***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 18:13
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -58.309 9.835.476 73.764.907 10.886.812 134.428.886
Transferler
14 0 0 7.000 10.879.812 -10.886.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 0 0 0 8.954.894 8.954.894
Kar Payları
14 0 0 0 -2.070.000 0 -2.070.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -58.309 9.842.476 82.574.719 8.954.894 141.313.780 141.313.780
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005
Transferler
14 0 0 195.000 14.180.170 -14.375.170 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 -116.711 0 0 11.607.361 11.490.650
Kar Payları
14 0 0 0 -3.950.000 0 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -682.071 10.037.476 92.804.889 11.607.361 153.767.655 153.767.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.473.469 37.060.711
Dönem Karı (Zararı)
11.607.361 8.954.894
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.042.668 28.946.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 13.726.957 13.438.208
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
882.184 673.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 882.184 673.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.597.985 7.624.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.222.985 8.848.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 125.120
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-625.000 -1.350.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.853.797 6.906.638
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.627.712 -336.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 8.481.509 7.243.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.013.359 2.364.324
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.820 194.873
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 36.820 194.873
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-68.434 -2.255.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.394.248 8.425.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.139.478 -56.962.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.050.125 -89.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 28.189.603 -56.872.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.418.330 2.718.749
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.620.060 -14.851.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
756.493 1.518.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.479.002 74.633.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 14.008.309 2.054.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.470.693 72.579.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.665 1.367.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.044.277 46.326.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.506.277 -7.902.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.064.531 -1.363.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.246.627 -4.835.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
539.315 645.232
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-19 539.315 369.722
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 275.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.413.654 -5.817.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-19 -3.902.499 -5.666.674
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -511.155 -150.823
Alınan Faiz
19 1.627.712 336.449
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.812.575 -11.863.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.999.682
Kredilerden Nakit Girişleri
0 39.999.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -39.999.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -39.999.682
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.381.066 -2.550.207
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000 -2.070.000
Ödenen Faiz
20 -8.481.509 -7.243.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.414.267 20.361.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.414.267 20.361.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 51.487.889 26.225.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.902.156 46.586.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 98.902.156 51.487.889
Ticari Alacaklar
129.378.735 152.208.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 6.229.209 186.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 123.149.526 152.022.064
Diğer Alacaklar
281.145 211.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 281.145 211.586
Stoklar
7 264.123.456 256.503.396
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.263.014 6.915.164
ARA TOPLAM
502.948.506 467.326.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
502.948.506 467.326.707
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
531.176 503.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 531.176 503.280
Maddi Duran Varlıklar
9 100.783.099 104.625.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.512.055 27.222.162
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.108.603 4.892.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.934.933 137.243.590
TOPLAM VARLIKLAR
635.883.439 604.570.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.788.048 4.034.356
Ticari Borçlar
440.598.814 421.621.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 109.963.935 96.033.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 330.634.879 325.588.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.928.498 4.563.880
Ertelenmiş Gelirler
8 2.933.744 2.128.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.305.641 289.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.517.638 3.992.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.870.815 3.096.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 646.823 896.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.184.856 3.048.286
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.174.856 3.038.286
ARA TOPLAM
461.257.239 439.679.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.257.239 439.679.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.431.945 8.229.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.764.997 3.676.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.764.997 3.676.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 6.661.603 6.758.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.858.545 18.664.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
482.115.784 458.343.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.767.655 146.227.005
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-682.071 -565.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-682.071 -565.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -682.071 -565.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 9.842.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 92.804.889 82.574.719
Net Dönem Karı veya Zararı
11.607.361 14.375.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.767.655 146.227.005
TOPLAM KAYNAKLAR
635.883.439 604.570.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.106.322.959 1.874.574.491 757.410.038 689.485.551
Satışların Maliyeti
15 -1.914.372.048 -1.701.510.465 -690.333.639 -629.260.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.950.911 173.064.026 67.076.399 60.225.108
BRÜT KAR (ZARAR)
191.950.911 173.064.026 67.076.399 60.225.108
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -18.711.118 -20.148.160 -6.480.841 -6.304.147
Pazarlama Giderleri
16-17 -124.689.693 -116.886.121 -42.782.710 -38.980.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.879.106 13.746.800 3.102.696 5.280.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -38.578.628 -31.338.516 -12.683.869 -11.614.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.850.578 18.438.029 8.231.675 8.606.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.627.852 359.161 775.047 273.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -376.201 -234.885 -24.556 -82.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.102.229 18.562.305 8.982.166 8.797.835
Finansman Giderleri
20 -8.481.509 -7.243.087 -3.334.784 -2.542.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.620.720 11.319.218 5.647.382 6.255.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.013.359 -2.364.324 -1.188.393 -1.302.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.080.693 -1.812.959 -965.416 -445.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 67.334 -551.365 -222.977 -857.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.607.361 8.954.894 4.458.989 4.952.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.607.361 8.954.894 4.458.989 4.952.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.607.361 8.954.894 4.458.989 4.952.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 0,29020000 0,22390000 0,11150000 0,12380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.711 0 -79.269 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.889 0 -99.087 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 29.178 0 19.818 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 29.178 0 19.818 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.711 0 -79.269 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.490.650 8.954.894 4.379.720 4.952.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.490.650 8.954.894 4.379.720 4.952.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564521


BIST'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9245 30,9330 % 0,07  
Euro 33,4651 33,4805 % 0,10  
Sterlin 38,9475 39,1428 % 0,11  
Frank 34,9693 35,1799 % 0,10  
Riyal 8,2212 8,2624 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,15 23,19 % 0,66  
Platin 907,83 909,47 % 0,66  
Paladyum 987,17 991,45 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.031,81 2.032,09 % 0,66