***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 22:14
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 -518.808.617
Transferler
291.511 4.412.416 -4.703.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.848 10.047.768 9.779.920 9.779.920
Dönem Karı (Zararı)
10.047.768 10.047.768 10.047.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.848 -267.848 -267.848
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.187 -305.711.408 -306.142.595 -306.142.595
Dönem Karı (Zararı)
-305.711.408 -305.711.408 -305.711.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.187 -431.187 -431.187
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.865.979 132.720.313
Dönem Karı (Zararı)
-305.711.408 10.047.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
328.893.463 40.965.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 52.800.312 48.628.503
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-127.563 16.831.149
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.109.066 1.058.709
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 981.503 305.247
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 6.839.206
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 8.627.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.239.181 376.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 906.592 480.330
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.309.135 -849.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.454 746.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
158.277.804 87.815.250
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -134.023.390 -47.171.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 289.440.034 132.926.910
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 2.861.160 2.060.306
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.492.679 36.127.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.178.526 9.436.353
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
36.285.184 10.002.508
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.747.340 -168.252.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.045.291 84.998.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.291.438 -23.817.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.291.438 -23.817.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.550.984 29.158.957
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.306.365 -2.474.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.755.381 31.633.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.790.654 390.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.707.460 40.471.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.707.460 40.471.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.286.063 38.794.560
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.286.063 38.794.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.227.346 136.011.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -361.367 -478.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.812.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.856.485 7.481.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.206.340 87.977.010
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.134 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.839.206 87.977.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.572.827 -83.899.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.627.651 -17.646.943
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -70.945.176 -66.252.525
Alınan Faiz
5.510.002 3.404.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.789.374 -140.757.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
687.079.402 559.499.666
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.946.108 -348.069.253
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-137.365.091 -251.260.753
Ödenen Faiz
-233.557.577 -100.927.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.120 -555.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.120 -555.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.394.207 1.949.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.614.327 1.394.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2019 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.614.327 1.394.207
Finansal Yatırımlar
22.106.981 11.662.942
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 22.106.981 11.662.942
Ticari Alacaklar
114.193.783 147.422.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.193.783 147.422.939
Diğer Alacaklar
599.084.650 335.661.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 599.084.650 335.661.473
Stoklar
8 15.301.887 9.492.736
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.968.506 9.195.952
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.226.064 15.914.722
ARA TOPLAM
765.496.198 530.744.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
765.496.198 530.744.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 31.238.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 31.238.400
Diğer Alacaklar
1.257.540 943.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.257 943.378
Maddi Duran Varlıklar
11 254.459.052 259.612.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 98.167.527 97.195.281
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.767.660 31.160.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.172.484 1.966.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
385.824.301 422.116.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.151.320.499 952.861.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
728.861.043 373.828.886
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
728.861.043 373.828.886
Banka Kredileri
5 728.861.043 373.828.886
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 271.388.613 91.053.531
Ticari Borçlar
219.643.275 211.012.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 219.643.275 211.012.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 218.350.717 213.702.685
Diğer Borçlar
2.984.767 362.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.984.767 362.271
Ertelenmiş Gelirler
13 79.644.485 102.141.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.360.932 10.470.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.272.220 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.272.220 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 75.386.017 27.411.500
ARA TOPLAM
1.608.892.069 1.031.945.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.892.069 1.031.945.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 202.043.245 334.896.487
Ticari Borçlar
39.904.229 7.827.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.904.229 7.827.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 82.099.166 78.421.949
Ertelenmiş Gelirler
13 27.951.189 4.173.513
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.425.266 1.425.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.425.266 1.425.400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.176.627 3.199.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.599.722 429.944.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.966.491.791 1.461.890.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-815.171.292 -509.028.697
Ödenmiş Sermaye
17 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.745.645 -1.314.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.745.645 -1.314.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.745.645 -1.314.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-750.365.592 -760.413.360
Net Dönem Karı veya Zararı
-305.711.408 10.047.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-815.171.292 -509.028.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.151.320.499 952.861.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 704.279.273 906.168.511
Satışların Maliyeti
18 -649.551.043 -620.293.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.728.230 285.875.411
BRÜT KAR (ZARAR)
54.728.230 285.875.411
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.925.526 -22.204.635
Pazarlama Giderleri
19 -28.238.137 -24.613.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.821.878 4.650.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -64.018.581 -64.988.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.632.'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66