***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 23:57
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -578.664 1.158.813 -729.384.412 -58.663.366 -546.370.532 0 -546.370.532
Transferler
103.932 -58.767.298 58.663.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-467.946 4.703.927 4.235.981 0 4.235.981
Dönem Karı (Zararı)
4.703.927 4.703.927 0 4.703.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-467.946 -467.946 0 -467.946
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
23.325.934 23.325.934 0 23.325.934
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 0 -518.808.617
Transferler
291.511 4.412.416 -4.703.927 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.848 10.047.768 9.779.920 0 9.779.920
Dönem Karı (Zararı)
10.047.768 10.047.768 0 10.047.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.848 -267.848 0 -267.848
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 0 -509.028.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.346.821 125.428.931
Dönem Karı (Zararı)
10.047.768 4.703.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.965.104 19.428.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 48.628.503 43.155.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.831.149 -119.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.058.709 -1.032.768
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 305.247 913.292
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.839.206 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.627.987 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
376.842 -12.499.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
480.330 215.554
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -849.615 -562.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
746.127 -12.153.422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.815.250 56.691.265
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -47.171.966 -28.618.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 132.926.910 85.309.373
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 2.060.306 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.127.432 26.324.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.436.353 2.525.883
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
10.002.508 -60.804.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.252.933 -35.845.017
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-168.252.933 -35.845.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.625.040 103.029.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.191.216 25.226.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.191.216 25.226.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.158.957 -67.754.236
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.474.518 16.309.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.633.475 -84.063.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
390.932 -3.685.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.471.807 19.897.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.471.807 19.897.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.794.560 129.346.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.794.560 129.346.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.637.912 127.161.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -478.349 -414.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.812.742 -1.318.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.481.937 14.114.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.977.010 49.266.767
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 224.026
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.977.010 49.042.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -83.899.468 -35.313.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.646.943 -4.517.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.252.525 -30.796.037
Alınan Faiz
3.404.395 160.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.757.500 -140.049.287
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
559.499.666 222.871.373
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-348.069.253 -179.894.615
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-251.260.753 -117.661.096
Ödenen Faiz
-100.927.160 -65.364.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.258 -506.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.071.258 -506.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.949.457 2.455.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.020.715 1.949.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2018 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.020.715 1.949.457
Finansal Yatırımlar
11.662.942 19.660.728
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
11.662.942 19.660.728
Ticari Alacaklar
145.796.431 76.830.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 145.796.431 76.830.734
Diğer Alacaklar
335.661.473 44.171.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 335.661.473 44.171.908
Stoklar
8 9.492.736 10.188.915
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.195.952 5.184.784
Diğer Dönen Varlıklar
16 15.914.722 39.550.411
ARA TOPLAM
530.744.971 197.536.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.744.971 197.536.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
31.238.400 44.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.238.400 44.398
Diğer Alacaklar
943.378 708.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 943.378 708.401
Maddi Duran Varlıklar
11 259.612.463 260.888.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 97.195.281 56.624.170
Peşin Ödenmiş Giderler
10 31.160.741 32.932.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.966.624 895.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.116.925 352.094.226
TOPLAM VARLIKLAR
952.861.896 549.631.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 373.828.886 294.810.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 91.053.531 24.531.092
Ticari Borçlar
211.012.378 148.916.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 211.012.378 148.916.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 213.702.685 118.716.435
Diğer Borçlar
362.271 786.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 362.271 786.152
Ertelenmiş Gelirler
13 102.141.432 98.821.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.470.080 2.812.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.963.085 1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.529.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 27.411.500 42.623.364
ARA TOPLAM
1.031.945.848 733.548.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.945.848 733.548.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 334.896.487 220.008.680
Ticari Borçlar
7 7.827.666 1.207.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.827.666 1.207.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 78.421.949 80.861.358
Ertelenmiş Gelirler
13 4.173.513 29.439.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.425.400 1.118.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.425.400 1.118.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.199.730 2.256.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.944.745 334.891.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.461.890.593 1.068.439.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-509.028.697 -518.808.617
Ödenmiş Sermaye
17 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.314.458 -1.046.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.314.458 -1.046.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.314.458 -1.046.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.262.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-760.413.360 -764.825.776
Net Dönem Karı veya Zararı
10.047.768 4.703.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-509.028.697 -518.808.617
TOPLAM KAYNAKLAR
952.861.896 549.631.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 906.168.511 582.858.585
Satışların Maliyeti
18 -620.293.100 -436.356.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.875.411 146.502.474
BRÜT KAR (ZARAR)
285.875.411 146.502.474
Genel Yönetim Giderleri
19 -22.204.635 -14.835.321
Pazarlama Giderleri
19 -24.613.893 -22.872.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 37.988.791 21.153.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -98.326.547 -36.288.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.719.127 93.660.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.719.127 93.660.110
Finansman Gelirleri
22 65.062.676 37.639.053
Finansman Giderleri
23 -224.297.682 -124.069.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.484.121 7.229.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.436.353 -2.525.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.470.080 -2.812.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.033.727 286.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.047.768 4.703.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.047.768 4.703.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.047.768 4.703.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-267.848 -467.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-304.753 -571.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.905 103.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 36.905 103.910
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.848 -467.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.779.920 4.235.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.779.920 4.235.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702319


BIST'
18:059.722
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5381 32,5448 % 0,01  
Euro 34,9298 35,0278 % 0,57  
Sterlin 40,2997 40,5017 % 0,02  
Frank 35,3651 35,5423 % 0,10  
Riyal 8,6195 8,6627 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,26 % 0,66  
Platin 904,37 905,96 % 0,66  
Paladyum 996,06 1.000,17 % 0,66  
Brent Pet. 87,87 87,87 % 0,66  
Altın Ons 2.319,10 2.319,43 % 0,66