***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.01.2020 21:41
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Dönem Karı (Zararı)
-156.390.704 -156.390.704 -156.390.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.690 -287.690 -287.690
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.602.148 1.554.256 -750.365.592 -156.390.704 -665.707.091 -665.707.091
Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-151.668.743 -151.668.743 -151.668.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
301.475 301.475 301.475
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.444.170 3.205.375 -1.057.728.119 -151.668.743 -966.538.560 -966.538.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.691.036 -8.222.166
Dönem Karı (Zararı)
-151.668.743 -156.390.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.924.858 159.338.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.483.166 26.671.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
224.864 9.491.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
224.864 1.668.388
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 234.573
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.588.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.511.280 9.552.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.663 801.054
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.507.156 8.729.026
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
928.461 21.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.149.504 58.110.870
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-53.040.359 -68.523.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
146.127.600 125.877.390
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
62.263 757.092
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.115.973 18.847.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.516.855 6.705.409
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
703.262 23.979.455
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.548.100 5.980.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.912.323 -11.012.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.840.278 59.611.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.840.278 59.611.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.807.028 13.522.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -5.780.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.807.028 19.302.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.667.117 -10.573.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.192.893 -13.814.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.192.893 -13.814.939
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.646.703 -59.757.987
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.646.703 -59.757.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.831.562 -8.064.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-859.474 -157.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.218.684 -110.919.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.171.702 6.369.832
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 446.502
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.171.702 5.923.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -67.338.089 -13.792.068
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.435.238 -6.392.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.902.851 -7.399.541
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-181.524.735 -105.551.924
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-181.524.735 -105.551.924
Alınan Faiz
1.472.438 2.055.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.073.013 118.912.914
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.675.840 376.955.144
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.646.053 -175.884.258
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.426.269 0
Ödenen Faiz
-66.530.505 -82.157.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.163.293 -228.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.163.293 -228.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.614.327 1.394.207
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.777.620 1.165.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.777.620 1.614.327
Finansal Yatırımlar
25.286.610 22.106.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
25.286.610 22.106.981
Ticari Alacaklar
75.425.377 114.193.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.425.377 114.193.783
Diğer Alacaklar
831.490.971 599.084.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 831.490.971 599.084.650
Stoklar
9 18.969.004 15.301.887
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.931.687 5.968.506
Diğer Dönen Varlıklar
8.513.251 7.226.064
ARA TOPLAM
974.394.520 765.496.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
974.394.520 765.496.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.185.325 1.257.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.185.325 1.257.540
Maddi Duran Varlıklar
248.289.100 254.459.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.5 34.348.265 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
132.444.486 98.167.527
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.285.469 29.767.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.887.600 2.172.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.440.283 385.824.301
TOPLAM VARLIKLAR
1.403.834.803 1.151.320.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 86.977.575 728.861.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.252.712 271.388.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.252.712
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5 2.252.712
Ticari Borçlar
238.656.842 219.643.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
238.656.842 219.643.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.798.233 218.350.717
Diğer Borçlar
24.585.310 2.984.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.585.310 2.984.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.040.205 79.644.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.133.992 8.360.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.779.376 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.779.376 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 115.987.930 75.386.017
ARA TOPLAM
688.212.175 1.608.892.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
688.212.175 1.608.892.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.508.382.121 202.043.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.508.382.121 202.043.245
Banka Kredileri
6 1.497.875.193 202.043.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.5 10.506.928 0
Ticari Borçlar
41.083.555 39.904.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.083.555 39.904.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.252.759 82.099.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.704.850 27.951.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.268.441 2.425.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.268.441 2.425.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.469.462 3.176.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.682.161.188 357.599.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.370.373.363 1.966.491.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-966.538.560 -815.171.292
Ödenmiş Sermaye
13 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.444.170 -1.745.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.444.170 -1.745.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.444.170 -1.745.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.205.375 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.057.728.119 -750.365.592
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -151.668.743 -305.711.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-966.538.560 -815.171.292
TOPLAM KAYNAKLAR
1.403.834.803 1.151.320.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 283.599.594 375.177.044 161.157.758 184.648.156
Satışların Maliyeti
12 -311.504.952 -351.163.930 -173.174.471 -192.200.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-27.905.358 24.013.114 -12.016.713 -7.552.036
BRÜT KAR (ZARAR)
-27.905.358 24.013.114 -12.016.713 -7.552.036
Genel Yönetim Giderleri
-19.429.638 -15.347.447 -11.601.650 -6.397.645
Pazarlama Giderleri
-15.918.719 -14.646.821 -8.353.031 -7.710.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.728.491 151.277.224 4.039.844 93.617.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.808.556 -191.477.178 -10.360.003 -38.184.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-68.333.780 -46.181.108 -38.291.553 33.773.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-68.333.780 -46.181.108 -38.291.553 33.773.544
Finansman Gelirleri
73.093.410 128.881.082 39.414.234 66.211.809
Finansman Giderleri
-153.911.518 -232.385.269 -84.166.567 -77.409.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-149.151.888 -149.685.295 -83.043.886 22.575.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.516.855 -6.705.409 -1.842.549 -1.129.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.133.992 -5.659.653 -3.497.045 -2.584.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.617.137 -1.045.756 1.654.496 1.455.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 -0,63200000 -0,65160000 -0,35370000 0,08940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
301.475 -287.690 867.844 -210.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
203.496 -333.115 781.522 -235.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.979 45.425 86.322 25.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
97.979 45.425 86.322 25.015
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.475 -287.690 867.844 -210.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.367.268 -156.678.394 -84.018.591 21.235.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-151.367.268 -156.678.394 -84.018.591 21.235.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813635


BIST
'
12:059.798
Değişim :  1,08% |  104,79
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.766
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:03
SMART 49,50 82.122.108 % 10,00  
MRGYO 5,39 97.206.651 % 10,00  
ISBTR 577.440,00 2.887.200 % 10,00  
ODINE 87,55 674.544.492 % 9,99  
VKING 46,90 41.442.948 % 9,99  
12:03 Alış Satış %  
Dolar 32,5896 32,5924 % 0,28  
Euro 34,7387 34,7465 % 0,16  
Sterlin 40,0381 40,2388 % -0,01  
Frank 35,5479 35,7261 % -0,02  
Riyal 8,6364 8,6797 % 0,09  
12:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,82 27,86 % 0,66  
Platin 927,87 930,72 % 0,66  
Paladyum 1.015,03 1.018,05 % 0,66  
Brent Pet. 86,33 86,33 % 0,66  
Altın Ons 2.360,84 2.361,14 % 0,66