***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

06.10.2016 18:15
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.08.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -449.692 974.088 -597.220.357 -131.979.330 -487.578.194 -487.578.194
Transferler
-131.979.330 131.979.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.638 -16.509.881 -16.509.881 -16.509.881
Dönem Karı (Zararı)
245.638 -16.509.881 -16.509.881 -16.509.881
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -204.054 974.088 -729.199.687 -16.509.881 -504.088.075 -504.088.075
Cari Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 -546.370.532
Transferler
-58.663.366 58.663.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.549.741 38.549.741 38.549.741
Dönem Karı (Zararı)
38.549.741 38.549.741 38.549.741
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -788.047.778 38.549.741 -507.820.791 -507.820.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016 Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.08.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.610.417 -17.405.296
Dönem Karı (Zararı)
38.549.741 -16.509.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.729.107 -5.455.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.871.090 7.455.972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.306.545 -386.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.544.587 14.543.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.565.194 -1.609.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.109.781 16.153.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.623.460 9.309.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
848.393 387.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.464.968 -36.764.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.889.265 4.559.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.813.596 -15.398.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.665.853 -5.875.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.440.560 -900.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.434.790 24.488.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.618.009 2.702.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.903.175 -457.392
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.610.417 -17.405.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
28.640.035 34.278.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.538.676 55.514.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.463.835 -22.845.437
Alınan Faiz
3.565.194 1.609.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.175.620 -15.827.124
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.941.293 56.477.731
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.916.614 -19.558.300
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-52.769.856 -47.587.304
Ödenen Faiz
-11.430.443 -5.159.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.002 1.046.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.002 1.046.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.455.528 764.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.309.526 1.811.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2016 Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.309.526 2.455.528
Finansal Yatırımlar
24.537.424 24.617.338
Ticari Alacaklar
94.605.327 39.993.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 135.198 73.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
94.470.129 39.919.909
Diğer Alacaklar
147.290.532 94.521.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 147.290.283 94.521.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
249 249
Stoklar
15.038.793 17.479.353
Peşin Ödenmiş Giderler
9.364.535 4.326.675
Diğer Dönen Varlıklar
7.380.356 3.068.825
ARA TOPLAM
300.526.493 186.462.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.526.493 186.462.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
255.653 270.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
255.653 270.783
Diğer Alacaklar
611.593 610.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
611.593 610.529
Maddi Duran Varlıklar
9.087.310 9.144.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.337.304 71.761.438
Peşin Ödenmiş Giderler
28.266.708 26.871.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
505.223 505.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.063.829 109.163.546
TOPLAM VARLIKLAR
406.590.322 295.626.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 305.886.947 250.447.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.350.789 21.239.541
Ticari Borçlar
141.223.725 127.054.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.223.725 127.054.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.721.427 108.926.663
Diğer Borçlar
494.281 408.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
494.281 408.233
Ertelenmiş Gelirler
72.341.463 44.244.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
848.393 1.318.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.630.754 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.630.754 2.091.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.339.645 26.245.216
ARA TOPLAM
645.837.424 581.976.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.837.424 581.976.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 187.440.123 186.140.203
Ticari Borçlar
1.437.349 3.172.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.437.349 3.172.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
55.385.019 46.521.733
Ertelenmiş Gelirler
21.045.843 20.291.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
745.516 745.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
745.516 745.516
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.519.839 3.149.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.573.689 260.020.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
914.411.113 841.996.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-507.820.791 -546.370.532
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-578.664 -578.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-578.664 -578.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-578.664 -578.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.158.813 1.158.813
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-788.047.778 -729.384.412
Net Dönem Karı veya Zararı
38.549.741 -58.663.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-507.820.791 -546.370.532
TOPLAM KAYNAKLAR
406.590.322 295.626.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 31.08.2016 Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.08.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 148.580.279 111.658.572
Satışların Maliyeti
8 -80.161.372 -87.025.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.418.907 24.632.783
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
68.418.907 24.632.783
Genel Yönetim Giderleri
-3.034.003 -2.961.189
Pazarlama Giderleri
-5.390.684 -3.263.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.986.060 6.153.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.614.691 -15.899.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.365.589 8.663.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.365.589 8.663.179
Finansman Gelirleri
8.087.797 1.980.157
Finansman Giderleri
-26.055.252 -26.765.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.398.134 -16.122.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-848.393 -387.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-848.393 -370.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -16.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.549.741 -16.509.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.549.741 -16.509.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.549.741 -16.509.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başı zarar 9 0,00020000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 245.638
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 250.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 245.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.549.741 -16.264.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.549.741 -16.264.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/560380


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66