***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.10.2020 19:22
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
-305.711.408 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-66.782.308 -66.782.308 -66.782.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-566.369 -566.369 -566.369
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.312.014 1.554.256 -1.056.077.000 -66.782.308 -882.519.969 -882.519.969
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Transferler
-477.704.296 477.704.296
Dönem Karı (Zararı)
-40.390.848 -40.390.848 -40.390.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.855 -46.855 -46.855
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.742.812 3.205.375 -1.535.432.415 -40.390.848 -1.333.263.603 -1.333.263.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.153.966 45.928.641
Dönem Karı (Zararı)
-40.390.848 -66.782.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.041.386 88.034.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.063.290 15.507.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.746.342 -18.460
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-499.729 -18.460
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.246.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.187.390 455.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
207.489 196.094
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.456.737 248.008
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.523.164 11.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.924.952 43.122.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.261.858 -25.317.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
74.778.704 68.402.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
408.106 37.336
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.162.391 44.492.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.383.163 674.306
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.788.331 -6.651.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.854.873 -9.548.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-163.700.473 25.380.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.421.280 39.604.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.421.280 39.604.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.105.682 -1.953.898
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -12.826.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.105.682 10.872.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.049.470 -7.371.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.384.217 41.583.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.384.217 41.583.678
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.508.258 -46.482.582
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.508.258 -46.482.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.049.935 46.632.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-104.031 -704.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
105.965.376 -103.631.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.956 15.171.712
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.956 15.171.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.271.172 -65.224.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.493 -996.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.204.679 -64.228.269
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
106.174.475 -54.375.818
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
106.174.475 -54.375.818
Alınan Faiz
1.314.117 797.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.601.275 85.065.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.547.443 687.079.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.842.702 -581.515.729
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.501.818 0
Ödenen Faiz
-804.198 -20.498.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.135 27.362.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.135 27.362.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 68.280 1.614.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
278.415 28.976.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 278.415 68.280
Finansal Yatırımlar
41.679.869 7.133.805
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 41.679.869 7.133.805
Ticari Alacaklar
66.975.424 49.266.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.975.424 49.266.084
Diğer Alacaklar
902.603.884 962.193.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 902.536.291 962.136.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.593 56.733
Stoklar
15.614.430 14.564.960
Peşin Ödenmiş Giderler
6.291.573 4.325.715
Diğer Dönen Varlıklar
4.539.992 4.768.264
ARA TOPLAM
1.037.983.587 1.042.320.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.037.983.587 1.042.320.212
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.426.551 1.373.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.426.551 1.373.662
Maddi Duran Varlıklar
235.293.302 239.070.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
29.526.133 30.928.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.474.266 88.442.708
Peşin Ödenmiş Giderler
1.307.339 1.549.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.743.628 5.880.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
361.771.257 367.245.391
TOPLAM VARLIKLAR
1.399.754.844 1.409.565.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 91.582.119 94.454.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
330.540.270 228.245.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
330.540.270 228.245.882
Banka Kredileri
6 327.979.812 224.992.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.560.458 3.253.070
Ticari Borçlar
320.492.816 289.432.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
320.492.816 289.432.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
205.597.272 351.128.877
Diğer Borçlar
1.458.562 35.263.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.458.562 35.263.933
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
98.521.470 86.034.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.232.127 6.721.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.540.058 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
58.540.058 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
136.179.175 66.437.691
ARA TOPLAM
1.245.143.869 1.180.294.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.143.869 1.180.294.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.367.002.497 1.379.894.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.367.002.497 1.379.894.861
Banka Kredileri
6 1.359.836.379 1.372.240.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.166.118 7.654.049
Ticari Borçlar
12.025.873 29.701.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.025.873 29.701.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
52.314.367 55.310.439
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.636.494 54.497.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.485.003 2.320.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.485.003 2.320.626
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.410.344 372.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.487.874.578 1.522.097.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.733.018.447 2.702.391.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.333.263.603 -1.292.825.900
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.742.812 -1.695.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.742.812 -1.695.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.742.812 -1.695.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.205.375 3.205.375
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.535.432.415 -1.057.728.119
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -40.390.848 -477.704.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.333.263.603 -1.292.825.900
TOPLAM KAYNAKLAR
1.399.754.844 1.409.565.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 120.271.148 112.893.736
Satışların Maliyeti
9 -52.815.002 -134.056.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.456.146 -21.162.760
BRÜT KAR (ZARAR)
67.456.146 -21.162.760
Genel Yönetim Giderleri
-1.325.984 -7.827.988
Pazarlama Giderleri
-6.039.899 -7.565.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.475.656 5.688.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.767.295 -4.448.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.798.624 -35.316.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.854.873 5.274.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.653.497 -30.042.227
Finansman Gelirleri
48.684.218 33.679.176
Finansman Giderleri
-113.345.400 -69.744.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.007.685 -66.108.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.383.163 -674.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.232.127 -636.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
848.964 -37.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.390.848 -66.782.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.390.848 -66.782.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.390.848 -66.782.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.855 -566.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.919 -578.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.064 11.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.064 11.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.855 -566.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.437.703 -67.348.677
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.437.703 -67.348.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880884


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66