***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 21:45
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.340 105.785.657 105.785.657
Transferler
14 -30.358.340 30.358.340
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.573.151 21.637.496 18.064.345 18.064.345
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001
Transferler
14 2.142.193 19.495.303 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -5.349.978 33.075.535 27.725.557 27.725.557
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.661.338 137.836.883
Dönem Karı (Zararı)
33.075.535 21.637.496
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.075.535 21.637.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.548.611 96.887.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 66.907.548 26.616.634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.529.709 6.370.935
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.843.874 4.590.647
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -314.165 1.780.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 26.019.007 44.684.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 35.843.460 411.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.484.582 6.243.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.057.023 2.060.787
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.057.023 2.060.787
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.707.282 10.499.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.388.412 36.389.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -23.745.993 -9.252.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
222.697 -445.181
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -15.434.646 -33.957.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.778.799 2.074.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 104.070.124 71.351.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.497.431 6.618.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
258.012.558 154.914.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -23.824.833 -16.860.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.526.387 -217.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
735.111 17.717.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-19 -447.793 828.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-19 -72.145.276 -30.750.648
Alınan Faiz
19 73.328.180 47.639.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.273.514 -108.898.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
48.470.759 -60.846.334
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 55.078.537 -52.610.558
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.607.778 -8.235.776
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.272.633
Ödenen Temettüler
14 -10.300.000
Ödenen Faiz
20 -109.171.640 -48.051.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.122.935 46.656.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.122.935 46.656.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
277.627.501 227.239.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
402.750.436 273.895.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 402.750.436 277.627.501
Ticari Alacaklar
62.616.154 42.259.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 492.269 683.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.123.885 41.575.960
Diğer Alacaklar
0 55.401.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23,24 0 55.078.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 322.946
Stoklar
7 296.428.554 280.679.743
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.103.547 7.469.759
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
217.081
ARA TOPLAM
767.898.691 663.654.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
767.898.691 663.654.681
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.416.405 2.099.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.416.405 2.099.075
Maddi Duran Varlıklar
9 174.410.656 141.658.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 38.323.354 30.853.656
Peşin Ödenmiş Giderler
8 504.483 3.917.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 137.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
372.747.905 178.528.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.140.646.596 842.182.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 57.312.498 6.476.006
Ticari Borçlar
751.694.665 642.462.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 150.930.750 134.993.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 600.763.915 507.468.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.237.201 8.684.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.702.749 1.247.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.858.145 24.456.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.717.973 11.782.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 17.140.172 12.674.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.319.374 6.823.115
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 117.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.305.374 6.705.937
ARA TOPLAM
860.710.332 690.151.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.710.332 690.151.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 115.096.854 9.265.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 971.563 1.059.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.592.289 16.029.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.592.289 16.029.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.827.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.660.706 28.181.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
999.371.038 718.332.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.275.558 123.850.001
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.034.648 -11.684.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.034.648 -11.684.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -17.034.648 -11.684.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.179.669 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 53.017.994 43.822.691
Net Dönem Karı veya Zararı
33.075.535 21.637.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.275.558 123.850.001
TOPLAM KAYNAKLAR
1.140.646.596 842.182.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.520.672.511 3.725.343.576
Satışların Maliyeti
15 -4.005.212.864 -3.315.956.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
515.459.647 409.387.066
BRÜT KAR (ZARAR)
515.459.647 409.387.066
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -49.025.757 -37.776.984
Pazarlama Giderleri
16,17 -274.164.024 -250.091.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 18.898.955 19.854.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -132.238.164 -111.019.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.930.657 30.353.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 74.358.011 48.376.471
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.556.911 -2.797.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.731.757 75.932.882
Finansman Giderleri
20 -109.171.640 -48.051.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.560.117 27.881.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.484.582 -6.243.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.112.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 627.505 -6.243.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.075.535 21.637.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.075.535 21.637.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.075.535 21.637.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,56200000 0,36800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.349.978 -3.573.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.349.978 -3.573.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.337.495 893.288
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-6.687.473 -4.466.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.349.978 -3.573.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.725.557 18.064.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.725.557 18.064.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822290


BIST'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9818 30,9889 % 0,00  
Euro 33,6152 33,6434 % 0,01  
Sterlin 39,1073 39,3034 % 0,15  
Frank 35,0550 35,2662 % -0,14  
Riyal 8,2365 8,2778 % -0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,74 22,77 % 0,66  
Platin 902,20 903,48 % 0,66  
Paladyum 967,91 971,04 % 0,66  
Brent Pet. 83,56 83,56 % 0,66  
Altın Ons 2.024,46 2.024,70 % 0,66