***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 21:38
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 146.227.005
Transferler
195.000 14.180.170 -14.375.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -116.711 11.607.361 11.490.650 11.490.650
Kar Payları
-3.950.000 -3.950.000 -3.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -682.071 10.037.476 92.804.889 11.607.361 153.767.655 153.767.655
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 137.663.430
Transferler
14 1.376.142 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.735.717 -30.567.955 -32.303.672 -32.303.672
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.533.492 -13.533.492 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.290.794 10.037.476 94.181.031 -30.567.955 105.396.766 105.396.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.497.630 71.523.594
Dönem Karı (Zararı)
-30.567.955 11.607.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.567.955 11.607.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.157.498 34.042.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 14.859.724 13.726.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 3.242.956 882.184
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.242.956 882.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 10.807.021 9.597.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-12 9.241.135 10.222.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-12 884.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 681.886 -625.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.916.817 6.853.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 4.916.817 6.853.797
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -6.946.503 3.013.359
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.888 36.820
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -59.888 36.820
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
337.371 -68.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
138.525.373 37.444.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.927.018 28.189.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.076.026 -3.418.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.322.508 -7.620.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
693.116 756.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 92.430.910 19.479.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.227.847 57.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.114.916 83.094.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -8.661.711 -9.506.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.044.425 -2.064.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-163.032.768 -8.296.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.562 539.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-19 163.562 539.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.640.884 -4.413.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-19 -9.714.577 -3.902.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -926.307 -511.155
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-161.685.686 -6.050.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-161.685.686 -6.050.125
Alınan Faiz
19 9.130.240 1.627.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.958.630 -15.812.575
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.911.573 -3.381.066
Ödenen Temettüler
14 -3.950.000
Ödenen Faiz
20 -14.047.057 -8.481.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.493.768 47.414.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.493.768 47.414.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.329.191 51.487.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.835.423 98.902.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.835.423 79.329.191
Ticari Alacaklar
53.293.001 102.049.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.576.689 3.569.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
51.716.312 98.479.932
Diğer Alacaklar
163.597.692 2.330.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 161.685.686 1.979.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.912.006 351.771
Stoklar
7 246.508.816 248.831.324
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.254.083 6.760.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 9.927 2.054.352
ARA TOPLAM
499.498.942 441.355.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.498.942 441.355.572
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
868.829 934.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 868.829 934.009
Diğer Alacaklar
853.831 831.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 853.831 831.690
Maddi Duran Varlıklar
9 110.681.535 104.084.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 28.205.342 27.621.817
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.665.809 4.381.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.643.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.918.959 137.852.956
TOPLAM VARLIKLAR
646.417.901 579.208.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.612.390 7.063.012
Ticari Borçlar
485.275.385 392.161.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-23 144.383.352 124.341.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 340.892.033 267.820.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 9.615.662 6.003.969
Ertelenmiş Gelirler
8 794.967 915.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.412.705 4.104.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.453.126 2.865.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.959.579 1.238.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.254.261 3.981.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.240.261 3.971.704
ARA TOPLAM
516.965.370 414.229.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.965.370 414.229.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.748.399 11.706.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.307.366 10.872.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.307.366 10.872.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.736.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.055.765 27.315.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
541.021.135 441.545.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.396.766 137.663.430
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.290.794 -6.555.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.290.794 -6.555.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.290.794 -6.555.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.181.031 92.804.889
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.567.955 1.376.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.396.766 137.663.430
TOPLAM KAYNAKLAR
646.417.901 579.208.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.066.648.064 2.106.322.959 741.284.786 757.410.038
Satışların Maliyeti
15 -1.901.110.598 -1.914.372.048 -673.754.628 -690.333.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.537.466 191.950.911 67.530.158 67.076.399
BRÜT KAR (ZARAR)
165.537.466 191.950.911 67.530.158 67.076.399
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -23.914.806 -18.711.118 -9.792.514 -6.480.841
Pazarlama Giderleri
16-17 -137.156.521 -124.689.693 -45.825.942 -42.782.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.063.611 11.879.106 2.545.392 3.102.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -44.868.557 -38.578.628 -15.040.822 -12.683.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.338.807 21.850.578 -583.728 8.231.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.190.128 1.627.852 4.558.395 775.047
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -318.722 -376.201 -24.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.467.401 23.102.229 3.974.667 8.982.166
Finansman Giderleri
20 -14.047.057 -8.481.509 -5.560.982 -3.334.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.514.458 14.620.720 -1.586.315 5.647.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.946.503 -3.013.359 131.314 -1.188.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.080.693 -965.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.946.503 67.334 131.314 -222.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 -0,76420000 0,29020000 -0,03640000 0,11150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.735.717 -116.711 -712.293 -79.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.169.646 -145.889 -890.366 -99.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
433.929 29.178 178.073 19.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 433.929 29.178 178.073 19.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.735.717 -116.711 -712.293 -79.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.303.672 11.490.650 -2.167.294 4.379.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.303.672 11.490.650 -2.167.294 4.379.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637133


BIST'
14:589.044
Değişim :  -0,59% |  -53,42
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
TMSN 160,60 378.554.489 % 10,00  
SAMAT 67,10 167.878.042 % 10,00  
BSOKE 19,91 159.331.445 % 10,00  
BANVT 181,50 93.787.822 % 10,00  
OZSUB 38,28 54.052.847 % 10,00  
14:58 Alış Satış %  
Dolar 31,5278 31,5342 % 0,54  
Euro 34,2447 34,2744 % 0,69  
Sterlin 39,8299 40,0296 % 0,64  
Frank 35,5189 35,7328 % 0,43  
Riyal 8,3772 8,4192 % 0,47  
14:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,15 % 0,66  
Platin 890,16 895,61 % 0,66  
Paladyum 961,95 965,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,25 83,25 % 0,66  
Altın Ons 2.082,13 2.082,46 % 0,66