***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 21:22
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 0 123.850.002
Transferler
14 21.637.496 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.803.006 3.817.207 2.014.201 0 2.014.201
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 0 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.487.675 10.037.476 55.160.187 3.817.207 115.564.203 0 115.564.203
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 0 141.275.558
Transferler
14 300.561 32.774.974 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.299.882 3.809.977 2.510.095 0 2.510.095
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.334.530 12.480.230 85.792.968 3.809.977 143.785.653 0 143.785.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.877.137 69.492.262
Dönem Karı (Zararı)
3.809.977 3.817.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.809.977 3.817.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.561.516 35.655.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 18.579.581 15.721.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.546 88.634
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 88.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.881.215 8.753.039
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 4.881.215 8.753.039
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.743.888 7.693.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,20 11.743.888 7.693.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 11.358.294 2.175.185
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.172.035 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.172.035 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.927.973 1.223.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.273.673 38.260.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.232.916 -8.964.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-890.747 -592.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -107.002.960 -33.790.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.086.422 6.373.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 98.995.370 69.220.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.944.002 6.015.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.097.820 77.732.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.837.964 -7.849.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -9.382.719 -390.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.442.400 10.651.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.551.278
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 2.551.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -8.399.730 -8.352.942
Alınan Faiz
19 12.290.852 19.004.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.239.516 -195.327.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.622.653 -1.978.924
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 1.622.653 -1.978.924
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6,23 0 -157.697.444
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.827.429 -8.953.429
Ödenen Faiz
20 -24.034.740 -26.697.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.080.021 -115.184.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 3.080.021 -115.184.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 402.750.436 273.895.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 405.830.457 158.711.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 405.830.457 402.750.436
Ticari Alacaklar
67.924.479 62.616.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 1.352.133 492.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.572.346 62.123.885
Diğer Alacaklar
41.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.691
Stoklar
7 403.332.968 296.428.554
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.427.719 6.103.547
Diğer Dönen Varlıklar
600.000 0
ARA TOPLAM
893.157.314 767.898.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
893.157.314 767.898.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.665.461 2.416.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.665.461 2.416.405
Maddi Duran Varlıklar
9 177.482.830 174.410.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 166.600.560 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 35.676.610 38.323.354
Peşin Ödenmiş Giderler
8 266.733 504.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 137.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.692.194 372.747.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.275.849.508 1.140.646.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.730.741 57.312.498
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.346 190.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 190.346 190.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.540.395 57.122.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 59.540.395 57.122.098
Ticari Borçlar
848.837.471 751.694.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 169.139.604 150.930.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 679.697.867 600.763.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 15.416.380 13.237.201
Diğer Borçlar
3.817.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.817.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.173.105 1.702.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.924.689 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.172.264 28.858.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.955.196 11.717.973
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.217.068 17.140.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.998.439 7.319.374
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.984.439 7.305.374
ARA TOPLAM
979.070.425 860.710.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.070.425 860.710.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.103.708 115.096.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
573.493 579.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 573.493 579.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.530.215 114.517.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 126.530.215 114.517.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 839.077 971.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.876.825 22.592.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 24.876.825 22.592.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 173.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.993.430 138.660.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.063.855 999.371.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.785.653 141.275.558
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.334.530 -17.034.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.334.530 -17.034.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -18.334.530 -17.034.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.480.230 12.179.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 85.792.968 53.017.994
Net Dönem Karı veya Zararı
3.809.977 33.075.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.785.653 141.275.558
TOPLAM KAYNAKLAR
1.275.849.508 1.140.646.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.177.770.984 1.023.644.702
Satışların Maliyeti
15 -1.046.348.457 -905.558.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.422.527 118.086.442
BRÜT KAR (ZARAR)
131.422.527 118.086.442
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -14.359.900 -11.165.408
Pazarlama Giderleri
16,17 -84.021.675 -64.360.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.203.129 7.726.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -20.211.291 -36.600.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.032.790 13.686.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 13.673.199 19.004.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -77.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.628.163 32.690.239
Finansman Giderleri
20 -24.034.740 -26.697.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.593.423 5.992.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.783.446 -2.175.185
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.146.860 -3.326.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -636.586 1.151.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.809.977 3.817.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.809.977 3.817.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.809.977 3.817.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 0,06500000 0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.299.882 -1.803.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.624.853 -2.253.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 324.971 450.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 324.971 450.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.299.882 -1.803.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.510.095 2.014.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.510.095 2.014.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840953


BIST
'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8959 30,9045 % -0,02  
Euro 33,4186 33,4757 % 0,08  
Sterlin 38,8812 39,0762 % -0,06  
Frank 34,9010 35,1113 % -0,09  
Riyal 8,2132 8,2544 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,03 % 0,66  
Platin 903,47 910,02 % 0,66  
Paladyum 973,44 976,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.024,09 2.024,62 % 0,66