***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 18:34
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 33.075.535 -33.075.535 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.486.582 11.203.609 9.717.027 9.717.027
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.521.230 12.179.669 77.824.645 11.203.609 142.723.701 142.723.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 38.188.391 -38.188.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -871.183 6.273.424 5.402.241 -24.079 5.378.162
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -22.836.961 12.706.557 96.243.622 6.273.424 138.853.150 -24.751 138.828.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.374.119 96.618.884
Dönem Karı (Zararı)
6.249.345 11.203.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.249.345 11.203.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.644.697 72.540.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 42.880.657 36.393.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
318.842 1.726.035
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 318.842 1.726.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 20.188.107 15.825.358
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
5.701.392 -8.753.628
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 30.447.424 22.634.206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 28.388 2.970.591
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 1.079.887 1.744.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.079.887 1.744.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.844.140 27.482.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.648.225 -23.104.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.138.508 -1.434.191
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.964.602 -89.023.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.010.243 -5.156.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.683.420 123.359.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.213.532 22.841.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.049.902 111.227.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -18.803.895 -12.023.817
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.871.888 -2.584.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.073.481 -583.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.547.909 99.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.393.911 -24.786.514
Alınan Faiz
19 24.772.521 24.103.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.745.198 -54.487.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-224.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.629.908 -138.453
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.629.908 -138.453
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.785.495 -28.353.579
Ödenen Faiz
20 -33.105.702 -25.995.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.444.560 41.548.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -67.444.560 41.548.014
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.788.478 402.750.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 433.343.918 444.298.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 433.343.918 500.788.478
Ticari Alacaklar
156.852.961 95.999.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 4.849.757 2.751.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 152.003.204 93.248.303
Diğer Alacaklar
3.583.663 239.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 224.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.359.570 239.758
Stoklar
7 535.141.999 437.496.239
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.906.725 18.688.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.236.728
Diğer Dönen Varlıklar
1.242.884 4.205
ARA TOPLAM
1.147.308.878 1.053.216.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.147.308.878 1.053.216.758
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.956.840 3.176.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.956.840 3.176.823
Maddi Duran Varlıklar
9 240.820.482 240.562.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 188.276.198 184.142.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 38.050.977 34.859.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8 154.967 383.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.928.781 3.739.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.188.245 466.864.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.622.497.123 1.520.081.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.714.115 70.982.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.989 223.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 250.989 223.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.463.126 70.758.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 73.463.126 70.758.843
Ticari Borçlar
1.150.222.443 1.055.609.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 203.941.327 229.915.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 946.281.116 825.693.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.144.049 14.492.875
Diğer Borçlar
23 19.242.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 19.242.527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.388.208 6.822.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.635.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.044.557 32.767.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 17.667.989 13.914.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 25.376.568 18.852.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.264.627 11.235.133
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 75.964 24.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.188.663 11.210.633
ARA TOPLAM
1.311.020.526 1.198.545.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.311.020.526 1.198.545.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.803.669 137.193.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.408 651.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 709.408 651.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.094.261 136.542.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 138.094.261 136.542.071
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 176.648 441.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.667.881 31.207.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.667.881 31.207.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.648.198 168.842.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.483.668.724 1.367.388.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.853.150 152.693.435
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.836.961 -21.965.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.836.961 -21.965.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -22.836.961 -21.965.778
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.706.557 12.706.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 96.243.622 77.297.757
Net Dönem Karı veya Zararı
6.273.424 38.188.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.751 -672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.828.399 152.692.763
TOPLAM KAYNAKLAR
1.622.497.123 1.520.081.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.075.766.188 2.506.006.298 1.629.010.529 1.328.235.314
Satışların Maliyeti
15 -2.718.997.755 -2.238.621.226 -1.446.427.226 -1.192.272.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.768.433 267.385.072 182.583.303 135.962.545
BRÜT KAR (ZARAR)
356.768.433 267.385.072 182.583.303 135.962.545
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -39.687.131 -29.728.121 -19.759.403 -15.368.221
Pazarlama Giderleri
16,17 -212.622.912 -166.947.089 -109.611.779 -82.925.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 27.199.003 6.662.988 15.807.346 3.459.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -94.117.321 -41.629.227 -46.862.328 -21.417.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.540.072 35.743.623 22.157.139 19.710.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 25.037.493 26.912.872 12.884.614 13.239.673
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.079.887 -1.744.760 -838.769 -1.666.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.497.678 60.911.735 34.202.984 31.283.572
Finansman Giderleri
20 -55.219.945 -46.737.535 -28.370.257 -22.702.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.277.733 14.174.200 5.832.727 8.580.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.388 -2.970.591 -8.466 -1.187.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.542.747 -2.395.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -28.388 572.156 -8.466 1.208.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.249.345 11.203.609 5.824.261 7.393.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.249.345 11.203.609 5.824.261 7.393.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.079 -6.216
Ana Ortaklık Payları
6.273.424 11.203.609 5.830.477 7.393.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,10600000 0,19000000 0,09900000 0,12500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-871.183 -1.486.582 -500.266 -186.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.088.979 -1.858.227 -625.333 -233.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 217.796 371.645 125.067 46.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 217.796 371.645 125.067 46.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-871.183 -1.486.582 -500.266 -186.699
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.378.162 9.717.027 5.323.995 7.206.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.079 0 -6.216 0
Ana Ortaklık Payları
5.402.241 9.717.027 5.330.211 7.206.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958397


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
CRFSA 179,30 649.208.942 % 10,00  
TETMT 13.147,50 117.444.793 % 10,00  
SAMAT 67,10 170.634.241 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5200 31,5276 % 0,52  
Euro 34,2668 34,2823 % 0,71  
Sterlin 39,8770 40,0770 % 0,76  
Frank 35,4539 35,6674 % 0,25  
Riyal 8,3803 8,4223 % 0,51  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,47 23,49 % 0,66  
Platin 894,18 896,01 % 0,66  
Paladyum 949,94 953,91 % 0,66  
Brent Pet. 83,40 83,40 % 0,66  
Altın Ons 2.101,19 2.101,57 % 0,66