***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 21:45
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 0 105.785.658
Transferler
14 -30.358.338 30.358.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.233.706 5.749.079 3.515.373 3.515.373
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -10.345.224 10.037.476 43.822.692 5.749.079 109.301.031 109.301.031
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.692 21.637.496 123.850.002 123.850.002
Transferler
14 21.637.496 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.298.096 10.550.609 8.252.513 8.252.513
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.982.765 10.037.476 55.160.187 10.550.609 121.802.515 121.802.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.431.894 74.782.617
Dönem Karı (Zararı)
10.550.609 5.749.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.550.609 5.749.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.434.569 29.320.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 31.932.480 13.085.822
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 1.314.967 891.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 27.934.760 7.164.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 16.352.171 1.569.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.460.138 1.508.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 1.111.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.440.053 3.989.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.668.775 46.622.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -17.345.728 -11.887.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.745 -149.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -61.348.018 -14.334.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.546.831 2.654.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 99.740.008 67.389.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.062.937 2.948.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.653.953 81.691.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -11.948.102 -6.800.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.273.957 -108.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.405.647 2.139.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 71.534 -1.009.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 71.534 -1.009.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -15.263.566 -12.897.072
Alınan Faiz
19 38.597.679 16.045.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.523.629 -238.294.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.292.884 -5.186.933
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.292.884 -5.186.933
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 55.078.537 -215.492.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.863.008
Ödenen Faiz
20 -44.446.274 -17.614.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.313.912 -161.372.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.313.912 -161.372.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
277.627.501 227.239.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
400.941.413 65.866.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 400.941.413 277.627.501
Ticari Alacaklar
58.894.048 42.259.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 3.416.244 683.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.477.804 41.575.960
Diğer Alacaklar
340.802 55.401.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 0 55.078.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 340.802 322.946
Stoklar
7 342.027.761 280.679.743
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.257.141 7.469.759
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 217.081
ARA TOPLAM
807.461.165 663.654.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
807.461.165 663.654.681
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.646.578 2.099.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.646.578 2.099.075
Maddi Duran Varlıklar
9 142.181.252 141.658.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 159.342.143 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.925.190 30.853.656
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 30.925.190 30.853.656
Peşin Ödenmiş Giderler
8 243.940 3.917.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.639.363 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
337.978.466 178.528.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.145.439.631 842.182.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.432.552 6.476.006
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.190 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 488.190 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.944.362 6.476.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 54.944.362 6.476.006
Ticari Borçlar
755.361.679 642.462.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 123.954.527 134.993.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 631.407.152 507.468.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.667.757 8.684.977
Diğer Borçlar
12.250.861
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 12.250.861
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.586.877 1.247.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.969.727 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.756.735 24.456.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.327.250 11.782.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 19.429.485 12.674.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.999.037 6.823.115
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 117.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.985.037 6.705.937
ARA TOPLAM
887.025.225 690.151.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
887.025.225 690.151.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 115.551.558 9.265.087
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.474.868 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.474.868 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 114.076.690 9.265.087
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 114.076.690 9.265.087
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.000.446 16.029.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.000.446 16.029.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.827.205
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.059.887 1.059.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.611.891 28.181.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.637.116 718.332.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.802.515 123.850.001
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.982.765 -11.684.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.982.765 -11.684.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -13.982.765 -11.684.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 55.160.187 43.822.691
Net Dönem Karı veya Zararı
10.550.609 21.637.496
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.802.515 123.850.001
TOPLAM KAYNAKLAR
1.145.439.631 842.182.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.148.283.526 1.723.918.820 1.124.638.824 947.385.337
Satışların Maliyeti
15 -1.895.993.285 -1.548.766.514 -990.435.025 -853.367.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.290.241 175.152.306 134.203.799 94.017.441
BRÜT KAR (ZARAR)
252.290.241 175.152.306 134.203.799 94.017.441
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -22.909.705 -17.537.759 -11.744.297 -9.231.661
Pazarlama Giderleri
16,17 -133.218.970 -114.886.553 -68.858.593 -59.614.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.781.565 7.536.217 7.055.423 3.900.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -80.580.213 -41.944.469 -43.979.456 -23.253.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.362.918 8.319.742 16.676.876 5.819.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 38.597.679 16.553.207 19.593.482 9.481.577
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.960.597 24.872.949 36.270.358 15.300.578
Finansman Giderleri
20 -54.949.850 -17.614.896 -28.252.003 -9.836.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.010.747 7.258.053 8.018.355 5.464.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.460.138 -1.508.974 -1.284.953 -699.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.352.181 -1.272.046 -4.025.519 -1.272.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.892.043 -236.928 2.740.566 573.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.550.609 5.749.079 6.733.402 4.765.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.550.609 5.749.079 6.733.402 4.765.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.550.609 5.749.079 6.733.402 4.765.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 0,17600000 0,09600000 0,07840000 0,07920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.298.096 -2.233.705 -495.091 -1.140.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.872.620 -2.792.131 -618.863 -1.425.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 574.524 558.426 123.772 285.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 574.524 558.426 123.772 285.155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.298.096 -2.233.705 -495.091 -1.140.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.252.513 3.515.374 6.238.311 3.624.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.252.513 3.515.374 6.238.311 3.624.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780338


BIST'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HKTM 86,10 440.116.317 % 200,00  
QNBFL 818,00 6.751.007 % 0,00  
SELGD 54,60 9.251.354 % 0,00  
TBORG 88,00 2.936.051 % 0,00  
OYAYO 33,28 8.992.909 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1678 31,1754 % 0,10  
Euro 33,7631 33,7741 % -0,10  
Sterlin 39,3377 39,5350 % -0,09  
Frank 35,2642 35,4766 % -0,02  
Riyal 8,2850 8,3265 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,38 22,41 % 0,66  
Platin 886,45 887,79 % 0,66  
Paladyum 929,55 933,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,30 82,30 % 0,66  
Altın Ons 2.029,53 2.029,70 % 0,66