***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 21:53
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005
Transferler
14 14.375.170 -14.375.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 3.534.741 3.534.741
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 96.949.889 3.534.741 149.761.746 0 149.761.746
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430
Diğer Düzeltmeler
-1.381.751 -1.381.751
Transferler
1.376.142 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-513.402 -19.399.224 -19.912.626
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -1.381.751 -7.068.479 10.037.476 94.181.031 -19.399.224 116.369.053 0 116.369.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.885.840 12.965.021
Dönem Karı (Zararı)
-19.399.224 3.534.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.399.224 3.534.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.347.310 11.151.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 4.884.261 4.537.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 827.261
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
827.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.447.372 3.736.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11-12 3.447.372 3.736.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.644.879 2.314.095
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 1.644.879 2.314.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -6.078.848 909.619
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -18.767 199
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.358.848 -346.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.137.023 1.640.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.224.973 -8.458.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.192.869 -4.808.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.553.321 32.514.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
234.845 151.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 43.811.423 -21.045.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.611.972 3.287.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.085.109 16.326.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.253.621 -2.921.113
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.054.352 -440.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.941 -1.791.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.522.720 -1.995.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-19 20.832 77.455
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-19 -2.543.552 -2.073.293
Alınan Faiz
19 1.513.779 204.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.170.025 -3.491.194
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.011.367 -973.072
Ödenen Faiz
20 -3.158.658 -2.518.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.706.874 7.682.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.706.874 7.682.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.329.191 51.487.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.036.065 59.169.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 127.036.065 79.329.191
Ticari Alacaklar
74.286.717 102.049.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 4.395.179 3.569.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.891.538 98.479.932
Diğer Alacaklar
1.913.303 2.330.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.627.021 1.979.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 286.282 351.771
Stoklar
7 251.384.645 248.831.324
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.743.068 6.760.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.743.068 6.760.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.054.352 2.054.352
Diğer Dönen Varlıklar
13 627.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 627.770
ARA TOPLAM
467.045.920 441.355.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
467.045.920 441.355.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
5 901.419 934.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 901.419 934.009
Diğer Alacaklar
6 859.141 831.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 859.141 831.690
Maddi Duran Varlıklar
9 104.290.027 104.084.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.688.182 27.621.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.688.182 27.621.817
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.118.770 4.381.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.470.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.327.919 137.852.956
TOPLAM VARLIKLAR
606.373.839 579.208.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.565.850 7.063.012
Ticari Borçlar
434.870.685 392.161.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 136.659.957 124.341.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 298.210.728 267.820.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.263.772 6.003.969
Ertelenmiş Gelirler
8 710.266 915.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.650.310 4.104.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.742.956 2.865.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.907.354 1.238.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
925.330 3.981.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 915.330 3.971.704
ARA TOPLAM
463.986.213 414.229.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.986.213 414.229.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.188.489 11.706.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.830.084 10.872.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 11.830.084 10.872.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.736.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.018.573 27.315.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
490.004.786 441.545.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.369.053 137.663.430
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.381.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -7.068.479 -6.555.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.068.479 -6.555.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.068.479 -6.555.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.181.031 92.804.889
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.399.224 1.376.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.369.053 137.663.430
TOPLAM KAYNAKLAR
606.373.839 579.208.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 598.098.407 639.334.688
Satışların Maliyeti
15 -557.784.871 -577.429.892
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.313.536 61.904.796
BRÜT KAR (ZARAR)
40.313.536 61.904.796
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -7.215.583 -6.519.390
Pazarlama Giderleri
16-17 -43.550.048 -40.858.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.002.543 4.848.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.417.768 -12.616.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.867.320 6.758.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.549.759 204.027
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.853 -199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.319.414 6.962.482
Finansman Giderleri
20 -3.158.658 -2.518.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.478.072 4.444.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 6.078.848 -909.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.325.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.078.848 416.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.399.224 3.534.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.399.224 3.534.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-19.399.224 3.534.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (TL) 22 -0,48500000 0,08840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-513.402 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-513.402 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 128.351 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-641.753 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-513.402 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.912.626 3.534.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.912.626 3.534.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604418


BIST'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9808 30,9877 % -0,05  
Euro 33,6188 33,6420 % 0,21  
Sterlin 39,1003 39,2964 % 0,13  
Frank 35,0363 35,2474 % -0,19  
Riyal 8,2364 8,2777 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,79 % 0,66  
Platin 902,10 902,87 % 0,66  
Paladyum 968,80 971,07 % 0,66  
Brent Pet. 83,60 83,60 % 0,66  
Altın Ons 2.023,08 2.023,35 % 0,66