***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 21:01
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 0 146.227.005
Transferler
14 195.000 14.180.170 -14.375.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -5.989.717 1.376.142 -4.613.575
Kar Payları
14 -3.950.000 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430
Transferler
14 20.000.000 -18.623.858 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.556.442 -30.358.338 -31.914.780
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.533.492 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 0 105.785.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.105.673 53.388.928
Dönem Karı (Zararı)
-30.358.339 1.376.142
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.358.339 1.376.142
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.475.278 46.455.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 20.486.584 18.385.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.316.683 3.609.839
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.316.683 3.609.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 26.848.734 13.711.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 6.646.898 9.818.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -7.870.924 515.011
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.055 40.593
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -197.055 40.593
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.244.358 374.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
194.876.204 18.918.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 58.863.842 45.817.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.082.732 -1.964.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 329.280 7.672.072
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
715.196 183.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 134.736.942 -33.700.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.313.676 909.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.993.143 66.749.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -8.941.822 -9.977.792
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.054.352 -3.382.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.321.295 -4.372.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 350.210 1.630.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -46.001.178 -8.563.250
Alınan Faiz
19 15.329.673 2.560.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.874.349 -21.174.981
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.897.778 -4.846.125
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000
Ödenen Faiz
20 -21.976.571 -12.378.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.910.029 27.841.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.910.029 27.841.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.329.191 51.487.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 227.239.220 79.329.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 227.239.220 79.329.191
Ticari Alacaklar
40.186.249 102.049.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 2.156.233 3.569.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.030.016 98.479.932
Diğer Alacaklar
2.609.448 2.330.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 2.467.979 1.979.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 141.469 351.771
Stoklar
7 248.502.044 248.831.324
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.562.672 6.760.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.054.352
ARA TOPLAM
529.099.633 441.355.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
529.099.633 441.355.572
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
916.986 934.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 916.986 934.009
Diğer Alacaklar
843.957 831.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 843.957 831.690
Maddi Duran Varlıklar
9 142.819.816 104.084.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 28.447.562 27.621.817
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.653.603 4.381.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.523.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.205.139 137.852.956
TOPLAM VARLIKLAR
709.304.772 579.208.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.115.640 7.063.012
Ticari Borçlar
540.280.892 392.161.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 156.323.080 124.341.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 383.957.812 267.820.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.864.937 6.003.969
Ertelenmiş Gelirler
8 493.114 915.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.173.718 4.104.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.416.890 2.865.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 7.756.828 1.238.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.947.209 3.981.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.933.209 3.971.704
ARA TOPLAM
574.875.510 414.229.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
574.875.510 414.229.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.918.484 11.706.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.725.120 10.872.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 12.725.120 10.872.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 4.736.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.643.604 27.315.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.519.114 441.545.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.785.658 137.663.430
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.111.518 -6.555.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.111.518 -6.555.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 74.181.031 92.804.889
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.358.339 1.376.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.785.658 137.663.430
TOPLAM KAYNAKLAR
709.304.772 579.208.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.896.367.998 2.793.159.503
Satışların Maliyeti
15 -2.651.840.103 -2.552.611.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
244.527.895 240.548.366
BRÜT KAR (ZARAR)
244.527.895 240.548.366
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -30.196.685 -25.213.441
Pazarlama Giderleri
16,17 -193.228.583 -166.116.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 12.146.482 14.843.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -64.708.653 -50.905.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.459.544 13.157.329
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 15.538.794 2.560.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -331.942 -1.448.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.252.692 14.270.009
Finansman Giderleri
20 -21.976.571 -12.378.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.229.263 1.891.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.870.924 -515.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.038.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.870.924 523.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.358.339 1.376.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.358.339 1.376.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.358.339 1.376.142
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar TL 22 -0,51400000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.556.442 -5.989.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.945.552 -7.487.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
389.110 1.497.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 389.110 1.497.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.556.442 -5.989.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.914.781 -4.613.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.914.781 -4.613.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664084


BIST'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1898 31,1931 % 0,16  
Euro 33,8274 33,8368 % 0,08  
Sterlin 39,3304 39,5276 % -0,11  
Frank 35,2858 35,4984 % 0,04  
Riyal 8,2927 8,3343 % 0,17  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,37 22,39 % 0,66  
Platin 878,96 879,84 % 0,66  
Paladyum 923,93 926,97 % 0,66  
Brent Pet. 82,67 82,67 % 0,66  
Altın Ons 2.031,77 2.032,10 % 0,66