***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 19:31
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -58.309 9.835.476 73.764.907 10.886.812 134.428.886
Transferler
14 0 0 7.000 10.879.812 -10.886.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 0 0 0 4.002.068 4.002.068
Kar Payları
14 0 0 0 -2.070.000 0 -2.070.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -58.309 9.842.476 82.574.719 4.002.068 136.360.954 136.360.954
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005
Transferler
14 0 0 195.000 14.180.170 -14.375.170 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 -37.442 0 7.148.372 7.110.930
Kar Payları
14 0 0 0 -3.950.000 0 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -602.802 10.037.476 92.804.889 7.148.372 149.387.935 149.387.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.422.031 31.334.565
Dönem Karı (Zararı)
7.148.372 4.002.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.831.122 20.100.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 9.073.414 8.983.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
786.351 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 786.351 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.201.687 6.500.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.802.526 7.127.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 125.120
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-600.839 -752.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.293.920 4.637.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -852.805 -63.042
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 5.146.725 4.700.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.824.966 1.061.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.404 112.451
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 12.404 112.451
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-361.620 -1.195.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.587.082 11.474.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.282.602 -44.291.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.640.789 -3.425.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.358.187 -40.865.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.149.109 1.651.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -15.513.057 -32.898.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
475.479 1.013.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.573.019 83.630.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 27.734.840 16.358.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.838.179 67.272.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-516.648 2.368.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.566.576 35.576.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -5.519.289 -3.778.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.625.256 -463.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.821.828 -1.573.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
529.037 557.013
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,19 529.037 281.503
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 275.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.203.670 -2.193.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,19 -2.829.915 -2.077.511
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -373.755 -116.031
Alınan Faiz
19 852.805 63.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.184.076 -8.427.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.999.682
Kredilerden Nakit Girişleri
0 39.999.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -39.999.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -39.999.682
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.087.351 -1.656.274
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000 -2.070.000
Ödenen Faiz
20 -5.146.725 -4.700.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.416.127 21.333.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.416.127 21.333.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 51.487.889 26.225.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 73.904.016 47.558.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 73.904.016 51.487.889
Ticari Alacaklar
152.678.508 152.208.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 2.821.642 186.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 149.856.866 152.022.064
Diğer Alacaklar
289.714 211.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 289.714 211.586
Stoklar
7 272.016.453 256.503.396
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.831.225 6.915.164
Diğer Dönen Varlıklar
13 150.639 0
ARA TOPLAM
511.870.555 467.326.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
511.870.555 467.326.707
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
523.267 503.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 523.267 503.280
Maddi Duran Varlıklar
9 101.072.067 104.625.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.455.801 27.222.162
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.397.526 4.892.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.448.661 137.243.590
TOPLAM VARLIKLAR
645.319.216 604.570.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.934.666 4.034.356
Ticari Borçlar
457.177.655 421.621.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 123.414.473 96.033.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 333.763.182 325.588.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.314.820 4.563.880
Ertelenmiş Gelirler
8 3.635.968 2.128.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 779.500 289.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.236.802 3.992.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.565.818 3.096.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 670.984 896.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
522.487 3.048.286
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 512.487 3.038.286
ARA TOPLAM
476.601.898 439.679.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
476.601.898 439.679.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.333.503 8.229.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.537.436 3.676.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.537.436 3.676.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 6.458.444 6.758.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.329.383 18.664.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.931.281 458.343.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.387.935 146.227.005
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-602.802 -565.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.802 -565.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -602.802 -565.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 9.842.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 92.804.889 82.574.719
Net Dönem Karı veya Zararı
7.148.372 14.375.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.387.935 146.227.005
TOPLAM KAYNAKLAR
645.319.216 604.570.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.348.912.921 1.185.088.940 709.578.233 639.712.859
Satışların Maliyeti
15 -1.224.038.409 -1.072.250.022 -646.608.517 -581.536.062
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.874.512 112.838.918 62.969.716 58.176.797
BRÜT KAR (ZARAR)
124.874.512 112.838.918 62.969.716 58.176.797
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -12.230.277 -13.844.013 -5.710.887 -7.187.571
Pazarlama Giderleri
16,17 -81.906.983 -77.905.662 -41.048.109 -38.380.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.776.410 8.466.178 3.928.190 5.311.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -25.894.759 -19.724.242 -13.278.661 -11.184.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.618.903 9.831.179 6.860.249 6.735.721
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 852.805 85.754 648.778 45.371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -351.645 -152.463 -351.446 -135.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.120.063 9.764.470 7.157.581 6.645.929
Finansman Giderleri
20 -5.146.725 -4.700.980 -2.628.603 -2.019.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.973.338 5.063.490 4.528.978 4.626.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.824.966 -1.061.422 -915.347 -965.919
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.115.277 -1.367.730 -789.285 -903.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 290.311 306.308 -126.062 -62.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.148.372 4.002.068 3.613.631 3.660.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.148.372 4.002.068 3.613.631 3.660.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.148.372 4.002.068 3.613.631 3.660.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 0,17870000 0,10010000 0,09030000 0,09150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.442 0 -37.442 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.802 0 -46.802 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.360 0 9.360 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 9.360 0 9.360 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.442 0 -37.442 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.110.930 4.002.068 3.576.189 3.660.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.110.930 4.002.068 3.576.189 3.660.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551594


BIST
'
11:409.374
Değişim :  0,67% |  62,23
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:40
ACSEL 165,00 103.782.657 % 10,00  
FONET 22,66 150.057.481 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
11:40 Alış Satış %  
Dolar 31,0236 31,0295 % 0,08  
Euro 33,8100 33,8562 % 0,85  
Sterlin 39,2900 39,4871 % 0,62  
Frank 35,3004 35,5130 % 0,56  
Riyal 8,2483 8,2897 % 0,07  
11:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,14 % 0,66  
Platin 895,58 897,09 % 0,66  
Paladyum 961,14 965,69 % 0,66  
Brent Pet. 83,41 83,41 % 0,66  
Altın Ons 2.031,63 2.031,86 % 0,66