***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2018 18:34
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
103.932 -58.767.298 58.663.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.401 2.966.051 2.774.650 0 2.774.650
Dönem Karı (Zararı)
2.966.051 2.966.051 0 2.966.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.401 -191.401 0 -191.401
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -770.065 1.262.745 -788.151.710 2.966.051 -543.595.882 0 -543.595.882
Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Transferler
291.511 4.412.416 -4.703.927 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.796 44.236.132 43.954.336 0 43.954.336
Dönem Karı (Zararı)
44.236.132 44.236.132 44.236.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.796 -281.796 0 -281.796
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.328.406 1.554.256 -760.413.360 44.236.132 -474.854.281 0 -474.854.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.601.157 92.474.946
Dönem Karı (Zararı)
44.236.132 2.966.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.660.792 18.634.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.772.381 26.278.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.002.392 -1.936.041
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.051.898 -2.164.549
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-49.506 228.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-978.528 -2.723.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
434.218 229.221
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.608.084 -3.293.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
195.338 340.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.322.426 39.407.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.784.446 -19.803.253
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.106.872 59.211.094
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.420.915 19.649.952
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.196.765 2.018.697
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
29.204.126 -31.669.293
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-141.279.685 -32.390.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.483.025 73.766.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.072.436 26.040.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.072.436 26.040.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.574.879 10.587.566
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.129.607 -6.725.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.704.486 17.312.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.121.696 -12.551.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.681.927 11.350.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.681.927 11.350.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.103.388 38.606.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.103.388 38.606.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.311 -266.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-442.311 -266.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.413.899 95.367.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.812.742 -2.892.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.914.229 11.057.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.731.600 45.721.759
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.624
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.731.600 45.621.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.041.710 -34.934.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.756.419 -4.158.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.285.291 -30.776.037
Alınan Faiz
3.224.339 269.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.399.060 -103.153.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
424.835.661 179.699.718
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-282.181.725 -136.498.873
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-151.527.418 -106.085.335
Ödenen Faiz
-63.525.578 -40.269.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.326 378.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.326 378.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.949.457 2.455.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.065.783 2.833.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2018 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.065.783 1.949.457
Finansal Yatırımlar
6.717.591 19.660.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6.717.591 19.660.728
Ticari Alacaklar
127.998.587 76.830.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.998.587 76.830.734
Diğer Alacaklar
194.219.160 44.171.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
194.219.160 44.171.908
Stoklar
16.360.117 10.188.915
Peşin Ödenmiş Giderler
9.432.961 5.184.784
Diğer Dönen Varlıklar
33.789.062 39.550.411
ARA TOPLAM
391.583.261 197.536.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.583.261 197.536.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
26.247 44.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.247 44.398
Diğer Alacaklar
793.438 708.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
793.438 708.401
Maddi Duran Varlıklar
268.584.845 260.888.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
94.047.338 56.624.170
Peşin Ödenmiş Giderler
32.728.761 32.932.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.241.184 895.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
397.421.851 352.094.226
TOPLAM VARLIKLAR
789.005.112 549.631.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 365.911.654 294.810.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 79.128.216 24.531.092
Ticari Borçlar
176.325.067 148.916.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
176.325.067 148.916.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
145.602.363 118.716.435
Diğer Borçlar
83.500 786.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
83.500 786.152
Ertelenmiş Gelirler
57.359.214 98.821.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.509.314 2.812.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
811.504 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
811.504 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.977.983 42.623.364
ARA TOPLAM
851.708.815 733.548.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
851.708.815 733.548.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 274.158.648 220.008.680
Ticari Borçlar
11.491.722 1.207.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.491.722 1.207.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.612.075 80.861.358
Ertelenmiş Gelirler
29.557.480 29.439.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.448.485 1.118.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.448.485 1.118.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.882.168 2.256.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.150.578 334.891.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.263.859.393 1.068.439.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-474.854.281 -518.808.617
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.328.406 -1.046.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.328.406 -1.046.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.328.406 -1.046.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.262.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-760.413.360 -764.825.776
Net Dönem Karı veya Zararı
44.236.132 4.703.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-474.854.281 -518.808.617
TOPLAM KAYNAKLAR
789.005.112 549.631.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2016 - 28.02.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 678.333.227 403.707.327 262.294.175 123.463.577
Satışların Maliyeti
8 -443.658.094 -294.961.228 -169.997.909 -112.414.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
234.675.133 108.746.099 92.296.266 11.049.428
BRÜT KAR (ZARAR)
234.675.133 108.746.099 92.296.266 11.049.428
Genel Yönetim Giderleri
-14.862.566 -9.785.226 -4.730.464 -3.192.501
Pazarlama Giderleri
-18.360.363 -17.437.062 -6.045.244 -5.490.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 20.653.284 15.070.670 11.068.016 5.875.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -51.686.268 -29.948.911 -9.692.216 -14.321.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
170.419.220 66.645.570 82.896.358 -6.079.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.419.220 66.645.570 82.896.358 -6.079.488
Finansman Gelirleri
33.436.808 26.778.136 23.128.190 10.569.332
Finansman Giderleri
-154.423.131 -88.438.958 -56.555.543 -25.924.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.432.897 4.984.748 49.469.005 -21.434.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.196.765 -2.018.697 -1.330.733 -746.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.509.314 -2.044.991 -1.245.009 -470.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
312.549 26.294 -85.724 -276.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.236.132 2.966.051 48.138.272 -22.181.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.236.132 2.966.051 48.138.272 -22.181.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.236.132 2.966.051 48.138.272 -22.181.175
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-281.796 -191.401 9.681 -240.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.439 -226.175 7.295 -280.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.643 34.774 2.386 40.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32.643 34.774 2.386 40.558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-281.796 -191.401 9.681 -240.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.954.336 2.774.650 48.147.953 -22.421.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.954.336 2.774.650 48.147.953 -22.421.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675360


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66