***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 22:45
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.076 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 137.663.430
Transferler
14 20.000.000 -18.623.858 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.556.442 -30.358.338 -31.914.780 -31.914.780
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.533.492 -13.533.492 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 105.785.658
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.030 -30.358.338 105.785.658 105.785.658
Transferler
14 -30.358.339 30.358.339
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.573.153 21.637.496 18.064.343 18.064.343
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.836.883 208.105.673
Dönem Karı (Zararı)
21.637.496 -30.358.339
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.637.496 -30.358.339
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.107.666 50.475.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 26.616.634 20.486.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 4.590.647 3.316.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.316.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 44.684.183 26.848.734
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 411.962 6.646.898
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.243.709 -7.870.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.060.787 -197.055
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.060.787 -197.055
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.499.744 1.244.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.169.628 194.876.204
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.252.228 58.863.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.181 -4.082.732
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -32.177.699 329.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.074.600 715.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 71.351.870 134.736.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.618.266 4.313.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
154.914.790 214.993.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -16.860.826 -8.941.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -217.081 2.054.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.717.619 -30.321.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 828.552 350.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -30.750.648 -46.001.178
Alınan Faiz
19 47.639.715 15.329.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.898.011 -29.874.349
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.610.558
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -52.610.558
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.235.776 -7.897.778
Ödenen Faiz
20 -48.051.677 -21.976.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.656.491 147.910.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.656.491 147.910.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.239.220 79.329.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
273.895.711 227.239.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 273.895.711 227.239.220
Ticari Alacaklar
45.990.904 40.186.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 683.154 2.156.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 45.307.750 38.030.016
Diğer Alacaklar
55.401.483 2.609.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23,24 55.078.537 2.467.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 322.946 141.469
Stoklar
7 280.679.743 248.502.044
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.469.759 10.562.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 217.081
ARA TOPLAM
663.654.681 529.099.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
663.654.681 529.099.633
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 916.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 916.986
Diğer Alacaklar
2.099.075 843.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.099.075 843.957
Maddi Duran Varlıklar
9 141.658.397 142.819.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.853.656 28.447.562
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.917.070 3.653.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.523.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.528.198 180.205.139
TOPLAM VARLIKLAR
842.182.879 709.304.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.476.006 9.115.640
Ticari Borçlar
642.462.338 540.280.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 134.993.482 156.323.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 507.468.856 383.957.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.684.977 8.864.937
Ertelenmiş Gelirler
8 1.247.960 493.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.456.664 13.173.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.782.471 5.416.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.674.193 7.756.828
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.823.115 2.947.209
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 117.178 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.705.937 2.933.209
ARA TOPLAM
690.151.060 574.875.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
690.151.060 574.875.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.265.087 15.918.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.029.639 12.725.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.029.639 12.725.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.827.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.059.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.181.818 28.643.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
718.332.878 603.519.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.850.001 105.785.658
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.684.670 -8.111.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.684.670 -8.111.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.684.670 -8.111.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 43.822.691 74.181.031
Net Dönem Karı veya Zararı
21.637.496 -30.358.339
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.850.001 105.785.658
TOPLAM KAYNAKLAR
842.182.879 709.304.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.725.343.576 2.896.367.998
Satışların Maliyeti
15 -3.315.956.510 -2.651.840.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
409.387.066 244.527.895
BRÜT KAR (ZARAR)
409.387.066 244.527.895
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -37.776.984 -30.196.685
Pazarlama Giderleri
16,17 -250.091.102 -193.228.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 19.854.750 12.146.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -111.019.776 -64.708.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.353.954 -31.459.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 48.376.471 15.538.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.797.543 -331.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.932.882 -16.252.692
Finansman Giderleri
20 -48.051.677 -21.976.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.881.205 -38.229.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.243.709 7.870.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.243.709 7.870.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.637.496 -30.358.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.637.496 -30.358.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.637.496 -30.358.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 0,36060000 -0,51440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.466.439 -1.945.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.466.439 -1.945.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
893.288 389.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
893.288 389.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 893.288 389.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.573.151 -1.556.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.064.345 -31.914.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.064.345 -31.914.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743536


BIST'
11:529.047
Değişim :  -0,56% |  -50,57
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:52
SAMAT 67,10 162.670.746 % 10,00  
TMSN 160,60 364.565.747 % 10,00  
BSOKE 19,91 155.721.683 % 10,00  
OZSUB 38,28 51.513.926 % 10,00  
BANVT 181,50 82.049.128 % 10,00  
11:52 Alış Satış %  
Dolar 31,4390 31,4426 % 0,25  
Euro 34,1343 34,1442 % 0,31  
Sterlin 39,7011 39,9002 % 0,32  
Frank 35,4761 35,6898 % 0,31  
Riyal 8,3566 8,3985 % 0,23  
11:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,07 23,10 % 0,66  
Platin 891,62 893,92 % 0,66  
Paladyum 960,08 964,83 % 0,66  
Brent Pet. 83,95 83,95 % 0,66  
Altın Ons 2.083,69 2.084,03 % 0,66