***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2019 23:08***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Dönem Karı (Zararı)
-177.837.448 -177.837.448 -177.837.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.896 -76.896 -76.896
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.391.354 1.554.256 -750.365.592 -177.837.448 -686.943.041 -686.943.041
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
-305.711.408 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-66.782.308 -66.782.308 -66.782.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-566.369 -566.369 -566.369
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.312.014 1.554.256 -1.056.077.000 -66.782.308 -882.519.969 -882.519.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.928.641 -92.862.888
Dönem Karı (Zararı)
-66.782.307 -177.837.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.034.945 31.252.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.507.888 14.248.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.460 42.145
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.460 42.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
455.759 11.696.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
196.094 247.529
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
248.008 11.452.275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.657 -3.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.122.053 -6.893.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.317.727 -49.420.968
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
68.402.444 42.085.605
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
37.336 441.934
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.492.679 58.313.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
674.306 5.576.335
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.651.180 -8.702.704
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.548.100 -43.028.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.380.340 64.240.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.604.873 -31.033.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.604.873 -31.033.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.953.898 -9.770.945
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.826.672 -12.041.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.872.774 2.270.488
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.371.731 -9.007.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.583.678 75.105.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.583.678 75.105.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.482.582 38.947.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.482.582 38.947.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.632.978 -82.344.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-704.337 -48.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.470.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.631.469 -46.079.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.171.712 30.851.574
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.171.712 30.851.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.224.368 -10.374.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-996.099 -6.076.981
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.228.269 -4.297.892
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-54.375.818 -67.687.457
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-54.375.818 -67.687.457
Alınan Faiz
797.005 1.131.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.065.465 142.305.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
687.079.402 225.410.528
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-581.515.729 -79.447.431
Ödenen Faiz
-20.498.208 -3.657.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.362.637 3.363.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.362.637 3.363.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.614.327 3.020.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.976.964 6.383.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.976.964 1.614.327
Finansal Yatırımlar
11.623.590 22.106.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 11.623.590 22.106.981
Ticari Alacaklar
81.258.550 114.193.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.258.550 114.193.783
Diğer Alacaklar
677.637.434 599.084.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 677.637.434 599.084.650
Stoklar
22.673.618 15.301.887
Peşin Ödenmiş Giderler
19.497.392 5.968.506
Diğer Dönen Varlıklar
6.836.681 7.226.064
ARA TOPLAM
848.504.229 765.496.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
848.504.229 765.496.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.204.124 1.257.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.204.124 1.257.540
Maddi Duran Varlıklar
251.754.657 254.459.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.964.790 98.167.527
Peşin Ödenmiş Giderler
29.118.862 29.767.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.146.782 2.172.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.189.253 385.824.301
TOPLAM VARLIKLAR
1.277.693.482 1.151.320.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 683.019.612 728.861.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 246.847.660 271.388.613
Ticari Borçlar
281.253.480 219.643.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
281.253.480 219.643.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134.350.709 218.350.717
Diğer Borçlar
18.678.722 2.984.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.678.722 2.984.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.108.610 79.644.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
636.947 8.360.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.520.228 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.520.228 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
91.413.930 75.386.017
ARA TOPLAM
1.552.829.898 1.608.892.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.552.829.898 1.608.892.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 464.822.531 202.043.245
Ticari Borçlar
19.877.702 39.904.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.877.702 39.904.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.077.365 82.099.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.245.988 27.951.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.495.049 2.425.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.495.049 2.425.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.864.918 3.176.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.383.553 357.599.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.160.213.451 1.966.491.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-882.519.969 -815.171.292
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.312.014 -1.745.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.312.014 -1.745.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.312.014 -1.745.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.056.077.000 -750.365.592
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -66.782.308 -305.711.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-882.519.969 -815.171.292
TOPLAM KAYNAKLAR
1.277.693.482 1.151.320.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 122.441.836 190.723.173
Satışların Maliyeti
9 -138.330.481 -159.158.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-15.888.645 31.565.150
BRÜT KAR (ZARAR)
-15.888.645 31.565.150
Genel Yönetim Giderleri
-7.827.988 -8.949.802
Pazarlama Giderleri
-7.565.688 -6.936.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.688.647 57.659.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.448.553 -153.293.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.042.227 -79.954.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.042.227 -79.954.652
Finansman Gelirleri
33.679.176 62.669.273
Finansman Giderleri
-69.744.951 -154.975.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-66.108.002 -172.261.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-674.306 -5.576.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-636.947 -3.075.174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.359 -2.501.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.782.308 -177.837.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.782.308 -177.837.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-66.782.308 -177.837.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-566.369 -76.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-578.026 -97.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.657 20.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.657 20.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-566.369 -76.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.348.677 -177.914.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-67.348.677 -177.914.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792452


BIST18:051.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3628 9,3718 % 0,44  
Euro 10,9056 10,9214 % 0,65  
Sterlin 12,7747 12,8388 % 0,63  
Frank 10,0661 10,1268 % 0,73  
Riyal 2,4807 2,4932 % 0,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 9,23  
Altın Gr. 529 529 3,09  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,45 23,49 0,28  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,10  
B. Petrol 84,26 84,26 -0,07