***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.01.2019 21:36
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 -518.808.617
Transferler
291.511 4.412.416 -4.703.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.477 -3.902.140 -4.193.617 -4.193.617
Dönem Karı (Zararı)
-3.902.140 -3.902.140 -3.902.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.477 -291.477 -291.477
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.338.087 1.554.256 -760.413.360 -3.902.140 -523.002.234 -523.002.234
Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.690 -156.390.704 -156.678.394 -156.678.394
Dönem Karı (Zararı)
-156.390.704 -156.390.704 -156.390.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.690 -287.690 -287.690
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.602.148 1.554.256 -750.365.592 -156.390.704 -665.707.091 -665.707.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.222.166 14.960.288
Dönem Karı (Zararı)
-156.390.704 -3.902.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.338.236 65.511.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.671.806 21.058.303
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.491.197 1.863.139
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.668.388 775.549
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
234.573 1.087.590
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.588.236 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.552.032 -379.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
801.054 349.232
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.729.026 -458.682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.952 -270.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.110.870 55.071.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-68.523.612 -5.823.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
125.877.390 60.895.392
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
757.092 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.847.416 26.746.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.705.409 3.866.032
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23.979.455 -7.339.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.980.051 -35.374.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.012.482 -43.445.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.611.351 -9.002.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.522.209 -11.984.449
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.780.352 -11.193.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.302.561 -791.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.573.116 -7.587.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.814.939 4.778.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.757.987 -19.648.110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.064.950 18.164.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-157.216 -391.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.812.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.367.167 -2.341.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.369.832 27.762.878
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
446.502 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.923.330 27.762.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -13.792.068 -30.107.144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.392.527 -827.229
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.399.541 -29.279.915
Alınan Faiz
2.055.069 2.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.360.989 -11.586.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
376.955.144 277.139.368
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.884.258 -142.005.029
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-105.551.924 -99.337.878
Ödenen Faiz
-82.157.973 -47.382.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-228.344 1.032.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-228.344 1.032.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.394.207 1.949.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.165.863 2.981.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.165.863 1.394.207
Finansal Yatırımlar
5.393.431 11.662.942
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5.393.431 11.662.942
Ticari Alacaklar
93.402.145 147.422.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
93.402.145 147.422.939
Diğer Alacaklar
506.233.100 335.661.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 506.233.100 335.661.473
Stoklar
9 19.831.279 9.492.736
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.059.124 9.195.952
Diğer Dönen Varlıklar
2.881.672 15.914.722
ARA TOPLAM
637.966.614 530.744.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
637.966.614 530.744.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 31.238.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 31.238.400
Diğer Alacaklar
1.057.769 943.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.057.769 943.378
Maddi Duran Varlıklar
257.457.690 259.612.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.532.197 97.195.281
Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.963.530 31.160.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
966.293 1.966.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
362.977.517 422.116.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.000.944.131 952.861.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 497.285.928 373.828.886
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 238.502.398 91.053.531
Ticari Borçlar
200.301.359 211.012.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
200.301.359 211.012.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
165.994.041 213.702.685
Diğer Borçlar
675.869 362.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
675.869 362.271
Ertelenmiş Gelirler
79.227.085 102.141.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.659.653 10.470.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.225.794 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.225.794 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 41.983.504 27.411.500
ARA TOPLAM
1.240.855.631 1.031.945.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.240.855.631 1.031.945.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 320.983.346 334.896.487
Ticari Borçlar
4.723.746 7.827.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.723.746 7.827.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.286.137 78.421.949
Ertelenmiş Gelirler
3.889.054 4.173.513
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.378.880 1.425.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.378.880 1.425.400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.534.428 3.199.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.795.591 429.944.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.651.222 1.461.890.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-665.707.091 -509.028.697
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.602.148 -1.314.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.602.148 -1.314.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.602.148 -1.314.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-750.365.592 -760.413.360
Net Dönem Karı veya Zararı
-156.390.704 10.047.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-665.707.091 -509.028.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.000.944.131 952.861.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2017 - 30.11.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 375.177.044 416.039.052 184.648.156 232.034.552
Satışların Maliyeti
12 -351.163.930 -273.660.185 -192.200.192 -148.004.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.013.114 142.378.867 -7.552.036 84.029.850
BRÜT KAR (ZARAR)
24.013.114 142.378.867 -7.552.036 84.029.850
Genel Yönetim Giderleri
-15.347.447 -10.132.102 -6.397.645 -5.226.376
Pazarlama Giderleri
-14.646.821 -12.315.119 -7.710.561 -5.972.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
151.277.224 9.585.268 93.617.940 6.617.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-191.477.178 -41.994.052 -38.184.154 -30.282.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.181.108 87.522.862 33.773.544 49.165.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.181.108 87.522.862 33.773.544 49.165.321
Finansman Gelirleri
128.881.082 10.308.618 66.211.809 5.498.575
Finansman Giderleri
-232.385.269 -97.867.588 -77.409.535 -59.382.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-149.685.295 -36.108 22.575.818 -4.719.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.705.409 -3.866.032 -1.129.074 -1.992.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.659.653 -4.264.305 -2.584.479 -2.149.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.045.756 398.273 1.455.405 156.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-156.390.704 -3.902.140 21.446.744 -6.711.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
-156.390.704 -3.902.140 21.446.744 -6.711.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-156.390.704 -3.902.140 21.446.744 -6.711.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-287.690 -291.477 -210.794 -49.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-333.115 -321.734 -235.809 -64.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.425 30.257 25.015 14.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45.425 30.257 25.015 14.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-287.690 -291.477 -210.794 -49.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.678.394 -4.193.617 21.235.950 -6.761.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-156.678.394 -4.193.617 21.235.950 -6.761.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734382


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66