***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 19:36
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Transferler
14 33.075.535 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.186.576 19.464.050 17.277.474 17.277.474
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
14 1.250 1.250
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -19.221.224 12.179.669 77.824.645 19.464.050 150.284.148 1.250 150.285.398
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 38.188.391 -38 -3.227.429 21.414.763 18.187.334 -22.699 18.164.635
Kar Payları
14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -25.193.207 12.706.557 96.243.622 21.414.763 151.638.243 -23.371 151.614.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.806.025 149.153.932
Dönem Karı (Zararı)
21.392.064 19.464.050
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.392.064 19.464.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.609.379 111.877.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 67.147.325 56.242.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
559.001 1.291.188
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.240.159 565.153
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.681.158 726.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 29.511.872 26.362.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 46.331.199 34.966.418
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.764.978 5.138.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 1.114.404 2.236.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.114.404 2.236.573
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.180.600 -14.359.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.004.778 40.528.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.551.484 -26.867.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.924.342 -2.333.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-104.108.352 -111.975.420
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.292.617 -21.805.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.727.863 197.122.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.153.710 6.387.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
247.006.221 171.869.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -26.603.351 -17.594.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.596.845 -5.121.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.133.702 -2.953.854
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
1.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.513.389 238.235
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.513.389 238.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.687.216 -36.371.555
Alınan Faiz
19 40.040.125 33.178.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.668.729 -83.752.560
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.819.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.645.574 -2.390.849
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -3.645.574 -2.390.849
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.781.782 -44.892.301
Ödenen Faiz
20 -52.421.954 -36.469.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.003.594 62.447.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 60.003.594 62.447.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.788.478 402.750.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 560.792.072 465.197.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 560.792.072 500.788.478
Ticari Alacaklar
153.326.430 95.999.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 4.468.161 2.751.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 148.858.269 93.248.303
Diğer Alacaklar
6.019.823 239.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 2.819.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.200.404 239.758
Stoklar
7 543.285.749 437.496.239
Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.199.333 18.688.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.731.477
Diğer Dönen Varlıklar
1.844.239 4.205
ARA TOPLAM
1.293.199.123 1.053.216.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.293.199.123 1.053.216.758
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.300.485 3.176.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.300.485 3.176.823
Maddi Duran Varlıklar
9 249.997.568 240.562.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 189.508.698 184.142.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 38.921.190 34.859.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8 165.219 383.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.781.252 3.739.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
485.674.412 466.864.539
TOPLAM VARLIKLAR
1.778.873.535 1.520.081.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.564.322 70.982.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.116 223.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 251.116 223.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.313.206 70.758.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 75.313.206 70.758.843
Ticari Borçlar
1.272.889.177 1.055.609.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 212.848.234 229.915.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.060.040.943 825.693.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 18.466.651 14.492.875
Diğer Borçlar
23 19.242.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 19.242.527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.051.006 6.822.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.769.792 6.635.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.598.297 32.767.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.677.184 13.914.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 26.921.113 18.852.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.553.291 11.235.133
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 75.027 24.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.478.264 11.210.633
ARA TOPLAM
1.453.135.063 1.198.545.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.453.135.063 1.198.545.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.697.081 137.193.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
698.517 651.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 698.517 651.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.998.564 136.542.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 137.998.564 136.542.071
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 44.162 441.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.382.357 31.207.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 35.382.357 31.207.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.123.600 168.842.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.258.663 1.367.388.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.638.243 152.693.435
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.193.207 -21.965.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.193.207 -21.965.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -25.193.207 -21.965.778
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.706.557 12.706.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 96.243.622 77.297.757
Net Dönem Karı veya Zararı
21.414.763 38.188.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.371 -672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.614.872 152.692.763
TOPLAM KAYNAKLAR
1.778.873.535 1.520.081.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.937.073.831 3.887.276.427 1.861.307.643 1.381.270.129
Satışların Maliyeti
15 -4.366.898.702 -3.476.568.891 -1.647.900.947 -1.237.947.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
570.175.129 410.707.536 213.406.696 143.322.464
BRÜT KAR (ZARAR)
570.175.129 410.707.536 213.406.696 143.322.464
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -61.199.347 -43.065.040 -21.512.216 -13.336.919
Pazarlama Giderleri
16,17 -326.767.852 -252.912.142 -114.144.940 -85.965.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 42.227.571 10.004.517 15.028.568 3.341.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -149.460.522 -65.864.883 -55.343.201 -24.235.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.974.979 58.869.988 37.434.907 23.126.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 40.437.583 36.113.397 15.400.090 9.200.525
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.114.404 -2.236.573 -34.517 -491.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.298.158 92.746.812 52.800.480 31.835.078
Finansman Giderleri
20 -86.371.324 -68.144.633 -31.151.379 -21.407.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.926.834 24.602.179 21.649.101 10.427.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.534.770 -5.138.129 -6.506.382 -2.167.538
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.769.792 -5.677.952 -4.769.792 -2.135.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.764.978 539.823 -1.736.590 -32.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.392.064 19.464.050 15.142.719 8.260.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.392.064 19.464.050 15.142.719 8.260.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.699 1.380
Ana Ortaklık Payları
21.414.763 19.464.050 15.141.339 8.260.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,36400000 0,33100000 0,25700000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.227.429 -2.186.576 -2.356.246 -699.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -4.034.286 -2.733.220 -2.945.307 -874.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
806.857 546.644 589.061 174.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 806.857 546.644 589.061 174.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.227.429 -2.186.576 -2.356.246 -699.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.164.635 17.277.474 12.786.473 7.560.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.699 1.380
Ana Ortaklık Payları
18.187.334 17.277.474 12.785.093 7.560.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976579


BIST'
17:488.945
Değişim :  -1,68% |  -152,53
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.911
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
TMSN 160,60 399.072.906 % 10,00  
BSOKE 19,91 194.000.049 % 10,00  
SAMAT 67,10 170.171.788 % 10,00  
OZSUB 38,28 56.434.322 % 10,00  
BANVT 181,50 132.939.376 % 10,00  
17:44 Alış Satış %  
Dolar 31,5190 31,5221 % 0,51  
Euro 34,2668 34,2827 % 0,72  
Sterlin 39,8749 40,0748 % 0,76  
Frank 35,4643 35,6780 % 0,28  
Riyal 8,3811 8,4232 % 0,52  
17:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,50 23,53 % 0,66  
Platin 897,55 899,26 % 0,66  
Paladyum 958,08 962,59 % 0,66  
Brent Pet. 83,87 83,87 % 0,66  
Altın Ons 2.100,90 2.101,25 % 0,66