***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 20:37
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430
Transferler
14 1.376.142 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.023.424 -29.112.954 -30.136.378 0 -30.136.378
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500 0 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.533.492 -13.533.492 0 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 13.570.500 -13.533.492 -7.578.501 10.037.476 94.181.031 -29.112.954 107.564.060 0 107.564.060
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 0 105.785.658
Transferler
14 -30.358.338 30.358.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.233.706 5.749.079 3.515.373 0 3.515.373
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -10.345.224 10.037.476 43.822.692 5.749.079 109.301.031 0 109.301.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.922.578 77.793.899
Dönem Karı (Zararı)
5.749.079 -29.112.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.320.589 18.090.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 13.085.822 9.841.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 891.304 2.944.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 7.164.176 7.949.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 1.569.410 3.914.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.508.974 -6.815.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 1.111.349 -59.888
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.989.554 316.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.762.265 90.461.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -15.747.389 22.663.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.691 -10.473.203
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -14.334.200 13.930.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.654.971 484.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 67.389.848 54.526.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.948.726 9.330.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.831.933 79.439.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -6.800.858 -3.699.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -108.497 2.053.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.139.123 458.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 -1.009.291 107.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 -1.009.291 107.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -12.897.072 -4.220.597
Alınan Faiz
19 16.045.486 4.571.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.294.684 -140.124.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -215.492.855 -125.894.327
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.186.933 -5.744.563
Ödenen Faiz
20 -17.614.896 -8.486.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.232.983 -61.872.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.232.983 -61.872.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 227.239.220 79.329.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.006.237 17.456.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.006.237 227.239.220
Ticari Alacaklar
55.254.251 40.186.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 6.954.027 2.156.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 48.300.224 38.030.016
Diğer Alacaklar
217.986.740 2.609.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23,24 217.960.834 2.467.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.906 141.469
Stoklar
7 262.836.244 248.502.044
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.056.739 10.562.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 108.497
ARA TOPLAM
606.248.708 529.099.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
606.248.708 529.099.633
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
916.986 916.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 916.986 916.986
Diğer Alacaklar
1.535.989 843.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.535.989 843.957
Maddi Duran Varlıklar
9 141.725.283 142.819.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 29.251.287 28.447.562
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.081.774 3.653.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.572.669 3.523.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.083.988 180.205.139
TOPLAM VARLIKLAR
785.332.696 709.304.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.051.384 9.115.640
Ticari Borçlar
607.684.867 540.280.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 133.091.417 156.323.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 474.593.450 383.957.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.957.472 8.864.937
Ertelenmiş Gelirler
8 915.905 493.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.070.746 13.173.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.213.311 5.416.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.857.435 7.756.828
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.411.265 2.947.209
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.397.265 2.933.209
ARA TOPLAM
648.091.639 574.875.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.091.639 574.875.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.795.761 15.918.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.144.265 12.725.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 15.144.265 12.725.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.940.026 28.643.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
676.031.665 603.519.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.301.031 105.785.658
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.345.224 -8.111.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.345.224 -8.111.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 43.822.692 74.181.031
Net Dönem Karı veya Zararı
5.749.079 -30.358.339
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.301.031 105.785.658
TOPLAM KAYNAKLAR
785.332.696 709.304.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.723.918.820 1.325.363.278 947.385.337 727.264.871
Satışların Maliyeti
15 -1.548.766.514 -1.227.355.970 -853.367.896 -669.571.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.152.306 98.007.308 94.017.441 57.6 175.152.306 98.007.308'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1870 31,1933 % 0,16  
Euro 33,8134 33,8326 % 0,07  
Sterlin 39,3347 39,5320 % -0,10  
Frank 35,2853 35,4979 % 0,04  
Riyal 8,2912 8,3328 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,39 % 0,66  
Platin 879,98 880,94 % 0,66  
Paladyum 926,01 928,09 % 0,66  
Brent Pet. 82,74 82,74 % 0,66  
Altın Ons 2.032,12 2.032,47 % 0,66