***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2018 22:23
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
103.932 -58.767.298 58.663.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.622 25.147.226 25.195.848 0 25.195.848
Dönem Karı (Zararı)
25.147.226 25.147.226 0 25.147.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.622 48.622 0 48.622
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -530.042 1.262.745 -788.151.710 25.147.226 -521.174.684 0 -521.174.684
Cari Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Transferler
291.511 4.412.416 -4.703.927 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.477 -3.902.140 -4.193.617 -4.193.617
Dönem Karı (Zararı)
-3.902.140 -3.902.140 0 -3.902.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.477 -291.477 -291.477
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.338.087 1.554.256 -760.413.360 -3.902.140 -523.002.234 0 -523.002.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017 Önceki Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.960.288 67.278.047
Dönem Karı (Zararı)
-3.902.140 25.147.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.511.588 -5.436.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.058.303 17.477.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.863.139 651.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775.549 407.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.590 244.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-379.906 -3.973.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
349.232 83.159
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-458.682 -124.708
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-270.456 -3.932.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.071.566 28.317.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.823.826 -11.004.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.895.392 39.322.487
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.746.828 15.543.766
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.866.032 1.271.891
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.339.971 -39.534.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.374.403 -25.191.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.445.101 49.834.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.002.953 26.080.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.002.953 26.080.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.984.449 10.819.919
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.193.236 -3.854.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-791.213 14.674.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.587.596 -13.490.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.778.007 5.954.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.778.007 5.954.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.648.110 20.469.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.648.110 20.469.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.164.347 69.545.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-391.317 -133.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.812.742 -2.133.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.341.819 19.315.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.762.878 33.246.212
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.022
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.762.878 33.244.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.107.144 -13.935.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-827.229 -1.705.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.279.915 -12.229.430
Alınan Faiz
2.447 5.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.586.196 -86.886.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.139.368 95.190.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.005.029 -79.600.329
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-99.337.878 -83.714.271
Ödenen Faiz
-47.382.657 -18.762.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.273 -292.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.273 -292.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.949.457 2.455.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.981.730 2.162.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2017 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.981.730 1.949.457
Finansal Yatırımlar
18.501.063 19.660.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
18.501.063 19.660.728
Ticari Alacaklar
108.841.057 76.830.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.841.057 76.830.734
Diğer Alacaklar
137.590.736 44.171.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 137.590.736 44.171.908
Stoklar
9 16.688.921 10.188.915
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.105.144 5.184.784
Diğer Dönen Varlıklar
41.501.289 39.550.411
ARA TOPLAM
342.209.940 197.536.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.209.940 197.536.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 44.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 44.398
Diğer Alacaklar
794.648 708.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
794.648 708.401
Maddi Duran Varlıklar
266.956.397 260.888.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.615.166 56.624.170
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.118.997 32.932.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.324.522 895.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.809.768 352.094.226
TOPLAM VARLIKLAR
720.019.708 549.631.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 329.043.063 294.810.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 88.842.761 24.531.092
Ticari Borçlar
160.538.644 148.916.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
160.538.644 148.916.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
133.105.437 118.716.435
Diğer Borçlar
1.001.247 786.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.001.247 786.152
Ertelenmiş Gelirler
77.485.818 98.821.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.264.305 2.812.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.146.987 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.146.987 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.803.110 42.623.364
ARA TOPLAM
818.231.372 733.548.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
818.231.372 733.548.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 289.248.862 220.008.680
Ticari Borçlar
8.535.913 1.207.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.535.913 1.207.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.900.205 80.861.358
Ertelenmiş Gelirler
29.347.647 29.439.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.421.789 1.118.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.421.789 1.118.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.336.154 2.256.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.790.570 334.891.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.243.021.942 1.068.439.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-523.002.234 -518.808.617
Ödenmiş Sermaye
12 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.338.087 -1.046.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.338.087 -1.046.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.338.087 -1.046.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.262.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-760.413.360 -764.825.776
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.902.140 4.703.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-523.002.234 -518.808.617
TOPLAM KAYNAKLAR
720.019.708 549.631.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017 Önceki Dönem 01.06.2016 - 30.11.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2017 - 30.11.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2016 - 30.11.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 416.039.052 280.243.750 232.034.552 131.663.471
Satışların Maliyeti
11 -273.660.185 -182.547.079 -148.004.702 -102.385.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.378.867 97.696.671 84.029.850 29.277.764
BRÜT KAR (ZARAR)
142.378.867 97.696.671 84.029.850 29.277.764
Genel Yönetim Giderleri
-10.132.102 -6.592.725 -5.226.376 -3.558.722
Pazarlama Giderleri
-12.315.119 -11.946.346 -5.972.997 -6.555.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.585.268 9.194.908 6.617.512 7.208.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.994.052 -15.630.896 -30.282.668 -11.016.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.522.862 72.721.612 49.165.321 15.356.023
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.522.862 72.721.612 49.165.321 15.356.023
Finansman Gelirleri
10.308.618 16.208.804 5.498.575 8.121.007
Finansman Giderleri
-97.867.588 -62.511.299 -59.382.898 -36.456.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.108 26.419.117 -4.719.002 -12.979.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.866.032 -1.271.891 -1.992.863 -423.498
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.264.305 -1.574.307 -2.149.356 -725.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
398.273 302.416 156.493 302.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.902.140 25.147.226 -6.711.865 -13.402.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.902.140 25.147.226 -6.711.865 -13.402.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.902.140 25.147.226 -6.711.865 -13.402.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 12 -0,01630000 0,10480000 -0,02800000 -0,05580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-291.477 48.622 -49.756 48.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.734 54.406 -64.485 54.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.257 -5.784 14.729 -5.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.257 -5.784 14.729 -5.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-291.477 48.622 -49.756 48.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.193.617 25.195.848 -6.761.621 -13.353.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.193.617 25.195.848 -6.761.621 -13.353.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654853


BIST
'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5743 32,6115 % 0,42  
Euro 34,6386 34,7130 % -0,05  
Sterlin 40,1146 40,3156 % -0,27  
Frank 35,6309 35,8095 % 0,50  
Riyal 8,6222 8,6654 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,79 28,82 % 0,66  
Platin 947,38 948,54 % 0,66  
Paladyum 1.031,85 1.034,99 % 0,66  
Brent Pet. 90,11 90,11 % 0,66  
Altın Ons 2.414,47 2.415,02 % 0,66