***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 19:36
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Transferler
14 526.888 32.548.647 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.299.882 3.809.977 2.510.095 2.510.095
Dönem Sonu Bakiyeler
14 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.334.530 12.706.557 85.566.641 3.809.977 143.785.653 143.785.653
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 38.188.391 -38.188.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -370.917 442.947 72.030 -17.863 54.167
Dönem Sonu Bakiyeler
14 60.000.000 -13.533.492 -22.336.695 12.706.557 115.486.148 442.947 152.765.465 -18.535 152.746.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.845.818 27.877.137
Dönem Karı (Zararı)
425.084 3.809.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
425.084 3.809.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.331.080 43.561.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 21.118.823 18.579.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
439.092 98.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 439.092
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 10.319.022 4.881.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 14.748.318 11.743.888
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 19.921 11.358.294
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 241.118 -1.172.035
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 241.118 -1.172.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.444.786 -1.927.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.936.275 -5.273.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.255.379 -5.232.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.443.539 -890.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.569.540 -107.002.960
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
426.187 -9.086.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.150.551 98.995.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.755.445 17.944.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.180.111 42.097.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -8.911.063 -4.837.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -6.754.644 -9.382.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.342.327 9.780.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.551.278
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.551.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.759.043 -5.061.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.759.043 -5.061.613
Alınan Faiz
19 12.101.370 12.290.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.829.167 -34.577.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.601.693 -2.369.007
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -1.601.693 -2.369.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.406.601 -8.827.429
Ödenen Faiz
20 -15.820.873 -23.381.197
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -73.332.658 3.080.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -73.332.658 3.080.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.788.478 402.750.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 427.455.820 405.830.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 427.455.820 500.788.478
Ticari Alacaklar
129.269.179 95.999.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 5.077.798 2.751.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.191.381 93.248.303
Diğer Alacaklar
735.477 239.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 154.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 581.382 239.758
Stoklar
7 578.065.779 437.496.239
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.523.804 18.688.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
119.484
Diğer Dönen Varlıklar
13 632.237 4.205
ARA TOPLAM
1.154.801.780 1.053.216.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.154.801.780 1.053.216.758
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.650.706 3.176.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.650.706 3.176.823
Maddi Duran Varlıklar
9 235.097.175 240.562.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 189.015.833 184.142.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 121.944 383.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.812.181 3.739.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
466.336.243 466.864.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.621.138.023 1.520.081.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.749.711 70.982.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.037 223.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
251.037 223.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.498.674 70.758.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 73.498.674 70.758.843
Ticari Borçlar
1.148.693.934 1.055.609.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 198.843.767 229.915.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 949.850.167 825.693.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 18.755.164 14.492.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.004.234 6.822.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.635.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.772.312 32.767.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 17.140.564 13.914.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 24.631.748 18.852.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.382.049 11.235.133
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 77.034 24.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.305.015 11.210.633
ARA TOPLAM
1.295.357.404 1.198.545.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.295.357.404 1.198.545.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.111.523 137.193.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
720.114 651.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
720.114 651.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.391.409 136.542.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 139.391.409 136.542.071
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 309.134 441.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.613.032 31.207.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.613.032 31.207.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.033.689 168.842.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.468.391.093 1.367.388.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.765.465 152.693.435
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.336.695 -21.965.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.336.695 -21.965.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -22.336.695 -21.965.778
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.706.557 12.706.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 115.486.148 77.297.757
Net Dönem Karı veya Zararı
14 442.947 38.188.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.535 -672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.746.930 152.692.763
TOPLAM KAYNAKLAR
1.621.138.023 1.520.081.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.446.755.659 1.177.770.984
Satışların Maliyeti
15 -1.272.570.529 -1.046.348.457
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.185.130 131.422.527
BRÜT KAR (ZARAR)
174.185.130 131.422.527
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -19.927.728 -14.359.900
Pazarlama Giderleri
16,17 -103.011.133 -84.021.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.391.657 3.203.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -47.254.993 -20.211.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.382.933 16.032.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 12.152.879 13.673.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -241.118 -77.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.294.694 29.628.163
Finansman Giderleri
20 -26.849.688 -24.034.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
445.006 5.593.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.922 -1.783.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.146.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -19.922 -636.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
425.084 3.809.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
425.084 3.809.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.863 0
Ana Ortaklık Payları
442.947 3.809.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,00700000 0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-370.917 -1.299.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -463.646 -1.624.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 92.729 324.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 92.729 324.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-370.917 -1.299.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.167 2.510.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.863 0
Ana Ortaklık Payları
72.030 2.510.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935434


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66