***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2022 20:55
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 38.188.391 -38.188.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -871.183 6.273.424 5.402.241 -24.079 5.378.162
Kar Payları
14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -22.836.961 12.706.557 96.243.622 6.273.424 138.853.150 -24.751 138.828.399
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 14.330.810 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890
Transferler
14 82.267.890 -82.267.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -630.098 61.476.150 60.846.052 -3.632 60.842.420
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -22.196.670 14.330.810 176.887.259 61.476.150 276.964.057 -26.747 276.937.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.003.778 35.374.119
Dönem Karı (Zararı)
61.472.518 6.249.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.472.518 6.249.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.199.414 100.644.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 62.670.034 42.880.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-24.500.000 318.842
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.500.000 318.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 95.905.601 20.188.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 28.226.681 30.447.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 33.899.777 28.388
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 700.303 1.079.887
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
37.297.018 5.701.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-298.232.694 -43.844.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.808.961 -70.648.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.027.432 -5.138.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853.991.180 -97.964.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.950.821 4.010.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
709.322.653 123.683.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.223.047 2.213.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.560.762 63.049.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -37.948.898 -18.803.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.494.118 -8.871.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.879.583 -29.073.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.547.909
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.547.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.441.192 -58.393.911
Alınan Faiz
19 31.561.609 24.772.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.664.381 -73.745.198
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -224.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.799.555 -2.629.908
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.799.555 -2.629.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.579.686 -37.785.495
Ödenen Faiz
20 -59.285.140 -33.105.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-219.547.742 -67.444.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -219.547.742 -67.444.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 585.389.621 500.788.478
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 365.841.879 433.343.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 365.841.879 585.389.621
Ticari Alacaklar
309.394.375 173.585.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 8.649.603 6.872.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 300.744.772 166.713.390
Diğer Alacaklar
1.754.154 1.505.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 0 1.426.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.754.154 78.260
Stoklar
7 1.612.049.045 733.557.865
Peşin Ödenmiş Giderler
8 88.986.620 42.870.580
Diğer Dönen Varlıklar
23.899.961 3.960.365
ARA TOPLAM
2.401.926.034 1.540.869.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.401.926.034 1.540.869.062
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.326.328 4.487.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.326.328 4.487.429
Maddi Duran Varlıklar
9 390.755.270 299.449.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 248.087.783 197.184.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 53.075.031 58.900.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 165.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 52.627.692 37.441.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
752.872.104 597.627.987
TOPLAM VARLIKLAR
3.154.798.138 2.138.497.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.396.177 77.947.066
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.447 251.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 300.447 251.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.095.730 77.695.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 99.095.730 77.695.818
Ticari Borçlar
2.330.424.859 1.540.384.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 243.577.574 244.734.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.086.847.285 1.295.649.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 59.703.022 19.589.604
Diğer Borçlar
617.924 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,23 617.924 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 20.796.633 10.182.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 14.939.680 21.505.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.066.459 54.698.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 55.943.584 27.703.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.122.875 26.995.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.040.011 6.008.709
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 72.667 22.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 6.967.344 5.986.344
ARA TOPLAM
2.632.984.765 1.730.315.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.632.984.765 1.730.315.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
180.649.775 143.913.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
789.926 686.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 789.926 686.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.859.849 143.226.895
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 179.859.849 143.226.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.778.460 5.932.203
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.447.828 42.240.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 58.447.828 42.240.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.876.063 192.086.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.877.860.828 1.922.402.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.964.057 216.118.005
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.196.670 -21.566.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.196.670 -21.566.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -22.196.670 -21.566.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.330.810 14.330.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 176.887.259 94.619.369
Net Dönem Karı veya Zararı
61.476.150 82.267.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.747 -23.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.937.310 216.094.890
TOPLAM KAYNAKLAR
3.154.798.138 2.138.497.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.495.924.408 3.075.766.188 3.147.837.902 1.629.010.529
Satışların Maliyeti
15 -4.645.182.416 -2.718.997.755 -2.659.225.374 -1.446.427.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
850.741.992 356.768.433 488.612.528 182.583.303
BRÜT KAR (ZARAR)
850.741.992 356.768.433 488.612.528 182.583.303
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -99.072.332 -39.687.131 -51.818.076 -19.759.403
Pazarlama Giderleri
16,17 -453.487.055 -212.622.912 -254.516.254 -109.611.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 35.719.954 27.199.003 21.411.467 15.807.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -177.778.966 -94.117.321 -105.053.740 -46.862.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.123.593 37.540.072 98.635.925 22.157.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 33.563.876 25.037.493 13.953.031 12.884.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -700.303 -1.079.887 -700.303 -838.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.987.166 61.497.678 111.888.653 34.202.984
Finansman Giderleri
20 -93.614.871 -55.219.945 -55.021.115 -28.370.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.372.295 6.277.733 56.867.538 5.832.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.899.777 -28.388 -20.441.210 -8.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -48.928.635 0 -19.778.335 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 15.028.858 -28.388 -662.875 -8.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.472.518 6.249.345 36.426.328 5.824.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.472.518 6.249.345 36.426.328 5.824.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.632 -24.079 0 -6.216
Ana Ortaklık Payları
61.476.150 6.273.424 36.426.328 5.830.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 1,02500000 0,10600000 0,60700000 0,09900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 157.525 217.796 800.931 125.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -787.623 -1.088.979 -4.004.647 -625.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2 330.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056086


BIST
'
18:109.312
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
AYES 38,52 2.682.650 % 0,00  
CASA 101,20 5.926.364 % 0,00  
ATLAS 5,68 23.585.969 % 0,00  
ATSYH 48,60 4.878.944 % 0,00  
AVTUR 10,71 15.437.669 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 31,0249 31,0327 % 0,09  
Euro 33,6923 33,7488 % 0,53  
Sterlin 39,1508 39,3471 % 0,26  
Frank 35,2273 35,4395 % 0,35  
Riyal 8,2539 8,2953 % 0,14  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,98 % 0,66  
Platin 890,02 892,90 % 0,66  
Paladyum 956,63 960,66 % 0,66  
Brent Pet. 83,30 83,30 % 0,66  
Altın Ons 2.029,93 2.030,31 % 0,66