***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 23:04


-305.711.408 -305.711.408 -305.711.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.187 -431.187 -431.187
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-477.704.296 -477.704.296 -477.704.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.688 49.688 49.688
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.582.325 115.865.979
Dönem Karı (Zararı)
-477.704.296 -305.711.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.582.508 328.893.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 77.277.706 52.800.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.042.950 -127.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.353.001 -1.109.066
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -556.664 981.503
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 18.246.613 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.520.312 3.239.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 87.132 906.592
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.302.001 2.309.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
131.179 23.454
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.182.481 158.277.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -127.914.046 -134.023.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 302.553.640 289.440.034
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.542.887 2.861.160
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.898.983 44.492.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.144.244 8.178.526
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14.967.732 36.285.184
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.548.100 25.747.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
245.977.376 93.045.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.606.966 29.291.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.606.966 29.291.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.188.079 2.550.984
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.306.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.188.079 -1.755.381
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.293.591 -6.790.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.586.968 40.707.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.586.968 40.707.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.301.772 27.286.063
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.301.772 27.286.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.855.588 116.227.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -273.263 -361.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-309.573.867 -206.221.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-666.860 7.206.340
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.636.388 367.134
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.303.248 6.839.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -71.997.064 -81.572.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.568.763 -10.627.651
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.428.301 -70.945.176
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-241.383.397 -137.365.091
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-241.383.397 -137.365.091
Alınan Faiz
4.473.454 5.510.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.445.495 90.575.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.496.592 687.079.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.742.254 -362.946.108
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.016.285
Ödenen Faiz
-175.292.558 -233.557.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.546.047 220.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.546.047 220.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.614.327 1.394.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.280 1.614.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.280 1.614.327
Finansal Yatırımlar
7.133.805 22.106.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 7.133.805 22.106.981
Ticari Alacaklar
49.266.084 114.193.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.266.084 114.193.783
Diğer Alacaklar
962.193.104 599.084.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 962.136.371 599.084.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 56.733 0
Stoklar
8 14.564.960 15.301.887
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.325.715 5.968.506
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.768.264 7.226.064
ARA TOPLAM
1.042.320.212 765.496.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.042.320.212 765.496.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.373.662 1.257.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.373.662 1.257.540
Maddi Duran Varlıklar
11 239.070.807 254.459.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 30.928.520 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 88.442.708 98.167.527
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.549.056 29.767.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.880.600 2.172.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
367.245.391 385.824.301
TOPLAM VARLIKLAR
1.409.565.603 1.151.320.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.454.852 728.861.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
228.245.882 271.388.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
228.245.882 271.388.613
Banka Kredileri
5 224.992.812 271.388.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 3.253.070 0
Ticari Borçlar
289.432.631 219.643.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 289.432.631 219.643.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 351.128.877 218.350.717
Diğer Borçlar
35.263.933 2.984.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.263.933 2.984.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 86.034.830 79.644.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.721.181 8.360.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.574.221 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 22.574.221 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 66.437.691 75.386.017
ARA TOPLAM
1.180.294.098 1.608.892.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.294.098 1.608.892.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.379.894.861 202.043.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.379.894.861 202.043.245
Banka Kredileri
5 1.372.240.812 202.043.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.654.049 0
Ticari Borçlar
29.701.841 39.904.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.701.841 39.904.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 55.310.439 82.099.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 54.497.013 27.951.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.320.626 2.425.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.320.626 2.425.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 372.625 3.176.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.522.097.405 357.599.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.702.391.503 1.966.491.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.292.825.900 -815.171.292
Ödenmiş Sermaye
18 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.695.957 -1.745.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.695.957 -1.745.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.695.957 -1.745.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.205.375 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.057.728.119 -750.365.592
Net Dönem Karı veya Zararı
-477.704.296 -305.711.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.292.825.900 -815.171.292
TOPLAM KAYNAKLAR
1.409.565.603 1.151.320.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 497.829.215 621.350.216
Satışların Maliyeti
19 -653.419.520 -619.858.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-155.590.305 1.491.320
BRÜT KAR (ZARAR)
-155.590.305 1.491.320
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.441.336 -23.925.526
Pazarlama Giderleri
20 -25.766.993 -28.238.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.061.519 1.821.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -64.052.264 -64.018.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-270.789.379 -112.869.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.312.187 53.236.910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-267.477.192 -59.632.136
Finansman Gelirleri
24 128.427.577 135.041.958
Finansman Giderleri
25 -335.510.437 -372.942.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-474.560.052 -297.532.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.144.244 -8.178.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.721.181 -8.360.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.576.937 182.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-477.704.296 -305.711.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
-477.704.296 -305.711.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-477.704.296 -305.711.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.688 -431.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -81.491 -454.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131.179 23.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
131.179 23.454
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.688 -431.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-477.654.608 -306.142.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-477.654.608 -306.142.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867737


BIST18:051.455
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
GLCVY 15,01 474.832.470 % 0,00  
ANGEN 24,74 1.125.860.854 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5611 9,5656 % 0,69  
Euro 11,1301 11,1369 % 0,52  
Sterlin 13,1195 13,1853 % 0,31  
Frank 10,3579 10,4203 % 0,41  
Riyal 2,5365 2,5492 % 0,33  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 7,44  
Altın Gr. 547 547 1,71  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 0,10  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,00  
B. Petrol 84,03 84,03 -0,58