***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 20:35
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 0 0 -382.517 -382.517 894.241 -461.762.738 -143.902.222 -364.056.139 -364.056.139
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.458.640 7.065.810 8.524.450 8.524.450
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-460.304.098 -136.836.412 -355.531.689 -355.531.689
Transferler
79.847 -136.916.259 136.836.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.175 -67.175 -131.979.330 -132.046.505 -132.046.505
Dönem Karı (Zararı)
-131.979.330 -131.979.330 -131.979.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.175 -67.175 -67.175 -67.175
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -449.692 -449.692 974.088 -597.220.357 -131.979.330 -487.578.194 -487.578.194
Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -449.692 -449.692 974.088 -605.744.807 -140.478.649 -504.601.963 -504.601.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.254.450 8.499.319 17.023.769 17.023.769
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-597.220.357 -131.979.330 -487.578.194 -487.578.194
Transferler
184.725 -132.164.055 131.979.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.972 -128.972 -58.663.366 -58.792.338 -58.792.338
Dönem Karı (Zararı)
-58.663.366 -58.663.366 -58.663.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.972 -128.972 -128.972 -128.972
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 -546.370.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016 Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.850.447 8.690.125
Dönem Karı (Zararı)
-58.663.366 -131.979.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-58.663.366 -131.979.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.268.475 94.515.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 33.870.079 23.564.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.450.013 13.897.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.403.355 -423.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.420.495 10.869.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.567.127 3.451.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.350.807 35.093.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.075.602 -1.372.362
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20,22 71.426.409 36.466.076
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.151.117 20.630.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
835.618 1.381.631
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-52.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.389.159 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.245.338 46.154.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.511.961 -7.353.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.434.769 -5.660.791
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.489.248 784.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.924.017 -6.445.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.104.549 -7.589.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.566.696 29.162.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.074.061 38.996.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-344.140 -1.400.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
240.806 -1.015.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -584.946 -384.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.850.447 8.690.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.111.562 -58.985.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.083.840 77.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.748
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.985.092 77.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -56.047.880 -60.435.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.261.740 -1.054.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.786.140 -59.380.831
Alınan Faiz
5.075.602 1.372.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.271.370 46.970.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
219.182.001 111.516.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.828.433 -32.350.503
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-157.787.824 -12.237.792
Ödenen Faiz
-41.837.114 -19.957.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.690.639 -3.325.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.690.639 -3.325.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 764.889 4.090.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.455.528 764.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2016 Önceki Dönem 31.05.2015 Bir Önceki Dönem 31.05.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.455.528 764.889
Finansal Yatırımlar
24.617.338 5.312.085
Ticari Alacaklar
39.993.681 14.556.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 73.772 431.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.919.909 14.125.173
Diğer Alacaklar
94.521.483 24.496.363
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 94.521.234 24.496.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 249 249
Stoklar
7 17.479.353 10.875.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.326.675 7.189.378
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.068.825 6.966.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.068.825 6.966.576
ARA TOPLAM
186.462.883 70.161.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.462.883 70.161.792
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
270.783 295.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 270.783 295.668
Diğer Alacaklar
610.529 251.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 610.529 251.502
Maddi Duran Varlıklar
10 9.144.139 2.486.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 71.761.438 76.880.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.871.396 28.856.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 505.223 688.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.163.546 109.459.710
TOPLAM VARLIKLAR
295.626.429 179.621.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 250.447.563 115.102.707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 21.239.541 10.527.889
Ticari Borçlar
127.054.039 70.296.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 127.054.039 70.296.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 108.926.663 84.189.071
Diğer Borçlar
408.233 1.053.896
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 408.233 1.053.896
Ertelenmiş Gelirler
12 44.244.864 35.614.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.318.229 377.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.091.977 187.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.091.977 187.997
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 26.245.216 20.380.568
ARA TOPLAM
581.976.325 337.730.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.976.325 337.730.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 186.140.203 145.971.003
Ticari Borçlar
5 3.172.245 13.362.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.172.245 13.362.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 46.521.733 46.964.435
Diğer Borçlar
25 0 83.361.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
83.361.611
Ertelenmiş Gelirler
12 20.291.141 31.491.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 745.516 1.387.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
745.516 1.387.367
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 3.149.798 6.929.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.020.636 329.468.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
841.996.961 667.199.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-546.370.532 -487.578.194
Ödenmiş Sermaye
16 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-578.664 -449.692
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-578.664 -449.692
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.158.813 974.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-729.384.412 -597.220.357
Net Dönem Karı veya Zararı
-58.663.366 -131.979.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-546.370.532 -487.578.194
TOPLAM KAYNAKLAR
295.626.429 179.621.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016 Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 407.548.058 222.818.633
Satışların Maliyeti
17 -336.548.798 -236.001.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.999.260 -13.182.943
BRÜT KAR (ZARAR)
70.999.260 -13.182.943
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.263.877 -14.913.801
Pazarlama Giderleri
18 -18.550.959 -13.169.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.492.686 8.998.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -33.430.223 -30.961.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.246.887 -63.229.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.246.887 -63.229.214
Finansman Gelirleri
21 13.080.190 4.342.300
Finansman Giderleri
22 -95.154.825 -71.710.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.827.748 -130.597.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-835.618 -1.381.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -699.723 -1.272.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -135.895 -109.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.663.366 -131.979.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.663.366 -131.979.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-58.663.366 -131.979.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

ürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,24440000 -0,54990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.972 -67.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.202 -48.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.770 -19.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.972 -67.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.792.338 -132.046.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-58.792.338 -132.046.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551661


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5797 32,5859 % 0,22  
Euro 34,7968 34,8046 % 0,41  
Sterlin 40,1314 40,3325 % 0,80  
Frank 35,5433 35,7215 % 0,55  
Riyal 8,6394 8,6827 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,92 26,95 % 0,66  
Platin 909,89 911,89 % 0,66  
Paladyum 1.000,20 1.004,19 % 0,66  
Brent Pet. 86,66 86,66 % 0,66  
Altın Ons 2.302,73 2.303,07 % 0,66