g2mEKSPER Satış ve Dağıtım Hiz.A.Ş paylarının iştirak yöntemi ile kısmi bölünme yoluyla devralınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş Borsa'da İşlem Görmeyen 74,56 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
BIZIM, TREBZMT00017 60.000.000 20.476.074 0 80.476.074 BIZIM, TREBZMT00017
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 60.000.000 TL 20.476.074 TL 0 TL 80.476.074 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08.09.2023 tarihli kararında Şirketimizin de dahil olduğu Yıldız Holding A.Ş. ("Yıldız Holding") grubunun politika ve stratejileri kapsamında gıda ve perakende iş kolunda gerek verimliliği artırmak gerekse sinerji yaratmak suretiyle daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hakim ortağımız Yıldız Holding'in g2mEKSPER Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m") sermayesinde sahip olduğu ve g2m sermayesinin %90'ına karşılık gelen toplam 100.312.425,00 TL nominal değerli g2m paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından devralınmasına ("İşlem") karar vermiştir.
İşlem ile ilgili olarak
- Bağımsız denetime tabi tutulmuş 30.06.2023 tarihli konsolide finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine
- Bölünme oranının, değişim oranının, işlem neticesinde Şirketimiz nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından, Yıldız Holding'e tahsis edilecek pay adetlerinin belirlenmesinde, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m.7 hükümlerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına
- Bölünme suretiyle devralma nedeniyle 200.000.000 –TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.476.074.- TL artırım ile 60.000.000- TL'den 80.476.074- TL'ye artırılmasına ve ihraç edilecek Şirket paylarının, iştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek Yıldız Holding'in g2m sermayesinde sahip olduğu ve g2m sermayesinin toplam %90'ına denk gelen payların karşılığı olarak Yıldız Holding'e verilmesine karar verilmiştir.
Uzman Kuruluş Raporu'na göre Bizim Toptan'da devralınan g2m payları karşılığında ihraç edilecek Bizim Toptan paylarının bulunması amacıyla hesaplanan değişim oranı %74,56'tür. Yıldız Holding'e, 1 TL nominal değerli g2m payı karşılığında 0,2041 TL nominal değerli Bizim Toptan hissesi verilecektir.
SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, devralan taraf olarak Şirketimizce devralınan g2m payları karşılığında %34,13 oranında yapılacak sermaye artırımında Tebliğ'de aranan %50 önemlilik eşiğine ulaşılmadığından işlem, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmamaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacaktır.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, bölünme suretiyle devralmaya ilişkin olarak duyuru metninin onaylanması ile bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK'ya başvurulmasına ve esas sözleşme tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal iznin alınmasını takiben esas sözleşme tadil metninin bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ihraç belgesi onayı için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.
Uzman Kuruluş Raporu ile Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almakta olup, Şirketimiz internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de yer almaktadır.
Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Bizim Toptan - Uzman Kuruluş Raporu (8 Eylül 2023).pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2 BTSM-Duyuru Metni 08092023.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ 08092023.pdf - Diğer
EK: 4 KISMİ BÖLÜNME RAPORU 08092023.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193367


BIST'
13:529.320
Değişim :  -0,27% |  -25,21
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.290
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:50
SMART 47,30 332.054.891 % 10,00  
COSMO 156,30 78.152.546 % 9,99  
FONET 20,60 433.902.104 % 9,98  
BRKVY 153,30 34.059.667 % 9,97  
UFUK 218,40 11.414.239 % 9,97  
13:50 Alış Satış %  
Dolar 30,9782 30,9816 % 0,23  
Euro 33,4830 33,4916 % 0,13  
Sterlin 38,9715 39,1669 % 0,17  
Frank 35,0535 35,2647 % 0,34  
Riyal 8,2351 8,2764 % 0,21  
13:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,11 23,13 % 0,66  
Platin 902,90 904,24 % 0,66  
Paladyum 967,90 973,60 % 0,66  
Brent Pet. 81,89 81,89 % 0,66  
Altın Ons 2.029,47 2.029,76 % 0,66