***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 21:54
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 0 146.227.005
Transferler
14 195.000 14.180.170 -14.375.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -37.442 7.148.372 7.110.930 0 7.110.930
Kar Payları
14 -3.950.000 -3.950.000 0 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -602.802 10.037.476 92.804.889 7.148.372 149.387.935 0 149.387.935
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430
Transferler
14 1.376.142 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.023.424 -29.112.954 -30.136.378 0 -30.136.378
Sermaye Avansı
14 13.570.500 13.570.500 0 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14 -13.533.492 -13.533.492 0 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -13.533.492 -7.578.501 10.037.476 94.181.031 -29.112.954 107.564.060 0 107.564.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.793.899 35.422.031
Dönem Karı (Zararı)
-29.112.954 7.148.372
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.112.954 7.148.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.077.884 21.831.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 9.841.416 9.073.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.931.191 786.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 7.949.580 6.201.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 3.914.230 4.293.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 -4.571.845 -852.805
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 8.486.075 5.146.725
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -6.815.189 1.824.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -59.888 12.404
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
316.544 -361.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.474.822 13.587.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.676.454 -1.282.601
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 13.930.267 -15.513.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
484.796 475.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 54.526.000 36.573.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.473.203 -6.149.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.330.508 -516.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.330.508 -516.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.439.752 42.566.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.699.802 -5.519.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.053.949 -1.625.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.435.788 -1.821.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.291 529.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.291 529.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-19 -4.220.597 -3.203.670
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-125.894.327
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-125.894.327
Alınan Faiz
19 4.571.845 852.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.230.638 -11.184.076
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.744.563 -2.087.351
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000
Ödenen Faiz
20 -8.486.075 -5.146.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.872.527 22.416.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.872.527 22.416.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.329.191 51.487.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.456.664 73.904.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.456.664 79.329.191
Ticari Alacaklar
76.944.662 102.049.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 4.589.977 3.569.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.354.685 98.479.932
Diğer Alacaklar
125.587.855 2.330.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 125.328.454 1.979.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 259.401 351.771
Stoklar
7 234.901.057 248.831.324
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.878.110 6.760.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 403 2.054.352
ARA TOPLAM
474.768.751 441.355.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
474.768.751 441.355.572
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
868.829 934.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 868.829 934.009
Diğer Alacaklar
854.036 831.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 854.036 831.690
Maddi Duran Varlıklar
9 103.559.003 104.084.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.821.740 27.621.817
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.873.924 4.381.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.873.924 4.381.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.334.226 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.311.758 137.852.956
TOPLAM VARLIKLAR
614.080.509 579.208.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.023.002 7.063.012
Ticari Borçlar
447.446.787 392.161.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 131.381.630 124.341.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 316.065.157 267.820.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.999.941 6.003.969
Ertelenmiş Gelirler
8 1.315.721 915.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.457.842 4.104.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.539.969 2.865.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.917.873 1.238.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.565.941 3.981.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.551.941 3.971.704
ARA TOPLAM
480.809.234 414.229.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
480.809.234 414.229.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.641.590 11.706.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.065.625 10.872.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.065.625 10.872.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 4.736.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.707.215 27.315.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
506.516.449 441.545.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.564.060 137.663.430
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -7.578.501 -6.555.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.578.501 -6.555.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.181.031 92.804.889
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.112.954 1.376.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.564.060 137.663.430
TOPLAM KAYNAKLAR
614.080.509 579.208.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.325.363.278 1.348.912.921 727.264.871 709.578.233
Satışların Maliyeti
15 -1.227.355.970 -1.224.038.409 -669.571.099 -646.608.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.007.308 124.874.512 57.693.772 62.969.716
BRÜT KAR (ZARAR)
98.007.308 124.874.512 57.693.772 62.969.716
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -14.122.292 -12.230.277 -6.906.709 -5.710.887
Pazarlama Giderleri
16-17 -91.330.579 -81.906.983 -47.780.531 -41.048.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.518.219 8.776.410 1.515.676 3.928.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -29.827.735 -25.894.759 -12.409.967 -13.278.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.755.079 13.618.903 -7.887.759 6.860.249
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.631.733 852.805 3.081.974 648.778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -318.722 -351.645 -316.869 -351.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.442.068 14.120.063 -5.122.654 7.157.581
Finansman Giderleri
20 -8.486.075 -5.146.725 -5.327.417 -2.628.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.928.143 8.973.338 -10.450.071 4.528.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.815.189 -1.824.966 736.341 -915.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.115.277 -789.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.815.189 290.311 736.341 -126.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.112.954 7.148.372 -9.713.730 3.613.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.112.954 7.148.372 -9.713.730 3.613.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.112.954 7.148.372 -9.713.730 3.613.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar TL 22 -0,72780000 0,17870000 -0,24280000 0,09030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.023.424 -37.442 -510.022 -37.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.279.280 -46.802 -637.527 -46.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
255.856 9.360 127.505 9.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 255.856 9.360 127.505 9.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.023.424 -37.442 -510.022 -37.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.136.378 7.110.930 -10.223.752 3.576.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.136.378 7.110.930 -10.223.752 3.576.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623819


BIST
'
11:079.372
Değişim :  0,64% |  59,93
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:07
FONET 22,66 147.129.718 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
VBTYZ 37,72 225.090.501 % 9,97  
11:07 Alış Satış %  
Dolar 31,0318 31,0356 % 0,10  
Euro 33,8417 33,8874 % 0,94  
Sterlin 39,2159 39,4126 % 0,43  
Frank 35,2938 35,5064 % 0,54  
Riyal 8,2494 8,2908 % 0,08  
11:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,13 % 0,66  
Platin 895,08 895,93 % 0,66  
Paladyum 965,05 969,76 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.033,58 2.033,91 % 0,66