***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 20:15
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 40.000.000 -58.309 9.835.479 73.476.907 10.886.812 134.428.886 134.428.886
Transferler
14 0 7.000 10.879.812 10.886.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 -507.051 14.375.170 13.868.119 13.868.119
Kar Payları
14 0 -2.070.000 -2.070.000 -2.070.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 146.227.005
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 146.227.005
Transferler
14 0 195.000 14.180.170 -14.375.170 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 0 -5.989.717 1.376.142 -4.613.575 -4.613.575
Kar Payları
14 -3.950.000 -3.950.000 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 137.663.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.388.928 49.574.781
Dönem Karı (Zararı)
1.376.142 14.375.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.455.215 40.495.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 18.385.247 17.905.982
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 3.609.839 2.121.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 13.711.368 10.243.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 9.818.291 9.363.245
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 515.011 3.758.044
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 40.593 262.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
374.866 -3.159.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.918.072 5.543.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.817.528 -34.689.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.034 6.108.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 7.672.072 -34.082.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
183.516 1.958.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -33.700.468 63.841.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
909.458 2.408.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.749.429 60.414.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.977.792 -9.002.705
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.382.709 -1.836.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.372.645 -8.791.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 1.630.040 1.232.228
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -8.563.250 -10.635.662
Alınan Faiz
19 2.560.565 612.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.174.981 -15.520.904
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.999.682
Kredilerden Nakit Girişleri
39.999.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.999.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.999.682
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.846.125 -3.475.286
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000 -2.070.000
Ödenen Faiz
20 -12.378.856 -9.975.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.841.302 25.262.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.841.302 25.262.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 51.487.889 26.225.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.329.191 51.487.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 79.329.191 51.487.889
Ticari Alacaklar
102.049.433 152.208.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 23 3.569.501 186.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.479.932 152.022.064
Diğer Alacaklar
2.330.829 211.586
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.979.058 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 351.771 211.586
Stoklar
7 248.831.324 256.503.396
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.760.443 6.915.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.054.352
ARA TOPLAM
441.355.572 467.326.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.355.572 467.326.707
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
934.009 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 934.009 0
Diğer Alacaklar
831.690 503.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 831.690 503.280
Maddi Duran Varlıklar
9 104.084.374 104.625.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.621.817 27.222.162
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.381.066 4.892.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.852.956 137.243.590
TOPLAM VARLIKLAR
579.208.528 604.570.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.063.012 4.034.356
Ticari Borçlar
392.161.182 421.621.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 23 124.341.154 96.033.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 267.820.028 325.588.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 6.003.969 4.563.880
Ertelenmiş Gelirler
8 915.738 2.128.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
289.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.104.007 3.992.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.865.020 3.096.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.238.987 896.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.981.704 3.048.286
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.971.704 3.038.286
ARA TOPLAM
414.229.612 439.679.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.229.612 439.679.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.706.151 8.229.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.872.516 3.676.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.872.516 3.676.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.736.819 6.758.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.315.486 18.664.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
441.545.098 458.343.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.663.430 146.227.005
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.555.077 -565.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.555.077 -565.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 9.842.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 92.804.889 82.574.719
Net Dönem Karı veya Zararı
1.376.142 14.375.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.663.430 146.227.005
TOPLAM KAYNAKLAR
579.208.528 604.570.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.793.159.503 2.563.776.717
Satışların Maliyeti
15 -2.552.611.137 -2.329.373.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.548.366 234.403.409
BRÜT KAR (ZARAR)
240.548.366 234.403.409
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -25.213.441 -25.868.361
Pazarlama Giderleri
16-17 -166.116.367 -155.402.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.843.987 18.040.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -50.905.216 -42.918.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.157.329 28.254.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.560.705 635.085
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.448.025 -780.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.270.009 28.108.832
Finansman Giderleri
20 -12.378.856 -9.975.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.891.153 18.133.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-515.011 -3.758.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.038.878 -2.126.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 523.867 -1.631.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.376.142 14.375.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.376.142 14.375.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.376.142 14.375.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 0,03440000 0,35940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.989.717 -507.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.487.146 -633.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.497.429 126.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.497.429 126.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.989.717 -507.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.613.575 13.868.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.613.575 13.868.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590072


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66