***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 20:10
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.704 0 105.785.704
Transferler
14 -30.358.338 30.358.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.093.085 983.537 -109.548 0 -109.548
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -9.204.603 10.037.476 43.822.692 983.537 105.676.156 105.676.156
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 123.850.002
Transferler
14 21.637.496 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.803.006 3.817.207 2.014.201 2.014.201
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.487.675 10.037.476 55.160.187 3.817.207 115.564.203 115.564.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.492.262 34.752.705
Dönem Karı (Zararı)
3.817.207 983.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.655.076 13.863.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 15.721.511 6.521.856
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.634 530.956
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 88.634 530.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.753.039 1.864.931
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 8.753.039 1.864.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 7.693.650 727.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,20 7.693.650 727.653
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.175.185 809.972
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.145.834
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 1.145.834
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.223.057 2.261.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.260.688 22.936.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -8.964.526 -4.982.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.696 700.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -33.790.734 -22.800.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.373.206 -348.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 69.220.149 51.685.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.015.289 -1.319.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.732.971 37.782.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.849.795 -2.962.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -390.914 -67.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.651.255 -3.509.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 33.105
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 0 33.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -8.352.942 -10.593.739
Alınan Faiz
19 19.004.197 7.051.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.327.644 -197.547.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.978.924 -2.667.234
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.978.924 -2.667.234
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -157.697.444 -187.101.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.953.429
Ödenen Faiz
20 -26.697.847 -7.778.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.184.127 -166.304.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.184.127 -166.304.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 273.895.711 227.239.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 158.711.584 60.934.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 158.711.584 273.895.711
Ticari Alacaklar
55.108.416 45.990.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 1.731.014 683.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.377.402 45.307.750
Diğer Alacaklar
213.350.977 55.401.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23,24 212.775.981 55.078.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 574.996 322.946
Stoklar
7 314.470.477 280.679.743
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.234.572 7.469.759
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 458.002 217.081
Diğer Dönen Varlıklar
13 350.000 0
ARA TOPLAM
747.684.028 663.654.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
747.684.028 663.654.681
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.624.013 2.099.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.624.013 2.099.075
Maddi Duran Varlıklar
9 142.905.153 141.658.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 159.027.827 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.821.084 30.853.656
Şerefiye
26.724.489 26.724.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.096.595 4.129.167
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.081 3.917.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
335.387.158 178.528.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.083.071.186 842.182.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 56.311.010 6.476.006
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 485.491 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 485.491 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 55.825.519 6.476.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 55.825.519 6.476.006
Ticari Borçlar
714.092.070 642.462.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 134.805.434 134.993.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 579.286.636 507.468.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.289.863 8.684.977
Diğer Borçlar
10.300.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.300.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.017.930 1.247.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.326.662 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.243.664 24.456.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.005.916 11.782.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 15.237.748 12.674.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.633.971 6.823.115
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 117.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.619.971 6.705.937
ARA TOPLAM
834.215.170 690.151.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
834.215.170 690.151.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 113.295.247 9.265.087
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.481.359 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.481.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 111.813.888 9.265.087
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 111.813.888 9.265.087
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.711.704 16.029.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 18.711.704 16.029.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 224.975 1.827.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.059.887 1.059.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.291.813 28.181.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
967.506.983 718.332.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.564.203 123.850.001
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.487.675 -11.684.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.487.675 -11.684.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -13.487.675 -11.684.670
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 55.160.187 43.822.691
Net Dönem Karı veya Zararı
3.817.207 21.637.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.564.203 123.850.001
TOPLAM KAYNAKLAR
1.083.071.186 842.182.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.023.644.702 776.533.483
Satışların Maliyeti
15 -905.558.260 -695.398.618
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.086.442 81.134.865
BRÜT KAR (ZARAR)
118.086.442 81.134.865
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -11.165.408 -8.306.098
Pazarlama Giderleri
16,17 -64.360.377 -55.272.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.726.142 3.635.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -36.600.757 -18.084.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.686.042 3.107.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 19.004.197 7.071.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -606.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.690.239 9.572.371
Finansman Giderleri
20 -26.697.847 -7.778.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.992.392 1.793.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.175.185 -809.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.326.662 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.151.477 -809.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.817.207 983.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.817.207 983.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.817.207 983.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar / Zarar 22 0,06400000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.803.006 -1.093.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.253.758 -1.366.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 450.752 273.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 450.752 273.271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.803.006 -1.093.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.014.201 -109.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.014.201 -109.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758966


BIST
'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0129 31,0223 % 0,06  
Euro 33,5691 33,5969 % 0,09  
Sterlin 39,0746 39,2706 % 0,06  
Frank 35,1266 35,3382 % 0,06  
Riyal 8,2452 8,2866 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,87 22,91 % 0,66  
Platin 887,70 889,93 % 0,66  
Paladyum 951,68 955,44 % 0,66  
Brent Pet. 83,15 83,15 % 0,66  
Altın Ons 2.025,58 2.025,97 % 0,66